Svastikas kalna gaisma. Izvilkumi no Chögyal Namkhai Norbu grāmatas I sējuma. III.1-2.

SENĀS ŽANG ŽUNG KARALISKĀ PĒCTECĪBA

Senās Žang Žung karaliskā pēctecība ir ļoti saistīta ar senās Žang Žung paaudžu izcelšanos.
Katras zināmas valsts iedzīvotāju vidū vienmēr ir kādi cilvēki, kas to apņēmības dēļ vada dažādu grūtību, kas dzīvē gadās, risinājumu meklējumus, kamēr citi, kas varbūt sadursmēs ar dzīves grūtībām nav tik dūšīgi, vienkārši sevi iztukšo un padodas. To, ka tas tā ir, varam saprast, pārlūkojot pašiem savus senčus – katrs no tiem ir vadījis savu dzīvi savā veidā, atbilstoši savām cilvēciskajām spējām. Tā paša iemesla dēļ mēs varam izprast arī, kāpēc tas ir lietu dabā, ka stingras gribas pagātnes cilvēki ir raduši iespēju, paceļoties pāri vājākajiem, kļūt par valdniekiem [rgyal po].
Protams, stingra saistība starp senās Žang Žung karalisko pēctecību un dMu pēctecības pārmantotājiem ir, un tā ir aprakstīta iepriekš – nodaļā par senās Žang Žung Bonpo lietpratēju pēctecībām, un aizsākas, kā skaidri izklāsta pazīstamā Bon skolotāja Dran-pa Nam-mkha’ teksts sGra ‘grel un arī budistu teksts ar nosaukumu Rlangs kyi po ti bse ru, – ar Sangs-po ‘Bum-khri, Srid-pa Ye-smon rGyal-po jeb sMon-pa’i Mi-bo Lum-lum noslēpumainajiem tēliem. Tostarp, teksts g.Yung drung bon gyi bstan pa’i byung khungs nyung bsdus apgalvo (Thob,622,35,5):

“Sakarā ar Žang Žung karaliskajām pēctecībām ir teikts, ka sākumā, pirms 18000 gadiem, pasaules vidū ir parādījusies gSas-chen Hos pēctecība. Tam sekoja tas, ka [laika gaitā] Hos-rje Khri-wer gNam-thog pēcnācēji, kas bija iekarojuši astoņus apgabalus Ārējā Žang Žung zemē ar desmit tūkstoš saimniecībām, sagrāba [daudzus apvidus] La-sang, Gangs-mu-wer, Phu-wer, Pra-phud, Yo-cha un tā tālāk Ziemeļos un Dienvidos, līdz pat Sum-pa Glang-gi Gyim-shod, apgabalos; kad savas mācības klāstīja gShen-rab, Žang Žung valdnieks Hos-rje Khri-wer Nor-‘dzin bija iekarojis lielāko daļu pasaules.”

Tādējādi, senās Žang Žung karaliskās pēctecības ir sākušās no gSas-chen Hos. Šis teksts skaidri apraksta arī daudzu pēcteču virkni, kas nāca no Hos-rje Khri-wer Nor-‘dzin līdz Khri-wer gSer-gyi Bya-ru-can. Šajā ziņā nebūtu nemaz jāsaka, ka ilgais pirmsvēstures laikposms, kas turpinās kopš gSas-chen Hos pēctecības pirms 18000 gadiem līdz Žang Žung noskaidrotās vēstures sākumam, kas sakrīt ar Khri-wer gSer-gyi Bya-ru-can valsti, lielā mērā atbilst Tibetas cilvēcisko būtņu evolūcijai. Aprakstot cilvēkus, kas apdzīvoja un valdīja Tibetā tajā laikā, teksts rGyal po bka’i thang yig [Valdnieku hronikas] teic (Pe,113,5):

“Tad pie varas nāca Seši Za-ram-skyes. Valsti sauca par Tūkstoš Ģimeņu Astoņpadsmit Apgabaliem [sTong-sde bCo-brgyad]. [Kā šā laikmeta] agrīnas norādes parādījās jāšana ar zirgiem un ausu riņķu un citu rotu valkāšana. Tad valdīja Divpadsmit Mazie Valdnieki [rGyal-phran bCu-gnyis]. Valsts nosaukums bija Astoņi Swo-kha [Swo-kha-brgyad]. [Kā šā laikmeta] agrīnas norādes parādījās paklanīšanās un cieņas parādīšana.”

Tas, ka valsts nosaukums bija Tūkstoš Ģimeņu Astoņpadsmit Apgabali, skaidri rāda, ka tajā laikā cilvēciskas būtnes ne vien pastāvēja, bet ka tās bija arī visai daudzskaitlīgas. Līdzīgi nosaukums Astoņi Swo-kha var norādīt uz astoņu lielu nocietinājumu pastāvēšanu, kas varējuši pasargāt no kaitējošiem ienaidniekiem un tos atvairīt. Vēl vairāk, tie jāj zirgos, valkā ausu riņķus un citas ķermeņa rotas, un īpaši, tas, ka tie prot izrādīt cieņu vecājiem, norāda, ka tie ir bijuši prasmīgi ētiskā ziņā un vairs nav bijuši necivilizēti; tādējādi, reiz pārvarējuši agrīno laiku nesavaldības posmu, tie ir attīstījuši uzvedību, kas sekmē kopējo labumu un izslēdz pretsabiedriskus paņēmienus.
Saskaņā ar iepriekš minēto leģendārās Hronikas, lDe’u rgya bod kyi chos ‘byung teic (Bod,224,17):

“Desmitie valdītāji bija Seši Za-rid Brāļi [Za-rid sPun-drug]. Valsti sauca par Tūkstoš Ģimeņu Astoņpadsmit Apgabaliem [sTong-sde bCo-brgyad]. Vienpadsmitie valdītāji bija Divpadsmit Mazie Valdnieki [rGyal-phran bCu-gnyis]. Četrdesmit Prinči [Sil-ma bZhi-bcu] valdīja paši pēdējie. [Tolaik] valsts nosaukums bija bZang-yul-gyad.”

Divpadsmit Mazie Valdnieki un Četrdesmit jeb dažkārt Četrdesmit divi Prinči attiecas uz dažādiem vietējiem pārvaldniekiem un kopienām, kas Tibetā pastāvēja, kad Žang Žung valdīja varenā Valdnieka Khri-wer Nor-‘dzin pēcteči, nozīmīgākie no kuriem bijuši Astoņpadsmit Bya-ru-can valdnieki, kas tā saukti tāpēc, ka valkājuši Ragu izskata kroņus.
Kaut gan senie stāstījumi satur daudz, plašus un sīkus aprakstus par ne-cilvēcisko būtņu, cilvēcisko būtņu un tamlīdzīgi parādīšanos, vienīgā drošā lieta, ko mēs zinām par senās Žang Žung valdniekiem un to valdījumiem, ir tas, ka pirms 3908 gadiem gShen-rab Mi-bo-che atbalstītājs bijis Valdnieks Khri-wer Nor-‘dzin La-rje gSer-gyi Bya-ru-can; ka viņa valdīšanas laiks varētu iezīmēt Žang Žung karalisko pēctecību vēsturisko aizsākumu, un ka tur nav citu valdījumu, kā vien Valdnieka Khri-wer, ar kuru tad varam Žang Žung seno valsti uzskatīt par atpazīstamu. Tā kā vienīgā mūsu rīcībā esošā rakstiskā informācija par senās Žang Žung vēsturi ir tā, kas nāk no seniem Bonpo rakstu avotiem, un saskaņā ar kuru Žang Žung vēsture sākas ar Valdnieku Khri-wer gSer-gyi Bya-ru-can, kurš ir bijis gShen-rab Mi-bo-che atbalstītājs, tad nevaram Žang Žung karalisko pēctecību sākumu atpazīt citādi kā ar šo laiku.
Teksts ‘Dzam gling gangs ti se’i dkar chag tshangs dbyangs yid ‘phrog teic mums, kas bijuši valdnieki, kas pārvaldījuši Žang Žung Agrīnā Laikposma gaitā (IsMEO,30,2). Un tieši, valdnieki, kuri pārvaldījuši Žang Žung galvenos Astoņpadsmit Apgabalus, ir bijuši:

“pirmais tronī celtais debesu izcelsmes visas Žang Žung valsts vienvaldnieks,Valdnieks Khri-wer La-rje, Zelta Raga izskata Kroņa Turētājs [Gu-lang (gu lang: Žang Žung valodas vārds, atbilst tibetiešu gser, zelts) gSer-gyi Bya-ru-can]; Valdnieks Zhung-zhag Zil-non, Varenā Raga izskata Kroņa ar Khyung {mītiskā ērgļa} [Spalvām] Turētājs [Rlabs-chen Khyung-gi Bya-ru-can] un Valdnieks Hri-do Gyer-spungs, Kristāla Raga izskata Kroņa Turētājs [Kang-ka (kang ka: Žang Žung valodas vārds, atbilst tibetiešu shel, kristāls) Shel-gyi Bya-ru-can]. Šie trīs mājoja rGyangs-ri cietoksnī g.Yu-lo lJon-pa, [kas atrodas] iepretim Gangs Rin-po-che [Kailaša Kalns].

Pie Khyung-lung rGyal-ba-mnyes bija Valdnieks Slas-kra Gu-ge, Dārgakmeņu Gaismas Raga izskata Kroņa Turētājs [Rin-chen ‘Od-kyi Bya-ru-can]; Valdnieks g.Yung-yar Mu-khod, Varavīksnes Gaismas Raga izskata Kroņa Turētājs [gZha’-tshon ‘Od-kyi Bya-ru-can] un Valdnieks Kyi-le Gu-ge, Gliemežnīcas Raga izskata Kroņa Turētājs [Un-chen (un chen: Žang Žung valodas vārds, atbilst tibetiešu dung, gliemežnīca) Dung-gi Bya-ru-can].

Žang Žung valsts Pu-mar-hring apvidū bija Valdnieks sPungs-rgyung-gyer, Korāļsārtās gaismas Raga izskata Kroņa Turētājs [Bye-ru ‘Od-kyi Bya-ru-can] un Valdnieks Nye-lo Wer-ya, Dārgakmeņa Gaismas Raga izskata Kroņa Turētājs [Phra-men ‘Od-kyi Bya-ru-can].

Žang Žung valsts Tsi-na apvidū bija Valdnieks sTag-rna gZi-brjid, Dzelzs Raga izskata Kroņa Turētājs [Zom-shang (zom shang: Žang Žung valodas vārds, atbilst tibetiešu lcags, dzelzs) lCags-kyi Bya-ru-can] un Valdnieks Dzwo-dmar This-pungs, Spožās Gaismas Raga izskata Kroņa Turētājs [Me-dpung ‘Od-kyi Bya-ru-can].

Žang Žung valsts Ta-rog apvidū bija Valdnieks bDud-‘dul-dbal, Saules Kristāla Gaismas Raga izskata Kroņa Turētājs [Nyi-shel ‘Od-kyi Bya-ru-can] un Valdnieks Li-wer-gyer, Mēness Kristāla Gaismas Raga izskata Kroņa Turētājs [Zla-shel ‘Od-kyi Bya-ru-can].

Žang Žung valsts sTa-sgo apvidū bija divi valdnieki, Shel-rgyung Hri-do, Dzirksteļojošās Sarkanās Gaismas Raga izskata Kroņa Turētājs [Dzwo-dmar ‘Od-kyi Bya-ru-can] un Valdnieks Lig-mur Nam-mkha’, Lazurīta Gaismas Raga izskata Kroņa Turētājs [Bhe-dhus (bhe dhus: Žang Žung valodas vārds, atbilst sanskrita vaidūrya, lazurīts) ‘Od-kyi Bya-ru-can].

Žang Žung valsts Kha-yug apvidū bija Valdnieks Sad-hri-gyer, Zilās Lilijas Gaismas Raga izskata Kroņa Turētājs [Ut-pal ‘Od-kyi Bya-ru-can].

Žang Žung valsts La-dwags bija Valdnieks Nye-lo Wer-ya, Meteorīta Zibens Raga izskata Kroņa Turētājs [gNam-lcags dBal-gyi Bya-ru-can].

Žang Žung valsts Ru-thog bija Valdnieks Mu-mar Thog-rgod, Ena Gaismas Raga izskata Kroņa Turētājs [E-na (e na: nav skaidrs, kādu dārgakmeni vai metālu šis vārds Žang Žung valodā nozīmē. Daži teksti satur arī atveidojumu a na) ‘Od-kyi Bya-ru-can] un tā tālāk.

Šo Žang Žung valsts Astoņpadsmit Bya-ru-can Valdnieku dzīves laikā Žang Žung Astoņpadsmit Apgabali ar Desmit Tūkstoš Saimniecībām un citi ietvēra [tā sauktos] Astoņpadsmit Dižos Novadus [yul chen bco brgyad]; Mūžīgā Bon mācības izplatījās desmit virzienos, [un] tur bija [daži, kas] dzīvoja divtūkstoš gadus un arī [daži, kas sasniedza] Apskaidrību, neatstājot fiziskas atliekas.”

Šis teksts uzrāda, ka slavenas astoņpadsmit karaliskās pēctecības (teksts īstenībā uzskaita tikai septiņpadsmit valdniekus. Par astoņpadsmito valdnieku skat. tālāk. [tn]), kas bija Žang Žung valstī un to galvaspilsētu atrašanās vietas, un teic, ka to visu vara pletās pār visu Astoņpadsmit Apgabalu ar Desmit Tūkstoš Saimniecībām apvidu, kas netieši norāda, ka Žang Žung pavalstnieku kopskaits tajā laikā bijis 180000 ģimenes jeb saimniecības. “[Daži, kas] dzīvoja divtūkstoš gadus un arī [daži, kas sasniedza] Apskaidrību, neatstājot fiziskas atliekas” nenozīmē, ka Astoņpadsmit Valdnieki palika pie varas uz divtūkstoš gadiem, bet, sakarīgāk, ka saiklis “un” aiz vārda “Apskaidrību” norāda [sangs rgyas pa’ang yod pa’o], ka daži no šiem valdniekiem bijuši tik īpaši, ka spējuši sasniegt ilga mūža dzīvības spēku un pat Apskaidrību, neatstājot fiziskas atliekas.

1. Astoņpadsmit vienvaldnieki, Raga izskata Kroņa Turētāji

Pirmā no Astoņpadsmit Bya-ru-can, tas ir, Valdnieka Khri-wer gSer-gyi Bya-ru-can, Zelta Raga izskata Kroņa Turētāja karaliskais sēdeklis atradās pie Mu-le-khyud Ezera kalna sPos-ri Ngad-ldan pakājē un iepretim Ti-se Kalnam; to sauca par Ga-ljang g.Yu-lo rDzong-mkhar. Šis valdnieks bija tuvs gShen-rab Mi-bo-che māceklis un izcils Bon reliģijas atbalstītājs. Viņam bija templis [gsas khang], būvēts Ti-se Kalna pakājē ar nosaukumu Nor-bu sPungs-rtsegs. Pašlaik tajā pat vietā ir mazs vietējs klosteris [dgon], saukts par rGyang-grags-dgon, kas piederas ‘Bri-gung bKa’-brgyud budisma skolai.
Valdnieks sPungs-rgyung-gyer Bye-ru ‘Od-kyi Bya-ru-can, Koraļsārtās Gaismas Raga izskata Kroņa Turētājs, mājoja un pārvaldīja savu valdījumu no pils, sauktas par sTag-chen rNgam-rdzong, kas atradās Žang Žung valsts Pu-mar-hreng novadā, kas tagad atbilstu Pu-hreng jeb Pu-rang.
Valdnieks Gu-wer-nor Ga-ljang (ga ljang: Žang Žung valodas vārds, kas atbilst tibetiešu g.yu, tirkīzs) ‘Od-kyi Bya-ru-can, Tirkīza Gaismas Raga izskata Kroņa Turētājs, mājoja un pārvaldīja savu valdījumu no pils, sauktas par Zelta Cietoksni [Pho-drang gSer-gyi-mkar], kas atradās pie Dum-pa-tshal Zhang-zhung Tsu-na lejasdaļā, ko tagad pazīst kā Gung-dum.
Valdnieks sTag-rna gZi-brjid Khri-ldem lCags-kyi Bya-ru-can, Dzelzs Raga izskata Kroņa Turētājs, savas politiskās lietas vadīja no pils, sauktas par sTag-sna dBal-gyi rDzong-mkhar, kas atradās sTa-rna-gling pilsētas vidū sPos-ri Ngad-ldan Kalna pakājē Zhang-zhung Tsu-na apvidū, kas atbilst mūsdienu Bon-ri sTag-sna-rong.
Valdnieks Sad-hri-gyer, Zilās Lilijas Gaismas Raga izskata Kroņa Turētājs, mājoja un savas politiskās lietas vadīja no pils, sauktas par Mu-rdzong Chen-po Khro-chu’i-mkhar pie Zhang-zhung Kha-yug.
Valdnieka Slas-kra Gu-ge Rin-chen ‘Od-kyi Bya-ru-can, Dārgakmeņa Gaismas Raga izskata Kroņa Turētāja, galms bija pilī, sauktā par dNgul-mkhar dKar-po Khro-chu’i rMang-rdo-can, kas atradās Zhang-zhung Khyung-lung apvidus vidū.
Valdnieka Mu-mar Thog-rgod E-na ‘Od-kyi Bya-ru-can, E-na Gaismas Raga izskata Kroņa Turētāja, valdīšanas sēdeklis bija pie Ru-thog gNam-rdzong-mkhar, kas atradās Zhang-zhung Ru-thog apvidū.
Visa augstāk minētā informācija ir ņemta no teksta ‘Bel gtam lung gi snying po (Thob,34,8-35,11).

Noteikt laiku un secību, kādā minētie valdnieki parādījās, ir visai grūti; tomēr teksts Gangs ri’i dkar chag [Ceļvedis uz Kailāša Kalnu] uzskaita sarakstu ar pavisam septiņdesmit valdniekiem, sniedzot valdnieku skaitu, kas noteiktas vietas lietojuši dzīvei un valdīšanai: no rGyangs-ri g.Yu-lo lJon-pa cietokšņa trīs valdnieki, no Khyung-lung rGyal-ba-mnyes trīs, no Pu-mar-hreng divi, no Zhang-zhung Tsi-na divi, no Zhang-zhung Ta-rog divi, no Zhang-zhung sTa-sgo divi, no Zhang-zhung Kha-yug viens, no Zhang-zhung La-dwags viens, un no Zhang-zhung Ru-thog viens. Iemesls, kāpēc daži no valdniekiem minēti grupās pa trim vai diviem, var būt tāds, ka šajos gadījumos karaliskajā pēctecībā nav bijis pārrāvums; ja tas ir tā, tad Gangs ri’i dkar chag saraksta kārtība var norādīt arī valdnieku secību. Tas var būt iespējams izskaidrojums, bet ne tam, ka divi valdnieki valdnieki ar vienu un to pašu vārdu, tas ir, sTag-rna gZi-brjid rGyal-po Khri-ldem lCags-kyi Bya-ru-can parādās divos dažādos laikos. Atbilstošu secinājumu var saprast, ielūkojoties otrā The Light of Kailash sējuma VI nodaļā, kas veltīta Starplaika vēsturei un aplūko Žang Žung Valdnieku, gShen un Bon [rgyal gsen Bon] stāvokli.
Tiesa, ka teksts Gangs ri’i dkar chag uzskaita tikai septiņdesmit valdniekus, tomēr tā kā tas saraksta beigās teic “un tā tālāk” [sogs], varam saprast, ka ir citi, un es domāju, ka iztrūkstošā valdnieka vārds kopā ar tā karaliskajiem pēctečiem var tikt atpazīts kā tekstā ‘Bel gtam minētais Valdnieks Gu-wer-nor Ga-ljang ‘Od-kyi Bya-ru-can, Tirkīza Gaismas Raga izskata Kroņa Turētājs, kas valdījis no Dum-pa-tshal Zelta Cietokšņa Zhang-zhung Tsu-na lejasdaļā.
Izteikums “Bya-ru-can”, kas piekabināts valdnieku vārdiem, attiecas uz kroni, kas visdrīzāk ir bijis veidots kā bruņucepure, ko tie valkājuši kā savas lielās ietekmes zīmi; kronis bijis rotāts ar diviem īsiem resniem žuburiem labajā un kreisajā pusē, darinātiem no īpaša materiāla vai dārgakmeņa – kā zelta, kristāla, sarkanā korāļa un tā tālāk – kas bijis paredzēts katra valdnieka īpašo spēju norādīšanai vai iezīmēšanai. Tomēr, šādas cepures vai bruņucepures ir valkājuši ne vien valdnieki, bet arī gShen-po ar dižu apjēgu, ka tas skaidri redzams, piemēram, Zhang zhung Me ri skolotāju pēctecību tīstokļu gleznojumos. Šajā sakarā teksts ‘Bel gtam lung gi snying po izklāsta (Thob,36,20):

“Stāvokļa zīme, ko satur galvas rotājums {mītiskā ragainā} ērgļa [bya khyung] ragu [ru] izskatā,
{skat. bronzas amuletu, kas rāda mītisko ērgli Khyung (sanskr. Garuda):

}
tiek saukts par bya-ru; tomēr, jēdziens bya-ru nozīmē ne vien valdnieka zīmotni, to lieto arī svētu trauku rotājumos. Rotājumus stūpas galā sauc par bya-ru khyung ru, tādi ir arī meteorītu dzelzs rotājumi uz dažu nikno Yi dam pavadoņu galvām. Teksts rNam-dag sgrub pa (lpp.312) teic par Astoņiem gShen, kas, ieguvuši Bya-ru, valkā nemainīgus no zelta darinātus Bya-ru un tā tālāk. Tiek teikts, ka ērglis ir putnu pārvaldnieks, un ka tam galvas labajā un kreisajā pusē ir divi ragu veida izciļņi; pat ja ir grūti skaidri aprakstīt to izmēru un izskatu, mēs uzskatām, ka šie rotājumi attiecas uz bya ru khyung ru, jo tie ir līdzīgi ērgļa [khyung] ragiem [ru], tas ir, putnu valdnieka [bya] ragiem [ru].”

Zinātnieki ir izteikuši dažādas domas par veidu, kā šie Astoņi Bya-ru-can Valdnieki pārvaldījuši Žang Žung. Kā varam redzēt, teksts Tshangs dbyangs yid ‘phrogs uzskaita dažādu valdnieku vārdus to secībā, sākot no vispasaules vienvaldnieka [srid pa’i rgyal po] Khri-wer gSer-gyi Bya-ru-can, kas par sevi var būt veids, kā noteikt to valdīšanas secību, jo teksts nosauc arī valdnieku secību, kuri darbojušies kā nozīmīgu reliģisku cilvēku atbalstītāji.
Viens no pretrunīgiem viedokļiem ir tekstā Bon gyi bstan ‘byung nyung bsdus izteiktais, kur apgalvots (Thob,624,36,3):

“Dažkārt divi vai trīs valdīja kopā, dažkārt tie valdīja atsevišķi.”

Saskaņā ar šo avotu var šķist, ka valdnieki ir valdījuši vai nu kopīgi, vai atsevišķi, un ka to pēctecības tāpat kā to nosaukumi un valdnieku dzīvesvietas bijušas atšķirīgas. Domāju, ka ir visai saprātīgi pieņemt, ka valdnieki, kas parādījušies dažādās Žang Žung daļās, ir pārstāvējuši īpašas dažādas izcelsmes pēctecības, un ka daži no tiem, kuri nākuši no varenākajām, nesuši pasaules vienvaldnieku nosaukumu [srid pa’i rgyal po], jo tie pārvaldījuši visu Žang Žung zemi. Būtu kļūmīgs izskaidrojums domāt, ka šie valdnieki parādījušies vienlaikus un pārvaldījuši dažādas Žang Žung daļas, jo tādā gadījumā, pat ja tie nes titulu Bya-ru-can, nevienam no tiem nevar piederēt pasaules vienvaldnieka tituls. Domāju arī, ka katrs valdnieks ir saucis savu galvaspilsētu un dzīves vietu savas ģimenes vārdā vai apvidus vārdā, un ka “valdnieka galms” [rgyal po’i khab] vienkārši uz to norāda.
Astoņpadsmit Apgabalu teritoriālie valdījumi, kurus pasaules vienvaldnieki pārvaldījuši secīgi, noteikti ir pletušies pār Žang Žung Ārējo, Iekšējo un Vidus daļu [zhang zhung sgo phug bar gsum], bet precīzi šos apvidus atpazīt ir grūti. Kā redzējām iepriekš, teksts Nyer mkho’i snang ba skaidro, ka Zhang-zhung Phug-pa [Iekšējā Žang Žung] ir atradusies vairāk kā trīs mēnešu ceļojuma attālumā uz rietumiem no Kailāša Kalna, tai ir bijušas trīsdesmit divas provinces, un tā ir pletusies līdz Par-sig {Persijas} zemēm: Me-sag {, kas ir dienvidos no Sekistan – Scythis, Tartaria, Sacaswe, varbūt massagetu zeme?}, Bha-dag-shan {Badahšanai} un Bha-lag {Balkhai}. Attiecībā uz Zhang-zhung Bar-pa [Vidus Žang Žung] tas pats teksts apgalvo (turpat, 7,1):

“Dažu dienu attālumā uz rietumiem no Ti-se ir Bya-ri gTsug-ldan, Tshe-dbang Rig-‘dzin (skolotāja Dran-pa Nam-mkha dēla [tn]) apskaidrības vieta.”

Un arī (turpat, 7,2):

“Dienas gājiena attālumā no Ti-se ir Khyung-lung dNgul-mkhar, dižā skolotāja Dran-pa Nam-mkha apskaidrības vieta. Tagad šajā vietā var atrast dažādas Bon kopienas un klosterus. Starp Khyung-lung dNgul-mkhar un Ti-se Kalnu ir ala g.Yung-drung Rin-chen ‘Bar-ba. Ti-se Kalna priekšā ir Ga-ljang g.Yu-lo-rdzong, kas ir vieta, no kuras Astoņpadsmit Dižos Novadus pārvaldīja Žang Žung pasaules vienvaldnieki, kā Khri-wer gSer-gyi Bya-ru-can un pārējie septiņpadsmit valdnieki, kuri ieguvuši Bya-ru kroni. Runā, ka pils drupas un citas atliekas vēl tur ir.”

Un arī (turpat, 7,5):

“Ti-se dienvidu pusē ir svētvieta, ko sauc par Sa-rdo Me-‘bar. Šajā apvidū ir arī dižo Yang-ston skolotāju un tā tālāk pēctecība, daudzi no kuriem ir īstenojuši varavīksnes ķermeni, pamatojoties uz Žang Žung Dzirdējumu nodevuma [zhang zhung snyan rgyud] vingrinājumiem. Šajā apvidū ir rodama arī Tre-ston dzīves vieta un Yar ģimenes [yar tshang] mājokļi. Apmēram desmit dienu ceļojuma attālumā uz austrumiem no ezera Ma-pang ir sTag-ri Khra-bo, kur atrodas svētais dGra Bla sieviešu atbalsts [dgra bla mo’i rten gnas].”

Tādējādi Bya-ri gTsug-ldan, Khyung-lung dNgul-mkhar, Ga-ljang g.Yu-lo-rdzong, Sa-rdo Me-‘bar un sTag-ri Khra-bo visas var būt daļa no Vidus Žang Žung. Kas attiecas uz Zhang-zhung sGo-pa [Ārējā Žang Žung], teksts Nyer snang teic (turpat, 8,6):

“sMad-kyi She-le rGya-skar ir Khyung-po Ri-tse-drug [Khyung-po Sešas Virsotnes]; to sauc arī par Sum-pa Glang-gi Gyim-shod. Khyung-po ietver triju Khyung-po [ģimeņu] – Khyung-po-dkar [balts], Khyung-po-nag [melns] un Khyung-po-gser [dzeltens] – dzīves vietas. Bya-ze, Blo-ldan [sNying-po, dz.1360.g.] dzīves vieta un citas vietas, kur ir daudzi klosteri, kā Khyung-po sTeng-chen un tā tālāk, Nang-gses Tsho-pa So-dgu [Trīsdesmit deviņas Nang-gses Grupas], ziemeļu rGya-sde Nyer-lnga [Divdesmit pieci rGya apgabali] un tā tālāk pieder lielākajai daļai Bonpo kopienu. Apgabalā rietumu pusē, ko sauc par Augšējo/Rietumu A-mdo [A-mdo sTod-pa], rNgu-rdza-sgang kalnu grēdas malā ir rMa-yo Ka-pa, sPu-rgyal Gangs-dkar, Brag-dmar Ri-‘dus un tā tālāk.”

Saskaņā ar šo tekstu apvidus, kas ietver sMad-kyi She-le rGya-skar līdz rGya-sde, kas atrodas ziemeļos no triju Khyung-po ģimeņu vietām, tas ir, Khyung-po vietām, ir piederējies Zhang-zhung sGo-pa [Ārējai Žang Žung]. Attiecībā uz Ārējo, Iekšējo un Vidus Žang Žung teksts Gangs ti se’i dkar chag tshangs dbyangs yid ‘phrog apgalvo (IsMEO,29,4):

“Žang Žung [valsts] sastāv no trim [novadiem]: Ārējā [sgo], Iekšējā [phug] [un] Vidus [bar]. [Savukārt, Ārējais] Žang Žung ir iedalīts trijos [apvidos] labās puses [g.yas sgo], kreisās puses [b.yon sgo] un vidus [dbus sgo]. [Katram no šiem apvidiem ir iekšējā, vidus un ārējā daļa]. [Ārējās Žang Žung] labās puses [apvidus] iekšējā [daļa] ietver sTag-ri Khra-bo [un] sMan-gyi-ri Kalnus; vidusdaļa ietver La-mo Gangs-ra [un] Phy’i-ri [Kalnu]; ārējā ietver mKha’-‘gro ‘Dus-gling [Debesu gājēju Satikšanās Sala] [un] rTsa’i-ri [Kalnu].
[Ārējās Žang Žung] kreisās puses [apvidus] iekšējā [daļa] ietver Ti-se Kalnu un Ma-ham g.Yu-mtsho Ezeru; vidējā ietver rTa-sgo [apvidu] [un] Dang-ra g.Yu-mtsho [Ezeru]; ārējā [daļa] ietver Thang-lha [Kalnu] un gNam-mtsho Phyug-mo [Ezeru].
[Ārējās Žang Žung] vidus [apvidus] iekšējā [daļa] ietver Khyung-chen sPungs-ri [Kalnu] un Khyung Ielejas [Khyung-lung dNgul-mkhar] dNgul-mkhar [Pili]; iekšējā daļa ietver lHa-ri Gyang-mdo [Kalnu] un rGyal-mkhar Phan-gling [Pili]; ārējā daļa ietver She-le rGya-skar [apvidu] un Khyung-po gTing-rdzong [Cietoksni] un tā tālāk.”

Šis izvilkums sniedz uzskatāmu Ārējās, Iekšējās un Vidus Žang Žung aprakstu, bet īstenībā ir acīmredzams, ka ir runa par trim daļām, kādās dalās Žang Žung mNga’-ris novads, un ka tas dalās “labās puses apvidū” [g.yas sgo], “kreisās puses apvidū” [g.yon sgo] un “vidus apvidū” [dbus sgo], tas ir, tam ir apakšsadalījums iekšējā, vidus un ārējā daļā.
Teksts g.Yung drung bon gyi bstan ‘byung nyung bsdus teic (Thob,620,34,4):

“Žang Žung valsts un tās pēctecības.
Valsts sastāvēja no trim [novadiem]: Ārējā, Iekšējā un Vidus. Pēdējais, Ārējais bija iedalīts trijos [apvidos]: ārējā, iekšējā un vidus.
Ārējā [novada] iekšējā [apvidus] robežās bija centra Četras Lielās Pilis: Khyung-lung dNgul-mo, kas atrodas Gu-ge austrumu galā; Pu-hreng sTag-la, kas atrodas Pu-hreng centrā; Ma-pang sPos-mo, kas atrodas austrumos no Ma-pang {ezera}, un La-shang g.Yu-lo, kas atrodas ziemeļos no Ti-se. Daži ir iekļāvuši [arī] Gad-kyi Byi-ba pili, kas atrodas pie Gro-shod novada augšdaļas robežām.
Galveno Virzienu Seši Lielie Cietokšņi [Phyogs-kyi rDzong-che-ba Drug]: Dang-ra Khyung-chen lejas ziemeļos [byang smad]; Ra-bzhi Seng-ge pie Ru-thog augšējos ziemeļos [byang stod]; Mang-yul sTag-mo (sPyi-rong) lejas dienvidos [lho smad]; Seb-rib ‘Brug-mo augšējos dienvidos [lho stod], ziemeļos [stod] no Glo [Savvaļas zirgs, un] Dol-po; rBal-te rTa-mchog rietumos; Gyim-rdul Glang-chen austrumos. Tie ir vispazīstamākie, bet tur bija arī daudzas citas pilis un cietokšņi. Kas attiecas uz novadu, ko sauc par Zhang-zhung Kha-yug, to tagad pazīst kā Gu-ge novadu, [kamēr] Zhang Zhung Kha-skyor ir varbūt saistīts ar Triju Sniegā Tērpto Kalnu un [Triju] Ezeru novadu [gangs ri mtsho gsum].”

Par visiem novadiem, ko teksts Nyer snang attiecina uz Vidus Žang Žung, var teikt, ka tie ir Ārējās Žang Žung daļa. Šajā sakarā teksts ‘Bel gtam lung gi snying pa apgalvo (40,9):

“Arī Ārējai Žang Žung ir trīs daļas – ārējā, iekšējā un vidējā: par iekšējo parasti uzskata Khyung-lung apvidu; par vidējo – Dwang-ra [un] rTa-sgo; un par ārējo – Gyim-shod She-le [un] Sešus Cietokšņus [rDzong drug. Tālāk, tā kā par Žang Žung valdnieka armijas rindām [ru gral] runā kā par tūkstoš [karavīru] mazām Sum-pa divīzijām [sum pa’i stong bu chung] un tā tālāk, ir teikts, ka Žang Žung valdījumi pletušies augšup līdz Khyung-yul Sešām Virsotnēm []Khyung-yul rTse-drug.”

Arī šeit ir iedalījums ārējā, iekšējā un vidējā; īstenībā Vidus Žang Žung teritorija noteikti ir ietverta tekstā minētajā Ārējās Žang Žung ārējā daļā, kas trejādajā iedalījumā nāk pēc iekšējās un vidējās.
Paskaidrojumos trijām Bonpo Mātes Tantrām [Ma rgyud sangs rgyas rgyud sum] teikts par Mūžīgā Bon Valdnieka [g.yung drung bon kyi rgyal po], vārdā Gyer-wer Tha-tshan Hi-pang-rkya, kurš iekarojis pasauli un dzīvojis Vidus Žang Žung, Žang Žung Bon valdnieku zemē. Saskaņā ar to Žang Žung centru var ļoti iespējami pielīdzināt Vidus Žang Žung. Nav nemaz jāteic, tad kad ir atļauti arheoloģiski izrakumi un gaismā nestas slavenās Bya-ru-can Valdnieku piļu drupas, mums ir izdevība pētīt atbilstošas kultūras relikvijas un vairs nav vajadzības spekulēt par Žang Žung senās vēstures veidu un saturu. Tiks atrisinātas arī neskaidrības par Žang Žung Ārējo, Iekšējo un Vidus novadiem un atbildes kļūs tik skaidras kā dzidrs ūdens.
Par pētījamu lietu ir kļuvis jautājums, vai Agrīnā Tibeta ir pastāvējusi neatkarīgi, vai bijusi Žang Žung jurisdikcijā. Pašlaik, tā kā dokumenti par Agrīnā Laikposma vēsturi satur vien izkaisītu informāciju par Žang Žung valdnieku varoņdarbiem, to lomu Bon atbalstā un tamlīdzīgi, pieņēmumus par to, kā tie nākuši pie varas, kā tie pārvaldījuši reliģiskās lietas un pasaulīgos spēkus, un kādi novadi bijuši viņu īstā valdījumā, var formulēt vien uz slēdzienu loģikas pamata.
Iespējams, ka Agrīnajā Laikposmā vairums Tibetas ļaužu bijuši Žang Žung pārvaldībā, bet ir grūti zināt un teikt, vai tajā laikā Tibetas pavalstnieki maksājuši nodevas Žang Žung valdniekiem, un vai Žang Žung valdība ir sūtījusi pārstāvjus un reliģiskas amatpersonas uz Tibetas provincēm, jo tā ir ļoti sena vēsture. Galu galā šie neskaidrie jautājumi un neprecizitātes, ko tie izraisa, noteikti tiks noskaidroti, tiklīdz mēs pētīsim šo seno vēsturi, pamatojoties uz Žang Žung kultūras relikviju liecībām.
Es teicu, ka Agrīnajā Laikposmā vairums Tibetas ļaužu bijuši Žang Žung pārvaldībā, bet te nedomāju vedināt uz domu, ka Žang Žung pilnībā ietekmējusi Tibetu. Domāju, ka varas, vēstures un civilizācijas jēdzienos leģendāro Tibetā apmetušos Agrīno Cilvēku Paaudžu Četru, Sešu vai Septiņu Ģimeņu Pēctecību pēcnācējiem nav dižāka parauga kā Žang Žung; un ka Žang Žung pārvaldītie Ārējais, Iekšējais un Vidus novadi ir zināmā mērā ietvēruši Tibetas valsti. Ja aplūkojam Divpadsmit un Četrdesmit Mazo Grāfistu [rGyal-phran Sil-ma bCu-gnyis / rGyal-phran Sil-ma bZhi-bcu], kas pastāvēja dažādos Tibetas apvidos, nosaukumos {sastopamo} definīciju “sil ma” [daļa/izkaisīts], varam nevilšus saprast, ka daudzas no tām, piemēram, Sum-pa, ir pastāvējušas Žang Žung ēnā, kamēr dažas ir bijušas neatkarīgas un pārvaldījušas noteiktus apvidus.

2. Divpadsmit Mazās Grāfistes

…{šī nodaļa satur galvenokārt grāfistu, valdnieku un pārvaldnieku uzskaitījumu.}

No Chögyal Namkhai Norbu grāmatas ‘The Light of Kailash’ [Zhang bod kyi lo rgyus ti se’i ‘od], Volume I, ISBN 978-88-7834-103-6

Atbildēt

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s