Tēvreize Jēzus valodā

Abwûn
Tu, kas nes dzīvības dvašu,
d’bwaschmâja
Kas pilda visas skaņu, gaismas un trīsu jomas,
Nethkâdasch schmach
Kaut mana vissvētākā būtība piedzīvotu Tavu gaismu.

Têtê malkuthach.
Tava Debesu Valstība tuvojas.
Nehwê tzevjânach aikâna d’bwaschmâja af b’arha.
Patiesi, kaut nāktu Tava griba – visā netveramajā, līdzīgi arī tveramajā.
Hawvlân lachma d’sûnkanân jaomâna.
Dāvā mums viedību mūsu ikdienai,
Waschboklân chaubên wachtahên aikâna
daf chnân schwoken l’chaijabên.
Laid mūs būt brīviem no kļūmju važām, kas mūs sasaista, tāpat kā mēs ļaujam zust citu vainai.
Wela tachlân l’nesjuna
Kaut mēs nepazaudētos ārišķās izpausmēs,
ela patzân min bischa.
Bet būtu brīvi no tā, kas šķir no mūsu īstā ceļa.
Metol dilachie malkutha wahaila wateschbuchta l’ahlâm almîn.
No Tevis nāk rosīgā griba, dzīvīgais rīcības spēks, dziesma, kas daiļo visu un atjaunojas caur mūžiem.
Amên.
Apliecinu uzticībā, paļāvībā un patiesi.

http://youtu.be/RUGrXljE6OQ

Teksts aramiešu valodā:

http://internettrash.com/users/theplace/aramaic.jpg

Latviski tulkots caur angļu tekstu:
Oh Thou, from whom the breath of life comes,
who fills all realms of sound, light and vibration.
May Your light be experienced in my utmost holiest.
Your Heavenly Domain approaches.
Let Your will come true – in the universe (all that vibrates)
just as on earth (that is material and dense).
Give us wisdom (understanding, assistance) for our daily need,
detach the fetters of faults that bind us, (karma)
like we let go the guilt of others.
but let us be freed from that what keeps us off from our true purpose.
From You comes the all-working will, the lively strength to act,
the song that beautifies all and renews itself from age to age.
Amên.
Sealed in trust, faith and truth.
(I confirm with my entire being)
http://www.miraclescenter.us/lordsprayer.htm

3 thoughts on “Tēvreize Jēzus valodā

  1. Tas krievu tulkojums,šķiet,ir patreizējā krievu baznīcas teksta piesaistījums oriģināla rindām.
    Mans personisks viedoklis ir, ka gan Tēvreizes saturs gan ne tikai tas ir laika gaitā vienkāršots un seklināts, it kā piemērojoties “klientu” līmenim; tas ir, degradēts. Intuitīvi man arī ir maz šaubu par Jēzus mācības senāku austrumu izcelsmi. Tāpēc nopriecājos par atrasto.

Atbildēt

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s