Sēklas Joga. Dr. Jal Singh. 1. Vingrinājumi apziņas norišu pārveides vadībai.

Par cilvēka vēlmi apjēgt Dievu vēsta viņa dievbijīgie iepriekšējie iespaidi (Sanskaras). Cilvēks vienmēr ļoti tiecas zināt, kad un kur viņam jāsāk garīgā vingrināšanās. Jo stiprāka ir vēlme, jo agrāk tiek apjēgts mērķis.

Prasmes attiecībā uz iesācēja jogas vingrinājumiem ir šādas:

Cilvēkam ir jāzin par parasto prātu (Manas), par tieksmju pārvaldību un jāuztur saprāts modrā apziņā, lai māceklis nav ļaunu domu utt. varā. Parastais prāts, saprāts un apzināšanās (chitta) ir savstarpēji saistīti. Parastais prāts ietekmē saprātu, kas, savukārt pārvalda apzināšanos. Apzināšanās novirzes ir atkarīgas no parastā prāta stāvokļa – mierā vai nemierā. Apzināšanās apcer, un apceres objekts ir tas, par ko domā parastais prāts. Tas ir iespējams tikai tad, ja māceklis vingrinās cītīgi un pieredz mīlestības un pieķeršanās pilnu mērķa izjūtu. Šī mīlestība dara rāmus apzināšanās kropļojumus, un galu galā tie atstāj viņa ķermeni pēc viņa paša gribas.

Parastais prāts nāk no pamatsastāvdaļas – gaisa. Tas ir tikpat nemierīgs kā gaiss, visvarens, jūt patiku un nomāktību, ir rosīgs, un to ietekmē iepriekšējie iespaidi (Sanskaras). Piesārņojumu kā tādu tajā nav, jo to nemitīgi piesaista interesējošie objekti. Īstenībā tas vienmēr ir miera meklējumos. Neapmierināts ar fiziskām baudām, prāts sāk sajust mieru garīguma līksmē. Nav vienkārši to pārvaldīt, bet pakāpeniski ar uztveres nomierināšanu tas sāk kļūt rāms. Īstenībā vingrinājumi sāk nest augļus tikai tad, kad ir apklusināts parastais prāts.
Cilvēka īstās Patības – iekšējā ES – iekšējā kodola (Antaha Karana) un dievišķās labvēlības dievišķais redzējums ir atkarīgs no parastā prāta noturīguma. Pārvaldīt parasto prātu ir Sanskaras Jogas galvenais mērķis, un galamērķis ir radošais un vadošais pirmsākums (BRAHMA).
Uz parastā prāta pārvaldību ved zemāk uzskaitītie vingrinājumi. Var lietot jebkuru vingrinājumu atbilstoši Skolotāja norādījumiem vai pēc vajadzības.
1. Pārvaldība ar zināšanu: tā ir lēna norise, jo garīgajam māceklim ir jāizkopj dažādi loģiski pamatojumi parastā prāta izpratnei:

(a) modinot sajūtu orgānu apzināšanos un neļaujot prātam nonākt ļaunu domu varā.
(b) mazinot parastā prāta nenoturīgumu – veicot dievbijīgus darbus un vingrinot sajūtu orgānu pārvaldību.

2. Pārvaldība ar Jogu. Jogas vingrinājumi nenoturīgam prātam sniedz rāmumu. Tīrs ēdiens, tīrs ūdens, svaigs gaiss un dievbijīga sabiedrība nes drīzus augļus.

(I) Parastā prāta nenoturīgumu samazina vingrinājumu pozu (āsanu) pilnveidošana.

(II) Ar atkārtotas (jebkāda) Dieva vārda apceres Mantras (Ishta Mantra) dievbijīgu skandēšanu (japa) noteiktos laikos parastais prāts skandēšanas brīžos sāk savākties noturībā. Māceklim ir jāieklausās katrā Mantras burta skaņā.

(III) Ar dievišķās mātes Kali, Gajatri vai Bhairava Mantru skandēšanu, vai ar sēklas zilbju (mantru) Kam, Bham, Ram skandēšanu, vismaz 1008 reizes dienā.

(IV) Sēklas zilbju skandēšana augšupejošā un lejupejošā kārtībā vismaz septiņas reizes elpas aiztures laikā. Tas ir cildens vingrinājums.

(V) So’ham (Es esmu Tas) mantras skandēšana pie sevis ieelpu-izelpu laikā; tas ir lielisks jogas vingrinājums.

(VI)
a) pirmatnējās skaņas dzirdēšana ar labo ausi.
b) pirmatnējo skaņu apjēdz ar Ang, Nang, Hang, Dang sēklas zilbju skandēšanu.
c) tiklīdz enerģijas kanālu – idas, pingalas un sušumnas (sushumna) savienošanās punktā ar Prānas gaisa Tankores vingrinājumu (gaismas un skaņas kā viļņu, kas izplatās uz BRAHMANDU (visgaišākā vieta iekšējā patībā- ES (Antah Karan), kurā var iztēloties daudzas liesmas, dievišķus veidolus, sēklas zilbes utt., kas atrodas tieši aiz sestā, “trešās acs” enerģijas centra (Agnya chakra), tas ir, uz šo viļņu izcelsmes vietu, apjēgas vingrinājums http://kundalinisadhana.com/english-beejyoga/part-03.htm) ir aptverta pirmatnējā skaņa, ievirzīt to Mūladhāras enerģētiskajā centrā (Mooladhara – kundalini snaudas vieta, – pirmais enerģētiskais centrs, kas atrodas krustos, mugurkaula pamatnē); pēc tam var apjēgt AUM.

(VII) Ar prānas vingrinājumu modinot gaismas punktu savā īstajā Patībā (Antaha Karana) un savācot uz to parasto prātu (Manas). Šo parastā prāta vingrinājumu var veikt ikviens jebkurā laikā.

(VIII) Savācoties Mūladhārā:
a) ar savākšanos uz Mēnesi;
b) ar savākšanos uz Zemi – uz dzelteno krāsu.
c) ar savākšanos uz valdnieku Ganešu ar četrām rokām. Tas atrodas Mūladhārā.
d) ar sēklas zilbju Sang, Tang, Rang skandēšanu individuāli cilvēks dzird skaņas Sang, Tang, Pang vai Sang Rang. Skandēšanas laikā acis tur vaļā un neaiztur acu plakstiņu dabisko mirkšķināšanos. Sang nozīmē satvisku gaismu, tas ir, sauli, Rang (bung?) nozīmē radžasisku mēness gaismu, tas ir, pusgaismu, un Tang ir tamasiska tumsa.

(IX) Iztēlojoties – meditējot uz Kundalini (dievišķās čūskas) asti, vidusdaļu un seju attiecīgi nosauktajā secībā:
– ar sēklas zilbi Tang uz asti;
– ar Rang uz vidusdaļu;
– ar Sang uz seju.

(X) Ar smaržu apjēgas vingrinājumu. To dara trijos veidos:
a) acis pievēršot degungalam un apstādinot parasto prātu;
b) “nektāra dzeršanas” (nectar drinking) vingrinājuma laikā savācot meditāciju uz mēles galu un iztēlojoties degungalu. Gaisma rodas, kad saskaras udana un prāna.
c) ar prānas vingrinājumu modinot gaismas punktu un iztēlojoties degungalu, un sasniedzot saplūsmes (Samadhi) svētlaimi.

(XI) Ar Hatha Jogas vingrinājumiem:
a) nedomājot par parastā prāta pārvaldīšanu, ļaujot tam pilnu vaļu. Šādā stāvoklī tam ir nosliece nomierināties.
b) ļaujot parastajam prātam pilnu lidojuma brīvību savas īstās Patības (Antaha-Karana) gaismā, – ja gaisma mazinās, to palielināt, un ļaut parastajam prātam aulekšot tajā. Tas nogurs un kļūs noturīgs.
c) sasniedzot dievišķo redzējumu un ļaujot parastajam prātam tajā izšķīst.

(XII) Savācoties uz Manas (parastā prāta) enerģijas centru (Manas chakra – enerģijas centrs virs Adžnas čakras, ko attēlo ar sešām ziedlapiņām).

(XIII)
1.a) Ar Mātes Hakini (dieviete Adžnas – “trešās acs” enerģijas centrā (Agnya chakra)) izzūdošu redzējumu;
b) ar meditāciju uz tās pirmo seju;
c) ar Hang, Kang, Ing, Nang skandēšanu, īpaši uz Manas enerģijas centru. Šī parastā prāta čakra guļ miegā vai nomodā tieši zem tās trešās sejas.

(XIV) Ar pastāvīgu saplūsmes ar Pārpasaulīgo (Samadhi) vingrinājumu.

(XV)
a) Vispirms iztēlojoties Hang sēklas zilbi, pēc netveramā ķermeņa pamodināšanas jeb ierosināšanas cilvēkam ir jāgriežas ap AUM Adžnja enerģijas centrā;
b) augstākminētajos vingrinājumos elpai ir jābūt dabiskajai;
c) veicot sēklas zilbju dievbijīgus skandējumus (japa), cilvēks sasniedz Visuma ķermeni. Kad viņam ir tā redzējums, parastais prāts sāk kļūt noturīgs.

(XVI) Savācot visus maņu orgānus vienā punktā, tad ar prānas vingrinājumu netveramajā ķermenī caursitot AUM. Tā darot, sāks pieklust iekāre, dusmas, mantrausība, alkatība, lepnība. Šis vingrinājums ir jāveic ik dienas.

Aum Shantih Yogiraj the Master.
http://kundalinisadhana.com/english-beejyoga/kundalini-index.htm

Atbildēt

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s