Prāta savāktība ir vissvarīgākā lieta garīguma attīstībā. Šri Šri ravi Šankars

Jaut.: Cik svarīga ir prāna (dzīvības spēka enerģija)? Viena lieta, protams, ir, ka tā dod dzīvību. Kā var uzlabot cilvēka prānu?
Šri Šri Ravi Šankars: Prāna ir klātesoša visur. Īstenībā mēs peldam gaisā, prānā, prānas okeānā. Mainoties izpausmes elementam, ir atšķirība. Akmeņiem ir viena prānas vienība. Ūdenim ir divas prānas vienības. Ugunij ir trīs prānas vienības. Gaisam ir četras prānas vienības. Augiem ir piecas prānas vienības. Dzīvniekiem ir sešas prānas vienības. Cilvēciskas būtnes spēj ietvert no septiņām līdz sešpadsmit prānas vienībām. Prānas izpausme ir viss visums.
Kad prāna ir zemākā līmenī kā viens, jūs jūtaties nomākti. Kad prāna noslīd vēl zemāk, tad jūs jūtaties pašnāvnieciski. Kad prāna ir parastā līmenī, jūs jūtaties parasti. Kad prāna ir augstāk, jūs jūtaties sajūsmināti. Kad prāna ir ļoti augstu, jūs jūtaties sparīgi un svētlaimīgi. Tas ir tas, kāpēc, kad cilvēki ir nomākti, drūmi, nepalīdz tikai padomu došana, tas, kas darāms, ir prānas līmeņa pacelšana. Kad prāna ir augstu, ir līksme, nojauta, izpratne. Kad prāna ir zemu, prāts sāk žēloties, palielinās nomāktība, miegainība, pašnāvības tieksmes. Viss ir prānas spēle un izpausme.

Jaut.: Gurudži, kādu dienu tu runāji par pūlēm un nepiespiestību. Bet būt nepiespiestam prasa daudz pūļu.
Šri Šri Ravi Šankars: Tās ir to vērtas.

Jaut.: Kāpēc Krišnas nabu sauca par Padamnabha (saules pinums – solar plexus)?
Šri Šri Ravi Šankars: Saules pinumu sauc par otrām smadzenēm jeb vidus smadzenēm. Jogiem saules pinums ir lielāks. To apstiprina arī zinātnieki. Cilvēkiem, kuri nenodarbojas ar jogu un meditāciju, tas ir mazs. Jogiem, kuri veic meditāciju, ir lielāks saules pinums. Kad saules pinums ir lielāks, cilvēks ir radošs un dāsns. Kad tas ir mazāks, cilvēks ir nenovīdīgs.

Valdnieku Krišnu sauca par Padamnabha, jo viņa saules pinums bija kā pilnīgi izplaucis zieds. Padma nozīmē ne tikai lotosu, tas nozīmē arī ziedu. Pilnīgi izplaucis zieds parasti tiek attiecināts uz padma.

Jaut.: Šeit ir tik daudz pievilcības un izklaides, tomēr jauniešiem apnīk.
Šri Šri Ravi Šankars: Jaunatne ir apnikusi, un tā ir viņu laime. Ja tie būtu apmierināti, viņu izaugsme apstātos. Kad tiem apnīk, viņos raisās meklējumi. Tos neapmierina apkārtnē pieejamās lietas. Un tas ir stāvoklis, kad viņi var izdarīt soli ieskatam sevī, lēcienu savā iekšējā ceļojumā, soli uz garīgumu.
Kad esat apnikuši ar apkārtējām lietām, iedegas interese par augstāku izaugsmi. Kad jūs atrodat iekšējas līksmes avotu, tad viss apkārtējais arī acīmredzami atspoguļo to pašu līksmes avotu, tad rodas interese par visu. Nemitīga sajūtu bombardēšana ar kairinājumiem var izraisīt kūtrumu. Kūtrums ir garlaicība, garlaicības veids. Bet, kad prānas līmenis paaugstinās, jūs pārejat no kūtruma uz sajūsmu.

Jaut.: Gurudži, tu piešķir ļoti lielu nozīmi Satsangai. Vai tai pamatā ir zinātnisks iemesls?
Šri Šri Ravi Šankars: Satsanga nozīmē īstenības sabiedrību, esamību saskarsmē ar patiesību. Satsanga nav tikai dziedāšana. Kādu sarežģītu jums nesaprotamu dziesmu dziedāšana nav Satsanga. Mūzika ir daļa no tās. Otra daļa ir loģikas izpratne. Trešā daļa ir sēdēšana un miers sevī, dziļā meditācijā, esot sevī.

Jaut.: Kāpēc Dievišķais atbild un apdāvina dažus, kamēr citu lūgsnas paliek neatbildētas?
Šri Šri Ravi Šankars: Nu, es nezinu, kāpēc kādas lūgsnas gūst atbildi, un citas nesaņem. Man nav padoma. Varbūt tas ir labi jums. Varbūt jūs varat izmainīt savu prātu par sev vēlamo. Cilvēki mēdz iet iepirkties – tā bieži notiek vismaz Indijā – iet iepirkties un lūdz veikalniekam: “Vai es varēšu atnākt un apmainīt, ja man tas nepatiks?” Tie aiziet mājās, un tiem nepatīk, un nākošajā dienā tie apmaina.

Vismazāk jūs varat paļauties uz savu paša prātu, jo jūs nezināt, kas tam patīk, un kad tas vairs nepatīk. Tāpēc prāta piesaiste prāta avotam ir tik svarīga. Tādējādi savāktība ir nozīmīgākā lieta garīgajā attīstībā. Apjēga par to, kas ir pārejošs un kas pastāvīgs, kas nes tev pastāvīgu līksmi un kas izraisa pārejošu apmierinājumu un ilgstošas ciešanas, kas izraisa pārejošas neērtības un pastāvīgu līksmi, un kas izraisa pastāvīgas neērtības. To sauc par viveka, apjēgu, viedību – viena un otra atšķiršanu.

Jaut.: Gurudži, vai sieviete var sekot celibāta – (Brahamcharya) solījumam?
Šri Šri Ravi Šankars: Brahamčarja – tā ir jūsu personīga izvēle. Ja tu vēlies precēties, precies. Ja tu nevēlies precēties, tad neprecies. Ir cilvēki, kas ir precējušies un nelaimīgi. Ir cilvēki, kuri ir neprecēti un nelaimīgi. Viss, ko es vēlos, lai jūs esat viedi. Esiet viedi jebkurā gadījumā. Esiet savākti. Tas ir vissvarīgākais.

Jaut.: Gurudži, vai pastāv noteikts dvēseļu skaits, jeb ir viena dvēsele visā visumā?
Šri Šri Ravi Šankars: Neskaitāmas dvēseles. Tas ir tas pats, kas jautāt, vai debesīs ir noteikts skaits zvaigžņu? Ir neskaitāmas zvaigznes. Vēdu šastra un Agma Šastra teic, ka šajā galaktikā ir 224 Zemes – mūsējai līdzīgas pasaules. Tiek minēts dažāds skaits, bet galvenokārt 224. Tāds ir svēto redzējums, kuri ir bijuši meditācijā dziļi un pētījuši visumu.

Jaut.: Tu esi stāstījis par simbolu slēptajām nozīmēm hinduismā, kuras, šķiet, ir ļoti nesakarīgas. Vai tu, lūdzu, varētu pastāstīt par daudzajiem pusdievu – dievību (devta) kroriem?
Šri Šri Ravi Šankars: Krori, koti (crores, koti) nozīmē veidus. 33 krori nozīmē 33 Dievišķo dziņu (impulsu) veidus. Tātad mūsu ķermenī ir 33 dievišķo dziņu veidi. Mūsu ķermenī ir 33 gēnu veidi. Īpašs veids darina acis, īpašs veids darina degunu, tāpat īpašs veids darina bungādiņas, matus, nagus. Visu to veido īpaši gēnu veidi, kuru ir 33.

Līdzīgā veidā ir arī 33 Dievišķā stari. Ir viena gaisma, viens Dievs, viens Parmatma (Visaugstākā Dvēsele), tomēr tam visam ir 33 aspekti. Devas ir Dievišķā 33 atšķirīgi aspekti. Šeit krores nav skaitlis (cita vārda “krore” nozīme ir 10 miljoni, jeb 100 lakhi).
Dievišķajam nav veidola, bet senie svētie ir teikuši – jūs varat Viņu pielūgt jebkurā veidolā vai vārdā. Visi tūkstoš vārdi pieder Dievam vienīgajam. Tā ir ļoti, ļoti dziļa zinātne jeb dziļa jēga. Tas ir apbrīnojami. Kad jūs tajā iedziļināties, tad jūs jūtat – “nu gan”. Cilvēki, kas to ir uzrakstījuši, kas to ir atklājuši – tiem ir vienkārši pārsteidzošas zināšanas. Visums nav tik vienkāršs. Tas ir ļoti sarežģīts. Mūsdienu fiziķi arī runā, ka, jo dziļāk un dziļāk jūs iedziļināties, jo ir ļoti daudz atšķirīgu daļiņu veidu. Tādējādi visums ir daudzveidīgs. Tas Dievišķais, kas pārvalda, vada, un kurš ir radījis šo daudzveidīgo visumu, ir devta.

Angļu (bībeles “Dāwud” – iemīļotais) vārds, Dāvids, ir sanskrita vārds. Dev + vid; “dev” nozīmē Dievišķais, “vid” nozīmē zināt. David nozīmē cilvēku, kurš pazīst Dievišķo. Dievišķais nav kaut kur augšā debesīs. Tas ir klātesošs pasaulē, visumā, visur. Un to var apjēgt, kad prāts ir rāms, dzidrs un apmeties mūsu sirdīs; un kad jūtas un saprāts klusumā saplūst dzidrā sajaukumā, tad jūs spējat uztvert Visuma netveramo īstenību, un tā ir devta.

Jaut.: Kad māceklis ir miris, kāda ir Satguru (apskaidrots gaišreģis/īsts guru, kurš vada mācekli pa garīguma ceļu) loma?
Šri Šri Ravi Šankars: Satguru zina, ka tā nav mācekļa nāve. Atma nemirst nekad. Pat pēc nāves viņš turpina saņemt ceļa norādījumus.

Jaut.: Gurudži, sievietēm ir grūti kaut ko organizēt, jo viņām ir jāpārvalda arī mājas. Kā sieviete  var to darīt iedarbīgi?
Šri Šri Ravi Šankars: Nedomājiet par jebko kā par grūtu. Pat ja tas ir grūti, tas kļūst grūtāk, ja jūs to uztverat kā grūtu savā prātā. Ja jums ir grūts uzdevums, lai cik grūts tas šķiet, ziniet, ka mūsos ir vēl lielaks spēks. Tas ir mums pieejams, un saskaņā ar to mēs uzdevumus paveicam.

Jaut.: Vai pasaule ir pastāvīga vai mainīga?
Šri Šri Ravi Šankars: Jūs varat redzēt, ka pasaule ir nepastāvīga.

Jaut.: Kas ir pudža (puja)?
Šri Šri Ravi Šankars: Tas, kas ir dzimis no purnata (pilnība), ir pudža. Kad pāri plūst pateicība, kad pateicībā kaklā sakāpj kamols, tad jebkura darbība, ko jūs darāt šādā stāvoklī, ir pudža. Mēs ļaujamies visam – šī psiholoģiskā sajūta (bhavana) ir pudža.

Jaut.: Kam lai es ļaujos?
Šri Šri Ravi Šankars: Dievišķajam, kas iemājo manī kā ES (Patība), šim Dievišķajam es ļaujos.

Jaut.: Kā mēs atminamies labās lietas un aizmirstam sliktās?
Šri Šri Ravi Šankars: Labāk ir aizmirst sliktās lietas un ir labi atcerēties labās lietas. Abi kopā ir dzīve, bet mēs to piemirstam un atceramies tikai visas noliedzošās lietas. Svarīgi ir atcerēties, ko jūs dzirdat Satsangā. Svarīgi ir aizmirst citu cilvēku kļūdas. Svarīgi ir neatkārtot savas kļūdas. Svarīgi ir arī atcerēties mācību no citu kļūdām.

Jaut.: Kāda ir “kodagana koli nungitha” (Kannadas badžana (dievbijīga dziesma)) nozīme?
Šri Šri Ravi Šankars: Tās nozīme ir ļoti pārsteidzoša. “Biju domājis, ka esmu dižs cilvēks, bet, kad paskatījos uz Guru pēdām, tik augstsirdīgām, mans ego, kuru biju domājis tik lielu un Guru pēdas mazas, izrādījās otrādi. Guru pēdas aprija manu dižo ego”.

Jaut.: Kāda ir Ašvamedha (Ashwamedha) nozīme?
Šri Šri Ravi Šankars: Ašvamedha nozīmē šķīstīšanos. “Šva” nozīmē to, kas ir pagātne vai nākotne. “Ašva” nozīmē to, kas ir tagadne, un “medha” nozīmē attīrīšanos. Ašvamedha ir, kad notiek prāta un saprāta (buddhi) attīrīšanās patreizējā brīdī. Uzturiet prātu un saprātu patreizējā brīdī.

Jaut.: Kā palielināt atmabalu (dvēseles spēks)?
Šri Šri Ravi Šankars: Atmabal…veiciet lūgsnas (prarthna), pranajamu, garīgus vingrinājumus (sādhana).

Jaut.: Kas ir Guru tattva, un kas ir Guru?
Šri Šri Ravi Šankars: Guru tattva ir viveka, lietu atšķiršana. Vai ir svarīgi, kas ir Guru? Pietiek ņemt (no viņa) apjēgu un virzīties uz priekšu. Neraizētieties par to, kas ir Guru.

http://www.facebook.com/topic.php?uid=77018074868&topic=14166

Atbildēt

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s