Svece ir iedegta tev, un nav tev nekas jādara. Šri Šri Ravi Šankars

Jaut.: Kāpēc mums ir jāpieliek tik daudz pūļu, lai fiziski satiktu tevi, jeb ir tā, ka Guru ar kaut kādu nolūku veido nepieejamību?
Šri Šri Ravi Šankars: Nepavisam! Esmu pieejams vienkārši. Esmu pieejams visvienkāršāk. Zināt, jums tīk pielikt pūles, un, lai ko jūs gūtu pēc to pielikšanas, jūs tad gūstat lielāku prieku. Jūs nepriecē tas, ko gūstat viegli. Tā ir parasta cilvēka psīholoģija.

Sirds ilgojas pēc vecā. Prāts ilgojas pēc jaunā. Ego ilgojas pēc sarežģītā un neatkārtojamā.

Ego lepojas ar grūtu lietu veikšanu. “Redziet, es paveicu tādu smagu darbu! Es tiku galā ar tādu smagu lietu! Neviens nav sasniedzis to, ko sasniedzu es. Es izdarīju kaut ko neatkārtojamu.” Tikai apzinieties šos dabas likumus, kā darbojas prāts un sirds. Es neesmu teicis, kas ir labs, vai kas slikts. Tā tas ir.

Sirds ilgojas pēc vecā. Sirds lepojas ar senu draudzību. Tāpat vīns tiek pārdots, kad tas ir vecs. Jauns vīns nav vērtīgs. Jūs neteiksit: “Šī ir mana pēdējā mīlestība, mana jaunā mīlestība.” Mēs meklējam pēdējo datora modeli, pēdējo auto modeli. Mēs nesakām: “Ō, šis ir divdesmit gadus vecs auto, kuru tikko nopirku” – ja vien tas nav antīkais. Mēs lepojamies, ieguvuši pēdējo modeli vai ar kaut ko neatkārtojamu. Kā ar uzkāpšanu Everestā.

“Ō, es uzkāpu Everestā.” Ļoti smags darbs. Ko jūs gūstat pēc uzkāpšanas Everestā? Jūs to nezināt! Cilvēki pārlido pasauli karsta gaisa balonā. Ļoti smags darbs. Kāpēc tu gribi lidot karstā balonā, kad ir pieejamas lidmašīnas (smiekli), un radīt tik daudz sirdssāpju, raižu? Jo masu saziņas līdzekļi jums seko, kad darāt kaut ko grūtu. Jūs gribat paveikt neiespējamo, jo ego vēlas kaut ko darīt. Atmiņa pieķeras noliedzošajam. Ja notiek desmit apliecinošas lietas un viena noliedzoša, atmiņa pievēršas un turas pie pēdējās.
Bet Patība, ES, ir tikai visu šo parādību lieciniece.

Neskarta, nesatraukta, bezrūpīga par to, kas notiek ar prātu, saprātu, ego. Tā ir tikai klātesoša, tikai izbaudoša. Tas ir tas, kāpēc, ja esat guvuši tikvien kā ES uzplaiksnījumu, tam (prātam, saprātam, ego) vairs nav nozīmes. Arī Upanišādas ir pasludinājušas, ka, tiklīdz jūs gūstat šā nemainīgā redzējuma sevī, sava īstā kodola, uzplaiksnījumu, tad viss cits kļūst nenozīmīgs. To apjēdzot, viss kļūst izcils. Kad tu esi savācies, ego kļūst visaptverošs, ķermenis staro, saprāts kļūst ass, atmiņa kļūst asa. Visi esamības slāņi vienkārši staro, kad ir apjēgts ES. Man netīk lietot vārdu “pašapjēgušais”. Tas ir ticis lietots ļoti daudz reizes un par daudz kropļots. Es teiktu – kad tev ir Esamības uzplaiksnījums.

Jaut.: Kā cilvēks zina, kad piepūlēties, un kad būt pacietīgam, ja reiz mēs esam uz garīguma ceļa?
Šri Šri Ravi Šankars: Kad esat nonākuši uz garīgā ceļa, pūles ir jāpieliek. Jums ir jāpapūlas atnākt šurp (uz āšramu). Jums netiek dotas brīvdienas, jums netiek dota dzelzceļa vai lidmašīnas biļete. Kad jūs vēlaties ierasties šeit, kāds nāks un jūs samulsinās, sakot: “Dodamies uz Goa (tūristu iecienīta pavalstiņa Indijas dienvidrietumos) un baudam dzīvi, izpriecas un šo un to. Ejam skatīties kino. Kāpēc būtu jādodas (uz āšramu). Kāda izprieca ir no meditācijas un sēdēšanas ar aizvērtām acīm? Turam savu prātu vaļā un gūstam visu no kino.”

Līdzīgi uznāks 100 kavēkļi un miljons vilinājumu. Tad jūs piepūlaties: “Es vēlos doties, es vēlos meditēt, es vēlos būt savākts, es vēlos iedziļināties”. Tik daudz pūļu jums ir jāieliek. Bet, reiz jūs esat nokļuvuši šeit, nav vairs nekādi jāpūlas. Jūs vienkārši sēdat. Tā tas ir. Jums nav jādara nekas.
Tas gan neattiecas uz āšramītiem (āšrama iemītniekiem). (Smiekli). Jums ir no rīta jāpieceļas un jādodas uz sādhanu (pilnveidošanos, garīgiem vingrinājumiem). Jūs nevarat teikt: ”Esmu ieradies āšramā, tagad ļaujiet man gulēt un atpūsties.”

Sniegšu jums vēl vienu piemēru. Lai iekāptu vilcienā, jūs papūlieties. Jūs ar visu bagāžu ejat, stāvat rindā, ejat uz pareizo platformu un tad uz pareizo vagonu. Reizēm jums sēdvieta ir jāiekaro ar spēku, īpaši šeit, dažos Indijas vilcienos. (Smiekli). Bet, tiklīdz jūs sēdat vilcienā vai lidmašīnā, tad tas iestājas! Tad pūļu nav. Ja jūs vēl tad turat bagāžu uz galvas un skraidāt pa kupejām, tam nav nozīmes. Jūs nenonāksit stacijā ātrāk. Tad jūs nonāksit vai nu policijas iecirknī, vai garīgi slimo slimnīcā!

Lai uzsāktu vingrināšanos, jūs esat papūlējušies. Bet, tiklīdz jūs esat uz ceļa, jums ir jāatslābst. Jūs nenonāksit galā ātrāk, skraidīdami pa vagonu. Ziniet, ka viss tiek darīts jūsu dēļ. Jums nav jāpūlas. Pūles ir iedegt sveci. Reiz tā ir iedegta, nav jāpūlas vilkt gaismu ārā no sveces. Gaisma nāk pie jums pati no sevis. Bet jāiededz sveci jums ir. Jums ir jāpapūlās tikvien, lai iedegtu gaismekli. Ja jūs pat neiededzat un sakāt: “Te nav gaismas”, tad jums ir jāpapūlas to izdarīt. (Tiklīdz jūs to izdarāt), tad pamanāt, ka gaisma līst uz jums. Tātad, jūs esat ieradušies šeit. Tikai atslābinieties.

Hindi valodā tas ir teikts: “Shamma jali hai tere liye, Tujhko kuch nahin karna hai”.
(Svece ir iedegta tev, un nav tev nekas jādara).

Jaut.: Gurudži, Skolotājs un ES ir visbrīnišķākais. Acīmredzot, prāts virzās uz to, kas ir vispievilcīgākais. Kā bez pūlēm ievirzīt prātu uz ES pieredzējumu?
Šri Šri Ravi Šankars: Domāju, ka esi jau atbildējis.

Jaut.: Gurudži, pat esot uz garīgā ceļa, uzbudinājums vēl ir. Kā tikt vaļā no šā uzbudinājuma?
Šri Šri Ravi Šankars: Ir labi, ja ir nedaudz šā uzbudinājuma. Viss ir kārtībā. Mahariši Patandžali “Jogas Sūtrās” saka “tivra savenganam asana”. Ja ir neliels uzbudinājums, tad ir spraigas alkas. Tas ir vienkārši. Tas ir labi. Tas noņem laiskumu jūsos. Tas noņem vilcināšanos jūsos. Tāpēc ceļam ir jābūt pievilcīgam, lai tas noņem miegainību jūsos. Skolotājam ir jābūt pievilcīgam. Tā ir profesionāla nepieciešamība. (Smiekli). Tā, lai jūs spētu uzturēt šo atslābinājumu, tad pasaulīgās niecīgās lietas nedrīkst jūs atturēt. Kino un sīki prieciņi jūs attur un notur jūs tajā pat riņķojumā. Es neesmu ieteicis neskatīties gleznas. Bet ievirziet savas dzīves no sīkiem materiāliem ieguvumiem uz augstākām vērtībām. Tā ir garīguma būtība. Tā ir Skolotāja būtība. Augstākām vērtībām ir jābūt pievilcīgākām, lai uzturētu jūs augstākā līmenī, uz augstāka ceļa.

http://www.facebook.com/topic.php?uid=77018074868&topic=14168

Atbildēt

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s