Cildeno tikumi. Budistu Norādījumi.

Budisma norādījumi nav baušļi, un tajā nepastāv grēka jēdziens. Tomēr tas noteikti nenozīmē, ka tie būtu tikai ieteikumi.
Pali valodas vārds “norādījumi” (sila) var attiekties uz iekšēju tikumību, kā laipnība un patiesums, kā arī uz šo tikumu darbību pasaulē. Tas var attiekties arī uz tikumisku rīcību. Tomēr, vislabāk vārdu “sila” var izprast kā saskaņas, harmonijas ceļu.
Skolotājs Bikkhu Bodhi raksta, – “Budistu raksti skaidro, ka sila attiecas uz mūsu ķermeņa un runas saskaņu. Sila saved saskaņā mūsu darbību ar mūsu patiesām interesēm, ar apkārtējo labklājību un ar visuma likumiem. Darbība, pretēja norādījumiem, noved pie pašsašķelšanās, kas raksturīga ar vainas, nemiera, nožēlas sajūtu. Bet šo norādījumu ievērošana šo sašķelšanos dziedina, sakopojot mūsu iekšējās spējas līdzsvarotā un savāktā veselumā.”
Norādījumi apraksta veidu, kā dabiski dzīvo apgaismotais. Tajā pat laikā pati noteikumu ievērošanas disciplīna ir daļa no apgaismības ceļa. Sākot darboties pēc norādījumiem, mēs sevi sākam redzēt kā aptraipītus arvien vēl un vēl. Mēs varam domāt par to kā par nokrišanu no velosipeda, un varam nosodīt sevi par to – kas būtu disharmonija – vai varam atkal kāpt un sākt braukt no jauna.
Zen Teravadas (Theravada – viens no diviem budisma novirzieniem, kas uzsver paša cilvēka līdzdalību glābšanā jeb pestīšanā) skolotājs Čozen Beiss (Chozen Bays) teic, “Mēs tikai turpinām darboties, mēs esam pacietīgi ar sevi, un tā tas iet atkal un atkal. Maz pamazām mūsu dzīve ievirzās viedībā, kas atraisa tikumus. Mūsu prātam kļūstot arvien skaidrākam, nav vairs runas par norādījumu pārkāpšanu vai uzturēšanu – tie darbojas paši no sevis.”
Budistiem nav tikai viens norādījumu kopums. Tie var būt trīs, pieci, desmit vai sešpadsmit norādījumi. Mūku kārtai ir garākie saraksti.
Pats pamats pali valodā tiek saukts par pañcasila jeb “pieci norādījumi”. Teravada budismā šie pieci norādījumi ir pasaulīgo budistu (laju) galvenie norādījumi.

Pieci norādījumi:

1.Nenogalināt.

2.Nezagt.

3.Nepiekopt kroplu dzimumdzīvi.

4.Nemelot.

5.Nepagrimt reibinošu vielu lietošanā

Ir svarīgi saprast, ka ar norādījumu ievērošanu cilvēks pūlas uzvesties tā, kā būtu uzvedies Buda. Tā nav tikai likumu ievērošana vai neievērošana.

Desmit Dižie norādījumi
Mahajanas budisti parasti ievēro Desmit norādījumu sarakstu, kas rodams Mahajanas Sūtrā, ko sauc par Brahmajalu jeb Brahma Net Sutra:

1. Nenogalināt.

2. Nezagt.

3. Nepiekopt kroplu dzimumdzīvi.

4. Nemelot.

5. Nepagrimt reibinošu vielu lietošanā.

6. Nepļāpāt par citu kļūdām un trūkumiem.

7. Nepaaugstināties un nenosodīt.

8. Neskopoties.

9. Neļaunoties.

10. Nerunāt sliktu par Trim Dārgakmeņiem – Budu, Dharmu, Sanghu.

Trīs Skaidrie norādījumi
Daļa Mahajanas budistu apsolās turēties pie Trim Skaidrajiem norādījumiem, kas tiek saistīti ar bodhisatvas (būtnes, tūlīt aiz budām, kas strādā visu būtņu apskaidrības labā) ceļu. Tie ir:

1.Nedarīt ļaunu (akusala, arī: “neprasmīgi” – prom no apskaidrības).

2.Darīt labu (kusala, arī “prasmīgi” – uz apskaidrību).

3.Glābt visas būtnes (bodisatvu aicinājums).

Sešpadsmit Bodhisatvu norādījumi
Visbiežāk tie ir Desmit Dižie norādījumi + Trīs Skaidrie norādījumi + Trīs Patvērumi:

Es pieņemu patvērumu Budā (“apjēgušais” – tāds, kas īstenojis apskaidrību jeb izbeidzis pārdzimšanu ciklus).

Es pieņemu patvērumu Dharmā (visuma kārtībā).

Es pieņemu patvērumu Sanghā (budistu kopienā).

Astoņkāršais Ceļš
Lai apjēgtu, kā norādījumi iekļaujas budista ceļā, jāzina četras cildenās Patiesības:

1. Dzīve ir pārejošas ciešanas (dukkha).

2. Ciešanu cēlonis ir iekāre vai alkatība (tanha).

3. Ar uzcītīgu vingrināšanos (praktizēšanu) mēs varam iekāri izbeigt.

4. Atbrīvošanās ir astoņkāršajā ceļā:

1.Krietni uzskati.

2.Krietni nolūki.

3.Krietna runa.

4.Krietna rīcība.

5. Krietna iztikas pelnīšana.

6. Krietnas pūles.

7. Krietna vērība.

8. Krietna savākšanās.

Norādījumi ir saistīti ar astoņkāršā ceļa “tikumīgas uzvedības” daļu – 3., 4., 5. ceļu.

http://buddhism.about.com/od/theprecepts/a/preceptsintro.htm

Atbildēt

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s