Kāpēc 2012.gads daudzus interesē? Andris Ansis Špats, Dr.sc.ing. Un vēl.

(Interese tiešām ir liela; tas piespieda mani paskatīt, ko saka NASA zinātnieki. Atzīstos, ka viņu argumenti mani pārliecina. Es teiktu, ka, ja nu 2012.gadā kaut kas baiss notiks, tad tas būs krietni ārpus zinātnei patlaban pieejamā. Drīzāk jau ticams, ka vairumā esam pelnījuši baisu galu dēļ noslīdēšanas zemiskā materiālismā, jo Zemi un sevi sabojāsim paši. Esmu ielicis papildus izvilkumus no Deivida Morisona  un Neila Taisona atbildēm un dzēsis dažus video.

Es ieliku šo rakstu un papildinājumus triju iemeslu dēļ:

– Visums, ja arī ir pa segmentiem izzināms, kopumā aptverams nebūs nekad. Tāpēc arī zinātnieki ir piesardzīgi, un, jo labāk mēs apzināsimies un sadzīvosim ar savu atkarību no neaptveramā, jo labāk. Tieši tāpēc tam kopumam ir nepieciešams vārds, un vispiemērotākais ir Dievs. Domāju, ka  ir vērts pievērsties jēdzienam “holisms”, kas nozīmē apmēram to, ka kopuma īpašības ir vairāk kā elementu īpašību summa;

– sensenie mīti, kā ir jau pierādījies, nes vērā ņamamas, kaut varbūt kropļotas ziņas;

– tas, ko mēs noteikti varam darīt un, nešaubos, ar skubu ir jādara, tas ir – jākopj sevi, gan fiziski, gan daudz svarīgāk – garīgi. I.L.)

Šri Šri Ravi Šankara atbilde par 2012.gada pārmaiņām:

Jaut.: Cilvēki runā par pasaules galu 2012.gadā. Kad sāku domāt par pasaules galu, gribu saprast – kas ir radīšana?

Šri Šri Ravi Šankars: 2012.gadā – nekas notikt negatavojas. Mēs tikai sēdēsim satsangā tāpat kā tagad. Tikai būs vairāk cilvēku! Ja radīšana nav bijusi, kā tu vari uzdot šo jautājumu? Tā ir bijusi, tā ka jūs varat jautāt, un es varu stāstīt!

https://tencinu.wordpress.com/2010/03/11/tas-kas-jauta-tas-kas-dzird-un-tas-kas-saprot-visa-dziva-ir-atma-sri-sri-ravi-sankars/

Un 2011.gada 23,decembrī:

Jaut.: Dārgais Guru-dži, kāda ir tava vēsts par Jauno gadu? Kam jāpievēršas visiem mācekļiem nākošajā gadā?

Sri Sri Ravi Šankars: Labākai pasaulei!
Mūsu kalpošanai jābūt vērstai uz labāku pasauli un labāku sabiedrību.
Un personīgajā dzīvē, esiet stingrā pārliecībā un ticībā, ka notiks viss labais.
Jūs esat daudz dzirdējuši, ka nākošais ir maiju kalendāra pēdējais gads, un tuvojas pastardiena. Ir daudz kinofilmu par pasaules galu. Saku jums, ka nekas tāds nenotiks, un pasaule turpinās pastāvēt.
Saskaņā ar Vēdu kalendāru no 2012.gada marta sākas “Nanda” gads.
“Nanda” nozīmē “laime”; laimes gads.
Vispirms nāks laimes gads, un pēc tam sekojošo gadu sauc par Uzvaru.
Jūs būsit laimīgi un uzvaroši, tā ka neraizējieties.
Izšķirieties paveikt labu darbu sabiedrībā un izplatīt viedību. Redzēsit – uz nākošā gada beigām arvien vairāk ļaužu pievērsīsies garīgumam.
Visi terorismā iesaistītie tiks notverti, un vardarbīgo cilvēku spēks mazināsies. Tā notiks, un jūs esat daļa no šīs norises.

http://www.artofliving.org/what-sri-sri-said-today

Izvilkums.

Interneta informācijas vidē 2012.gada Ziemas Saulgrieži kļūst arvien populārāki, kad pēc senā Maiju tautas kalendāra beidzas 5. civilizācijas laiks.
Maiju senie kalendāri bija cirsti akmeņos un tāpēc tie ir saglabājušies arī pēc daudziem gadsimtiem un dažādām lielām izmaiņām uz Zemes.

Atbilstoši senām zīmēm maiju lielie Laika cikli ir bijuši jau četri:
1. cikls ilga 4008 gadus un tas beidzās ar zemestrīcēm, kurās „jaguāri aprija” Zemi;
2. cikls ilga 4010 gadus, kura beigās Vējš un Cikloni Zemi iznīcināja;
3. cikls ilga 4081 gadu, kas beidzās ar „uguns lietu” un vulkāniem;
4. cikls ilga 5026 gadu, kas beidzās ar Lieliem ūdens Plūdiem (tas sakrīt ar Bībeles stāstiem par plūdu periodu);
5. cikls ir pašlaik, kura nosaukums ir „kustības Saule”, kura beigās notiks Lielā Zemes Kustība. Šis – mūsdienu Laiks sākās 3114.g. p.m.ē. 12. augustā un beigsies 2012.g. 22. decembrī, un tā ilgums ir 5126 gadu.
Par senā maiju kalendāra apbrīnojamo struktūru un precizitāti zinātnieki ir daudz rakstījuši, bet svarīgi mums zināt, ka maiju kalendāra precizitāti raksturo viņu izmantotais gada ilgums 365,2420 dienas, kad mūsdienu novērojumos izmanto 365,2422 dienas. Tātad, nobīde ir nieka 2/10000 diena. Šādu precizitāti varot iegūt tikai daudzu gadu ilgos un precīzos zvaigzņu kustības novērojumos. Piemēram, 5000 gadu ilgā periodā „nobīde” kā starpība starp mūsdienu laika skaitīšanu un maiju datiem varētu būt vien 1 diennakts. Savukārt mēs paši labi redzam, ka pašreizējā kalendārā Saulgriežu nobīdes ir jau 2 dienas, jo Jāņus svinam 2 dienas pēc sentēvu Svētās – īsākās gada nakts. Pašlaik tikai 2 zīmes aiz komata mēs kompensējam ik 4. – „garajā gadā” pievienojot vienu dienu, bet nekoriģēts paliek laiks – simtdaļas un tūkstošdaļas no diennakts, t.i. aptuveni 4 minūtes. Ir vērts padomāt – kāpēc visās kultūras tautās zintnieki vēroja Sauli un zvaigznes, lai precīzi noteiktu Laiku un Zemes vietu dažādos kosmosa ciklos. Mūsdienu precīza laika ritmu neievērošana rada arī seno kultūras tradīciju nobīdi, un tāpēc arī senie Svētie Saulgrieži ir pārvērtušies par kādiem veikalnieciskiem vai vienas senas tautas reliģijas ceremonijām, jo tajos nav galvenā komponente – SVĒTĪBA.
Zīmīgi, ka maiju Saules cikli, jeb bijušie kalendāri nav vienādi ilgi, kā tas varētu būt pie dabiskiem cikliem. Otra īpatnība – maiju kalendāru cikli vienmēr beigušies ar lielām kataklizmām, par ko Dienvidamerikā liecina arī kalnu nogāzēs atrodamās jūras būtņu paliekas, ar smiltīm apbērtās senās piramīdas un tautu teiksmas par zemju nogrimšanu jūrā. Tāpēc pašlaik ļoti daudzi aprakstītāji raksta par 2012. gada ziemas Saulgriežiem arī kā par Bībeles apokalipsi – visa dzīvā beigām. Noderīgi ir atcerēties precīzāk maiju pareģojumus par 5. Saules (kustību Saule) Laika beigām:
– būs zemestrīces un kataklizmas;
– būs Zemei smagi;
– cilvēki pazaudēs savas saknes (!);
– radīsies uz Zemes „Baltā jaguāra” bērni ar dažādu ādas krāsu;
– atjaunosies Zemes līdzsvars;
– atgriezīsies cilvēkiem saknes (!).

Šo pareģojumu interpretācijā un izskaidrošanā vēlos nedaudz palīdzēt tieši dižajiem un stipriem cilvēkiem, kuri bailēs no grūtībām nezaudē spēkus, bet stiprinās pirms smagiem darba gadiem.
Atgādinu nesen cilvēkus satraukušo Nostradama pareģojumu par 1999.g. Saules aptumsuma laikā iespējamo krusta zīmi virs Parīzes un lielu izmaiņu vēstnesi. Toreiz daudzi rakstīja par iespējamu lielu katastrofu, un kad šis datums un aptumsums pagāja, visi atviegloti uzelpoja un nosodīja neprecīzo Nostradama interpretāciju. Tikai kosmosa pētījumos informēti zinātnieki zina, ka tajā laikā pirmo reizi konstatēja ievērojamu Zemes magnētisko polu nobīdi, bet magnētisko Ziemeļpolu zinātnieku publikācijās redzam rotējot ap Kanādas piekrasti. To sliktu prognozi nesošo „krustu” veidoja vairākas planētas ap Zemi. Pēdējos gados Zemes polu nobīdes un svārstības ir arvien lielākas, un arvien vairāk astronomijas un Zemes ģeoloģijas speciālistu sliecas noticēt varbūtībai, ka Lielas planētu masu struktūras – rinda, krusts kopā ar mūsu Galaktikas asi spēs ietekmēt Zemes magnētisko lauku, un tas var mainīt atrašanās vietas. Astronomi zina, ka Zeme uz Galaktikas ass atrodas vairākus gadus. Piemēram, John Major Jenkin uzskata, ka Zeme caur Galaktikas ekvatoru ceļos 36 gadus – no 1980. gada līdz 2016. gadam. Taču 2012.gada Ziemas Saulgriežos būs arī Saules sistēmas planētu „parāde” kā to izvietojums rindā, kas varētu summēties ar Galaktikas ass ietekmi un radīt zinātnei vēl nezināmu gravitācijas lauka ietekmi pat uz Zemes rotāciju vai tās magnētiskā lauka struktūru.
Jau aptuveni pagājušā gadsimta 80-os gados tika veikti pētījumi par magnētiskā lauka izmaiņu ietekmi uz cilvēku, dzīvniekiem, putniem.

Tika pierādīts, ka pietiekami lielas magnētiskā lauka izmaiņas izsauc atmiņas zudumus kā īslaicīgu vai paliekošu amnēziju. Pēdējos gados visā Pasaulē atrod daudz cilvēku ar daļēju vai pilnīgu atmiņas zudumu un to saista arī ar Zemes magnētiskā lauka impulsa veida izmaiņām. Tuvāk zemes poliem esošie magnētiskā pola svārstības izjūt spēcīgāk… Tomēr arī mūsu platuma grādos esošajā Krievijā ir aprakstīti vairāki gadījumi, kad sevišķi talantīgus cilvēkus atrod pilnīgi zaudējušus atmiņu. Tur gan šos gadījumus bieži saista ar noziedzīgās pasaules izmantoto mikroviļņu tehniku pret citiem cilvēkiem, un ir apraksti par aparatūru, ar kuras palīdzību var ietekmēt plašā teritorijā esošo cilvēku domāšanu – t.i. piespiež cilvēkus „aizmirst savas saknes”.
Ir zināma ezotērijas teorija, ka Zemes magnētisko polu izmaiņas notiks vairākas dienas, un tāpēc svarīgi ir sevi saglabāt, ko varam saistīt ar maiju prognozi – „nezaudēt cilvēka saknes”. Viena no iespējām savu atmiņu saglabāt ir dzīvot šīs dienas „mīlestības enerģijā” un neiekrist naidā, ļaunumā, kas momentā varētu novest pie atmiņas iznīcināšanas. Jāizvairās no braukšanas transporta līdzeklī, jo jau tagad vietās, kur ir Zemes magnētiskās anomālijas, bieži notiek neizskaidrojamas avārijas, bet šoferi stāsta par dīvainām vīzijām vai pēkšņām sajūtām šajās vietās. Lūk, pašlaik novērotā pāragrā alkoholiķu miršana, vai arī tas neliecina par jau esošo mērķtiecīgo cilvēces attīrīšanu?
Tautu „saknes” parasti ir rodamas lauksaimniecībā, jo tas ir arī visu iztikas pamats. Iespējams, ka maiju senie pareģi bija domājuši iztikas zaudēšanu plašos apvidos. Tāpēc tikai pēc daudzu tautu tālas pārvietošanās, tās „atradīs savas saknes”.
Šodien lielākā daļa cilvēku domā un uzskata, ka viņi ir šīs pašreizējās sabiedrības produkts un rezultāts, jo retais zina par reinkarnāciju – atkārtotu atnākšanu Saprāta un Dvēseles veidā lai izdzīvotu kārtējo Zemes dzīvi. Visai reti mēs kā Dvēsele turpinām tieši tajā pašā tautā bijušo dzīvi, jo attīstības mērķa labad mums ir jānāk uz Zemi pārmaiņus gan kā iekarotājam un pakļautam, kā vīrietim un sievietei, kā vergturim un vergam utt.. Pašreizējā valdošā reliģija jau ilgstoši ir noliegusi reinkarnāciju kā dzīvības pamata procesu, jo tai pazūd sava „teorija” par Paradīzi un Elli. Tikpat nevajadzīga reinkarnācija ir valdošiem partijniekiem, jo tad varētu katrs redzēt Patiesību par šīm varaskārajām un aprobežotajām Dvēselēm. Tādējādi seno maiju zinošo formulējums par cilvēces „zaudētām saknēm” ir tiešā pašreizējā realitāte.
Zināms, ka Zemes magnētiskie poli ir daudzreiz mainījušies vietām un to cikliskums ir aptuveni 26 000 gadu, tāpēc ar senvēstures analīzi tiek pamatota varbūtība, ka tuvākajos 100 gados magnētisko polu maiņa varētu notikt, bet daudzi astronomi piekrīt, ka tieši Galaktikas ass šķērsošana ik pēc 26 000 gadiem varētu izsaukt šo grandiozo notikumu – Zemes magnētisko polu maiņu 2012-2013 gados. Fiziķiem ir zināms, ka vispirms varētu būt magnētisko polu svārstveida „lēkāšana”, kas arvien palielinās amplitūdu, izsaucot arvien spēcīgāku ietekmi.

Šīs svārstības spēs iznīcināt pat daudzas un dažādas elektroniskās iekārtas, sakaru sistēmas. Pēc magnētisko polu pārvietošanās beidzot iestāsies Zemes miera stāvoklis (vai 2013. gadā?), bet tad kompass ziemeļus mums rādīs pretējā pusē pašreizējiem ziemeļiem.
Zinātnei zināms, ka 2012.gadā Saules aktivitāte būs maksimumā un tā būs daudz spēcīgāka par iepriekšējiem, tāpēc ir iespējama arī Saules magnētisko polu maiņa. Kādi izvirdumi būs iespējami tajā brīdī uz Saules, par to pat zinātniekiem pašlaik nav teoriju, bet viņu lielākā daļa domā, ka tad izvirdumi uz Saules var būt daudzkārt spēcīgāki kā iepriekšējos maksimumos – aktivitātes gados. Arī parasto Saules maksimuma gados (cikliskums 11,5 gadi) lielākā aktivitāte var ilgt 6 -12 mēnešus. Tāpēc maiju senais vēstījums par „Ugunīgu sauli” un tās nesto iznīcību 2012.gadā varētu būt pareizs. Iespējams, ka Saules izvirdumu ievērojama pastiprināšanās sāksies ar 2012.g. maiju, kad novēros Saules aptumsumu …
Pašreiz lielākā daļā Pasaules domas un vēlmes ir par materiāliem labumiem, bet nākošajā Laikā noteicošais būs Idejas un domas – tātad pilnīgu citādu cilvēku dzīves saturu noteiks jaunā Zemi apstarojošā Galaktikas enerģija.

http://mp.ucoz.lv/news/2009-05-10-143

Skat arī izvilkumu no šumeru rakstiem, kas arī pasaules galu nevēsta:

Nebiru pārvaldīs debesu un zemes krustceļus,

Tā, lai dievi nevar šķērsot augšup un lejup, – tiem jāgaida uz viņu.

Nebiru ir zvaigzne, izcila augstumos.

Lai tas pārvalda Sākumu un Nākotni, lai tie apliecina savu cieņu tam,

Teicot: “Viņa, kurš bez atpūtas pārvar savu ceļu caur Tiamatas vidu,

Vārds, lai ir Nebiru, kurš pārvalda tās vidu.” (130)

Lai tie balsta debesu zvaigžņu gaitu;

Lai gana viņš visus dievus (anunnakus, devas?) kā aitas.

Lai viņš pārspēj Tiamatu; lai tās dzīve ir grūta un īsa!

Cilvēces nākotnē, kad novecos dienas,

Lai tā mazinās bez mitas un paliek malā uz mūžiem.

Jo viņš ir radījis ciklus un stingrus pamatus veidojis,

Tēvs Enlils ir nosaucis viņa vārdu “Zemju Valdnieks.”

(No – Enūma Eliš. Šumeru mīta VII plāksne. https://tencinu.wordpress.com/2008/09/09/enuma-elis-sumeru-mita-vii-plaksne/)

Indiešu Mahābharāta laiku pāreju apraksta šādi.

Cilvēki tiks radīti no jauna un sadalīti četrās kārtās, sākot ar Brahmaniem.

Un kad šie velnišķie laiki būs pāri, no jauna sāksies radīšana, un cilvēki tiks radīti no jauna un sadalīti četrās kārtās, sākot ar Brahmaniem. Un ap to laiku Augstākā griba ar nolūku vairot cilvēci pēc savas patikas vēlreiz kļūs labvēlīga. Un tad, kad Saule, Mēness un Brihaspati (Dievība, kura pārstāv dievlūdzējus dievu priekšā. Aizbilst dieviem par cilvēkiem un aizsargā cilvēkus pret ļaunumu. Kādā vietā to sauc par “dievu tēvu”, un tai tiek piedēvēts plaši izvērsts radošais spēks. Tiek apzīmēta arī kā “starojošais” un “zeltainais” un “ar pērkona balsi”. Arī Jupitera planētas pavaldonis, arī pati šī planēta.) Pušjas konstelācijā ieies vienā zīmē, tad atkal sāksies Krita laikmets.
[Piezīme:Pušja ir astotā lunārā konstelācija, kas sastāv no trim zvaigznēm,
viena no kurām ir Vēzis.]

Un Brahmans, Laika pilnvarots, Kalki vārdā uzņemsies savu dzimšanu.
Un viņš atjaunos kārtību un mieru šajā pasaulē.

Un mākoņi atsāks nest lietu atbilstoši gadalaikiem, un zvaigžņu konjunkcijas (ietekmju summēšanās) kļūs labvēlīgas. Un planētas, pienācīgi griežoties pa savām orbītām, kļūs izcili labvēlīgas. Un visapkārt būs labklājība un pārpilnība un veselība un miers. Un Brahmans, Laika pilnvarots, Kalki vārdā uzņemsies savu dzimšanu. Un viņš slavēs Višnu un iemantos dižu enerģiju, dižu saprātu un dižu izdarību. Un viņš dzims pilsētā ar Sambhalas vārdu labvēlīgā Brahmana ģimenē. Un nesējlīdzekļi un karavīri un armijas un bruņutērpi būs viņa rīcībā, tiklīdz viņš par tiem iedomāsies. Un viņš būs valdnieku valdnieks un vienmēr uzvarošs ar cildenuma spēku. Un viņš atjaunos kārtību un mieru šajā radību pārpilnajā pretrunīgo dziņu pasaulē. Un šis starojošais Brahmans ar varenu saprātu, parādījies, iznīcinās visas lietas. Un viņš būs visa Sagrāvējs, un viņš uzsāks jaunu Jugu (Krita). Un Brahmanu pavadībā šis Brahmans izskaudīs visus barbarus (mlecchas), lai kur šie zemiskie un nicināmie ļautiņi tvertos.

https://tencinu.wordpress.com/2008/11/29/kali-juga-no-mahabharatas-vana-parva-clxxxix-nodala/

Mācīts fiziķis un ezotēriķis Drunvalo Melhizedeks, kurš ir sadarbojies ar mūsdienu maiju garīgajiem vadītājiem, apgalvo, ka maiji nekad nav runājuši par pasaules galu, bet gan par laiku jeb ciklu beigām, kas ir pāreja uz nākošo ciklu; 2007.-2015. gados – uz augstāka garīguma, sirds intelekta laikmetu. Tas sakrīt ar indiešu Vēdu paredzējumiem. Atsevišķu cilvēku pāreja var būt tik pat grūta kā bērna dzimšana, arī neveiksmīga, un ir vērts attīstīties gara gaismai.

Skat. video.

Angliski:

Krieviski:

Arī atzīts maiju ritu zinātājs Georgijs Lazarevs saka to pašu:

Visai izplatīti ir maldi par to, ka maiji ir paredzējuši 2012.gadā pasaules galu. Neticiet dzeltenās preses PR. … Maiji, cilvēki, kuri apveltīti ar Dievišķo Viedību, nekad tādas nejēdzības, ar kādām tagad piesārņots internets, izdomāt nevarētu. Cilvēce ir jau nonākusi līdz tādam attīstības punktam, kur veiksme ir garantēta. Un par to liecina viss, arī maiju kalendārs. Pastāv kaut kas mūsu labā, kaut kas mūsu iespējās, un tas mums ir jāpaveic jau tagad, nav jāgaida uz 2012.gadu.
Ja mēs pietiekami savāksimies, ar skaidru nodomu, ar skaidru sirds enerģiju, tad varam visu pavirzīt tik strauji, ka paši varam vadīt šo laiku. Cilvēce tuvojas diža miera laikmetam.
Jautājums ir par to, ko jūs (mēs) gribam, un cik stipri. Ir redzams, ka mūsu pasaule pašlaik ir haosā – tā tas notiek lielu pārmaiņu laikos. Īstenojiet vairāk savu dievišķo ES, tad labvēlīgie laiki iestāsies atrāk. Rūpes par Zemi, par cilvēkiem un citiem radījumiem – tās ir jaunās rāses cilvēka pazīmes.

Nibiru un 2012.gada pastardiena. Atbildes uz jautājumiem

David Morrison,
NAI Senior Scientist
June 1, 2009

IRAS (NASA Infrasarkanās astronomijas pavadonis, kurš pārlūkoja visumu 10 mēnešus 1983.gadā) ir atklājis gaudzus infrasarkānā starojuma avotus, bet neviens no tiem nav Nebiru jeb Planēta X, vai jebkāds Saules ārējās sistēmas objekts. Laba diskusija par to ir rodama (spider.ipac.caltech.edu/staff/tchester/iras/no_tenth_planet_yet.html ). Īsumā, IRAS ir kataloģizējis 350,000 infrasarkanā starojuma avotus, un līdz tam daudzi no tiem nebija identificēti (kāpēc, protams, tāds pētījums tika veikts). Visiem šiem atklājumiem sekoja nākošie pētījumi ar spēcīgākiem instrumentiem, gan uz zemes, gan visumā. Troksni ar “desmito planētu” izraisījās 1984.gadā pēc zinātniskas publikācijas žurnālā Astrophysical Journal Letters ar nosaukumu “Neidentificēti avoti IRAS minipētījumā” (Unidentified point sources in the IRAS minisurvey), kurā bija apspriesti daži infrasarkanā starojuma avoti “bez dubultnieka”. Bet šie “noslēpumainie objekti” tika pakāpeniski atklāti kā tālas galaktikas (izņemot vienu, kas bija malduguns no infrasarkanā spalvu mākoņa “infrared cirrus”), kā tas ir publicēts 1987.gadā. Neviens IRAS avots nav izrādījies planēta. Laba diskusija par to ir rodama Fila Plaita (Phil Plait) vietnē (www.badastronomy.com/bad/misc/planetx/science.html#iras).
Būtība ir tāda, ka Nibiru ir mīts, īstenībā nepamatots. Astronomam nemitīgie apgalvojumi par planētu, kura ir “tuvu”, bet “neredzama”, ir tikai plika muļķība.

Zemes griešanās virziena maiņa ir neiespējama. Nekad tas nav noticis, un nekad nenotiks. Notiek lēna kontinentu kustība (piemēram, Antarktīda pirms simtiem miljonu gadu ir atradusies tuvāk ekvatoram), bet apgalvot par rotācijas polu maiņu ir neatbilstoši. Tomēr vairums pastardienas veb lapu muļķo ļaudis. Tie apgalvo, ka ir saistība starp rotāciju un Zemes magnētisko polaritāti, kas mainās uz pretējo caurmērā katrus 400 000 gadus. Ciktāl zināms, tāda magnētiskās polaritātes maiņa neizraisa nekādu kaitējumu dzīvībai uz Zemes. Katrā gadījumā ir ļoti maz ticams, ka magnētisma virziena maiņa uz pretējo varētu notikt dažās nākošajās tūkstošgadēs. Bet šie nepatiesie apgalvojumi, ka magnētisma pārmaiņa ir gaidāma drīz (2012.gadā) un ka tas ir jeb būs tas pats, kas pārslēdzis, rotācijas polu maiņa vietām.
Lietas būtība ir tāda, ka:
1.Zemes griešanās virziens un magnētiskā polaritāte nav saistītas lietas;
2.nav iemesla sagaidīt magnētiskās polaritātes maiņu vietām kādā drīzā laikā, vai paredzēt kādu sliktu ietekmi uz dzīvību, kad tas, iespējams, varētu notikt;
3.nav iespējama pēkšņa rotācijas polu pārbīde ar postošām sekām;
4.nekam no tā nav arī nekāda sakara ar galaktikas ekvatoru vai jebkādām no citām blēņām par (debess ķermeņu) sarindošanos, kas parādās vairumā sazvērestības teoriju veb lapās.

2012.gadā, nedz kādā citā laikā vairākās tuvākajās desmitgadēs nav gaidāma planētu sarindošanās. Kas attiecas uz Zemes nonākšanu Piena Ceļa vidū, es nesaprotu, kas ar to ir domāts. Ja domāta ir Piena Ceļa galaktika, tad mēs atrodamies visai tālu no šīs spirālveida galaktikas malas, kādus 30,000 gaismas gadus no centra. Mēs apriņķojam galaktikas centru 225-250 miljonos gadu, vienmēr paliekot apmēram vienā un tajā pat attālumā. Attiecībā uz polu nobīdi es arī nezinu, kas ar to ir domāts. Ja tas nozīmē kādu pēkšņu polu novietojuma izmaiņu, tad tāda nav iespējama, kā jau esmu atbildējis. Tas, ko apspriež daudzās veb lapās, ir Zemes un Saules sarindošanās vienā rindā ar Piena Ceļa centru Strēlnieka zvaigznāja konstelācijā. Tas notiek katru decembri bez sliktām sekām, un nav gaidāms, ka 2012,gadā būs citādi.

Mūsu Piena Ceļa galaktikā ir gigantisks melnais caurums, un kā jebkura masas koncentrācija ietekmē gravitāciju pārējā galaktikā. Tomēr, galaktikas centrs ir ļoti tālu, apmēram 30 000 gaismas gadus, tā ka tam ir niecīga ietekme uz Saules sistēmu vai Zemi. Nav īpašu spēku no galaktikas plaknes vai centra.Vienīgie vērā ņemamie spēki,kas iedarbojas uz Zemi,ir Saules un Mēness gravitācija. Kas attiecas uz galaktikas plakni jeb tās diska projekciju Visumā, nav neķa īpaša, ko teikt par šo vietu. Pēdējo reizi Zeme galaktiskās plaknes projekcijā ir bijusi pirms dažiem miljoniem gadu. Apgalvojumi, ka Zeme gatavojas šķērsot galaktikas diska plakni, ir nepatiesi.

“Melnā plaisa” ir izplatīts nosaukums plašam un izkliedētam putekļu mākonim Piena Ceļa galaktikas iekšējā zarā, kas aizsedz mums skatu uz galaktikas centru. Visas “galaktiskās sakrišanas” bailes ir diezgan neprātīgas. Decembra beigās Saule vienmēr atrodas virzienā uz galaktikas centru, skatoties no Zemes, nu un tad? Acīmredzami ļaunprātīgi cilvēki, kuri mēģina iebaidīt cilvēkus, ir nolēmuši izmantot šos bezjēdzīgos teicienus, kā “sarindošanās”, “tumšā plaisa”, “fotonu josla” tieši tāpēc, ka plaša publika tos nesaprot. Ir ļoti slikti, bet nav likumu pret meliem internetā vai jebkur, izņemot vispārējo tiesību tiesu. Kas attiecas uz Zemes drošību, nozīmīgākie draudi ir no globālās sasilšanas un bioloģiskās daudzveidības samazināšanās, un varbūt no sadursmes ar kādu asteroīdu vai komētu, nevis no pseidozinātniskiem apgalvojumiem par 2012.gadu.

Ap Saules maksimuma laiku (kas notiek apmēram katrus 11 gadus) ir daudz vairāk uzliesmojumu un masas izvirdumu saules vainagā, nekā minimuma laikā. Šie uzliesmojumi un masas izvirdumi nav drauds cilvēcei, nedz citai dzīvībai uz Zemes. Tie var apdraudēt astronautus dziļā visumā vai uz Mēness, un tas ir tas, ar ko NASA ir jāiemācās sadzīvot, bet tā nav problēma jums vai man. Lieli uzliesmojumi var pārtraukt radio raidījumus, izraisīt ziemeļblāzmu spožuma palielināšanos un bojāt dažu pavadoņu elektroniku visumā. Patlaban daudzi pavadoņi ir būvēti, rēķinoties ar šādu iespēju, piemēram, ar dažu jutīgāko kontūru izslēgšanu un pāreju uz “drošu” režīmu uz dažām stundām. Arkārtējos gadījumos saules aktivitāte var arī sagraut elektriskos sakarus uz Zemes virsmas, kas var novest pie elektrisko sakaru pārtraukumiem, bet tā ir reta varbūtība.
Pēdējais Saules maksimums notika 2001.gadā, tā ka nākošais tiek sagaidīts ap 2012.gadu – pēc 11 gadiem. Tomēr pēdējais saules minimums bija neparasts, gandrīz bez saules plankumiem vai citām saules aktivitātes pazīmēm, tā ka zinātnieki tagad pieņem, ka nākošais Saules maksimums var aizkavēties, varbūt līdz 2013.gadam. Tomēr Saules ciklu raksturojumi paliek būtībā neparedzami.
Zemes magnētiskais lauks tiešām aizsargā mūs, veidojot visumā plašu reģionu, ko sauc par Zemes magnetosfēru, kurā vairums no Saules nākošo daļiņu tiek notvertas vai novirzītas, bet nav pamata sagaidīt magnētiskās polaritātes apvēršanos drīzā laikā. Šīs magnētiskās apvēršanās notiek tikai reizi apmēram 400 000 gados.

NASA ir apmierināta ar Nacionālās Pētniecības padomes (National Research Council) ziņojumu par saules fiziku…, kas ietver sliktākās iespējas analīzi – kas notiktu mūsdienās, ja atkārtotos lielākā saules vētra, kāda vien jebkad ir fiksēta (1859.gadā). Problēma ir, ka tādu informāciju var izmantot ārpus konteksta (Fox News: “Spēcīga saules vētra var sagraut ASV dažos mēnešos”). Nav pamata sagaidīt tādu lielu Saules vētru tuvā nākotnē, noteikti ne 2012.gadā. Parastā atsauce uz “2012.gada notikumu” šo problēmu uzrāda. Nav prognozes par “2012.gada notikumu”. Mēs nezinām pat, vai nākošais Saules maksimums būs tieši šajā gadā. Viss 2012.gada posta scenārijs ir apmāns, kas uzkurināts ar Holivudas zinātniski fantastisko filmu “2012”. Varu tikai cerēt, ka vairums cilvēku ir spējīgi atšķirt Holivudas filmu intrigas no īstenības.

Zeme ir vienmēr bijusi komētu un asteroīdu ietekmē, kaut lielas sadursmes ir notikušas ļoti reti. Pēdējā lielā ietekme ir bijusi pirms 65 miljoniem gadu, un tā ir izraisījusi dinozauru izzušanu. Mūsdienās NASA astronomi veic novērošanu, ko sauc par Spaceguard Survey, lai atklātu lielus Zemei tuvojošos asteroīdus ilgi pirms sadursmes. Mēs easm jau noteikuši, ka nav draudošu asteroīdu, tik lielu kā tas, kas iznīcinājis dinozaurus. Viss šis darbs tiek veikts atklāti, ar ikdienas atklājumu ziņojumiem NASA NEO Program Office vietnē (neo.jpl.nasa.gov), tā ka varat redzēt paši, ka nekas nav sagaidāms 2012.gadā.

NASA mājas lapā, nasa.gov var redzēt daudzus rakstus, kas atmasko Nibiru-2012 apmānu. Meklējiet nasa.com ar “Nibiru” vai “2012”. Neko vairāk NASA nevar padarīt. Šim apmānam nav nekāda sakara ar NASA, un tas nav pamatots ar NASA datiem, tā ka mēs kā iestāde neesam tieši iesaistīti. Bet zinātnieki, gan NASA, gan citi, apzinās, ka šis apmāns, kas ar savām pūlēm uzbudināt cilvēkus, novirza no daudz svarīgākām zinātniskām rūpēm, tādām kā globālā sasilšana un bioloģiskās daudzveidības samazināšanās. Mēs dzīvojam sabiedrībā, kur ir runas brīvība, un tā ietver arī brīvību melot. Varat būt laimīgi, ka nav cenzūras. Bet, ja vien jums piemīt veselais saprāts, es esmu drošs, ka atpazīsit melus. Tuvojoties 2012.gadam, šie meli kļūs arvien vairāk acīmredzami.

Ir bezjēdzīgi prasīt pierādījumus,ka 2012.gada pastardiena ir apmāns. Jautājumus ir jāuzdod pastardienas aizstāvjiem, lai pierāda, ka viņu izteikumi ir patiesi, nevis NASA būtu jāpierāda, ka tie ir nepatiesi. Ja kāds internetā apgalvotu, ka caur Klīvlendu soļo 50 pēdas lieli lillā ziloņi, vai kāds gaidītu no NASA pierādījumus, ka tā nav taisnība? …
Tomēr, es domāju, ka astronomi ir sasnieguši punktu, kad mēs varam sniegt ārkārtīgi stiprus argumentus par Nibiru neesamību. Liela planēta (vai brūnais punduris) mūsu Saules sistēmā būtu astronomiem zināms daudzus gadus iepriekš, gan netieši no gravitācijas ietekmes uz citiem objektiem, gan no tiešiem novērojumiem infrasarkanājā starojuma daļā. Arī NASA Infrasarkanās astronomijas pavadonis (Infrared Astronomy Satellite (IRAS)), kurš veica pirmo visuma novērošanu 1983.gadā, un dažādi vēlāki novērojumi būtu uzrādījuši Nibiru, ja tas būtu. Bez tam, ja liela masa būtu šķērsojusi iekšējo Saules sistēmu katrus 3600 gadus, tās graujošā ietekme uz iekšējām planētām būtu konstatējama, bet nav.
… Ja liela planēta vai brūnais punduris virzītos uz iekšējo Saules sistēmu 2012.gadā, to būtu izsekojuši jau simtiem tūkstošu astronomu, gan profesionāļu, gan amatieru – visā pasaulē. Vai zināt kādu astronomu, kurš ir to novērojis? Vai esat redzējuši kādu fotogrāfiju vai diskusiju par to lielos astronomijas žurnālos, kā Sky & Telescope? Padomājiet. Ja Nibiru pastāvētu, neviens to noslēpt nevarētu.

http://astrobiology.nasa.gov/ask-an-astrobiologist/intro/nibiru-and-doomsday-2012-questions-and-answers

Būs vai nebūs Zemes gals 2012.gadā? Neil deGrasse Tyson

Autors un astrofiziķis Neil deGrasse Tyson noraida izplatīto interneta pastardienas teoriju par to, ka “Planet X,” saukta arī par Nibiru, var 2012.gadā atgriezties Saules sistēmā un liktenīgi izmainīt Zemes orbītu — šo apgalvojumu Taisons apraksta kā “pārsteidzošu izdomājumu.”

Neils Taisons, pieprasīts autors un plaši pazīstamā Hayden Planetarium direktors, apraksta Amerikas nesaprātīgo aizraušanos ar Plutonu, cilvēka labāko debesu draugu.

Neils Taisons (Neil deGrasse Tyson) ir dzimis Ņujorkā, kur ir izglītojies valsts skolās līdz Bronksas Zinātnes augstskolas pabeigšanai. Taisons ir devies iegūt BA (Bachelor of Arts) fizikā Harvardā un PhD (Doctor of Philosophy) Kolumbijas universitātē (Astrophysics Laboratory). Taisona profesionālās pētniecības intereses ir plašas, bet ietver zvaigžņu veidošanos, zvaigžņu sprādzienus, punduru plejādes un mūsu Piena ceļa galaktikas uzbūvi. Savus izejas datus Taisons iegūst no Habla teleskopa (Hubble Space Telescope), kā arī no teleskopiem Kalifornijā, Jaunmeksikā, Arizonā un Andu kalnos Čīlē. 2001.gadā prezidents Bušs ir iecēlis Taisonu strādāt pie 12 locekļu komisijas, kas pētījusi ASV kosmosa industriju. Tās gala ziņojums ir ticis publicēts 2002.gadā un ir saturējis ieteikumusvai (Kongresam un galvenajiem valdības birojiem), kas veicinātu kosmiskās izpētes un nacionālās drošības uzplaukumu. 2004.gadā Taisons ir atkal ticis prezidenta Buša nozīmēts strādāt pie 9 locekļu komisijas ASV Kosmosa izpētes politikas ieviešanai, kas iesaukta par “Mēness, Marsa un tālākā” komisiju. Šī grupa ir nospraudusi ceļu, kādā jaunā vīzija par kosmosu var kļūt par veiksmīgu daļu no Amerikas “rokasgrāmatas” (American agenda). Un 2006.gadā NASA vadītājs ir iecēlis Taisonu strādāt pie tās autoritatīvās Padomnieku komitejas (Advisory Committee), kas palīdzēs vadīt NASA tās pastāvīgajā nepieciešamībā samērot pretenciozās vīzijas ar ierobežoto budžetu. Bez tam Dr. Taisons ir sarakstījis milzumu profesionālu publikāciju un turpina tās rakstīt.

http://www.youtube.com/watch?v=QJjQMwEjC1I

http://www.youtube.com/watch?v=CJZ_eh0FeDo&feature=related

——————————————————–
Tālāk – iespējami melnākās prognozes. Lieta ir pietiekami neskaidra, lai sarosītos arī baiļu tirgoņi, un tas nepārprotami notiek, tomēr ir vērts apsvērt arī galējos variantus. Ceru, ka šīs manas vietnes lasītāji ir pietiekami nobrieduši, lai nelēktu uz ecēšām, bet pasekotu gan. I.L.

——————————————————–

Camelot projekta nolūks ir nodrošināt izteiksmes līdzekli zinātniekiem un pilsoniskās iniciatīvas cilvēkiem to sakāmā izklāstam.

Norvēģijas politiķa vēstule

Sekojošais ziņojums tika saņemts drīz pēc tam, kad ievietojām cieņas apliecinājuma lapu Benazirai Bhutto. Lai gan nespējam personiski apliecināt tajā sniegto informāciju, mēs pēc tīras sirdsapziņas saūtam, ka nevaram un nedrīkstam aizkavēt tās publikāciju..

Cilvēks, kas ir šo ziņojumu rakstījis, ir to darījis ar savu īsto vārdu (kuru esam slēpuši) un pievienojis daudzas fotogrāfijas ar Norvēģijas premjerministru un (atsevišķi) ar Benaziru Bhutto. Mēs esam droši par labajiem nolūkiem, bet jūs sapratīsit, ka nedrīkstam atklāt viņa īsto vārdu, nedz publicēt kādu fotogrāfiju bez piekrišanas.
Ja šā ziņojuma saturs ir patiess, diez vai var būt kaut kas vēl svarīgāks.

——————————————————-

Esmu Norvēģijas politiķis. Man ir jāteic, no 2008.gada līdz 2012.gadam notiks smagas lietas.
Norvēģijas valdība būvē arvien vairāk pazemes bāzes un patvertnes. Jautāti, tās pārstāvji vienkārši atbild, ka tas tiek darīts Norvēģijas tautas aizsardzībai. Kad es vaicāju, kad būves būs pabeigtas, tie atbild “pirms 2011.gada”.

Arī Izraēla dara to pašu, un daudzas citas valstis arī.

Mans pierādījums ziņojuma patiesumam ir fotogrāfijas, ko esmu sūtījis, un premjerministrs, un ministri, kurus tiecos satikt un iepazīstināt. Tie visu to zina, bet nevēlas satraukt tautu vai izraisīt vispārēju paniku.

Tuvojas planēta X (Nibiru), un Norvēģija ar ASV un ES palīdzību ir sākusi uzkrāt pārtiku un sēklas Svalbardas arhipelāga reģionā un arktiskajos ziemeļos, kā arī daudz kur Norvēģijā. Tie paglābs tikai tos, kas ir varas elitē, un tos, kuri var atjaunot dzīvi: ārstus, zinātniekus un līdzīgi.
Kas attiecas uz mani, es jau zinu, ka došos pirms 2012.gada uz Mosjøen reģionu, kur mums ir dziļas pazemes militāras iekārtas. Tur mēs esam sadalīti sektoros: sarkanajā, zilajā un zaļajā. Tiem visiem ir paziņojumi no Norvēģijas aizsardzības sistēmas, un mītnes ir jau uzbūvētas sen atpakaļ.
Cilvēki, kuriem būs jāpaliek zemes virspusē un jāmirst kopā ar citiem, nesaņems nekādu palīdzību. Plānots ir, ka saglabāti tiks 2,000,000 norvēģi un pārējie mirs. Tas nozīmē, ka 2,600,000 pazudīs tumsā, nezinot, ko iesākt.

Visi sektori un telpas ir savienotas ar tuneļiem un sliežu transportu, kas nodrošina pārvietošanos starp telpām. Tas ir saziņai. Tos atdala tikai lielas durvis, tā lai sektori nekādā veidā neapdraud viens otru.

Man ir ļoti žēl. Es bieži nožēloju kopā ar citiem zinātājiem par to, ka tik daudzi uzzinās par vēlu, kad būs beigas. Valdība ir melojusi tautai no 1983.gada līdz šim brīdim. Visi Norvēģijas lielākie politiķi to zin, bet nebūs daudz, kuri to paziņos cilvēkiem un tautai – jo baidās palikt bez NOAH 12 drezīnām, kas tos paņemtu drošībā uz šķirsta patvertnēm.

Ja tie kādam paziņos, tie mirs noteikti. Bet es par sevi vairs nebaidos. Cilvēcei ir jāizdzīvo, un sugām ir jāizdzīvo. Cilvēkiem tas ir jāsaprot.

Visas pasaules valdības to apzinās, un tie saka, ka tas notiks. Tiem cilvēkiem, kuri var sevi paglābt, es varu tikai ieteikt sasniegt augstu vietu un atrast alas augstās vietās, kur jūs varat glabāt pārtikas krājumus ar konserviem un ūdeni, kas pietiktu vismaz pieciem gadiem. Vēlamas ir arī radiācijas tabletes un biotērpi, ja jūsu līdzekļi to atļauj.

Pēdējo reiz es saku – lai Dievs mums visiem palīdz … bet es zinu, ka Dievs nelīdzēs. Tikai katrs cilvēks pats var kaut ko mainīt. Mostieties, lūdzu…!

Es varēju to rakstīt ar svešu vārdu, bet es vairs nekā nebaidos. Kad jūs zināt noteiktas lietas, jūs kļūstat neuzvarami, un nekas nevar kaitēt, kad zināt par tuvojošos galu.

Es apgalvoju 100%, ka tas notiks. Ir četri gadi, lai sagatavotos pēdējai spēlei. Gādājiet rīkus un veidojiet izdzīvošanas grupas un patvertnes, kur varat būt drošībā un ar pārtiku kādam laikam.

Vaicājiet, un es atbildēšu cik zinu par Norvēģijas saistību ar visu šo. Un raugieties tikai visapkārt: tie būvē pazemes bāzes un patvertnes visur. Atveriet acis, cilvēki. Jautājiet valdībām, ko tie būvē, un tie teiks: “Ak, tās ir tikai pārtikas glabātuves” un tā tālāk. Tie padara jūs aklus ar visiem šiem meliem.

Ir arī kosmosa būtņu klātbūtnes pazīmes, un bieži redzu, ka Norvēģijas elites politiķi nav tie, ko tie saka, kas tie ir. Šķiet, ka tiek kontrolēta katra viņu doma un tas, kas viņiem jāsaka, ir tikai tas, kā viņiem ir noteikts rīkoties. Man ir skaidrs, kas viņi ir, un kas nav. Jūs to varat redzēt viņu acīs un viņu prātos.

Atcerieties, ka tie, kuri gatavojas 2012.gadā būt pilsētās un ap tām, ir tie, kuri pirmie tiks apdraudēti un pirmie mirs. Vēlāk armija veiks tīrīšanu dzīvu palikušo vidū, un tiem būs jānošauj, ja būs kāda pretestība nogādāt tos nometnēs, kur katrs tiks atzīmēts ar numuru un iezīmi.

Es redzu arī, ka Benazira Bhutto ir pieminēta jūsu vietnē. Viņas nāve bija traģiska. Esmu ticies ar Benaziru, kā varat redzēt. No fotogrāfijām varat redzēt arī, ka esmu ticies ar daudziem vērā ņemamiem politiķiem un pasaules līderiem.
Tauta nezin, kas notiks līdz pašām beigām, jo valdība nevēlas izraisīt vispārēju paniku. Viss notiks klusībā, un valdība tikai pazudīs.

Bet es saku tā: neejiet klusu uz galu. Veiciet piesardzības pasākumus ģimenes glābšanai. Apvienojieties ar citiem. Sadarbojieties, lai rastu risinājumus visām daudzajām problēmām, ar kurām sastapsities.

Ar laba vēlējumiem.

[Vārds un identitātes pierādījumi ir aizstāti]

————————————————————–

Camelot projekta komentārs:
Ziņojuma brīdinājums nesatur “cietus” zinātniskus datus. Ziņojums tieši neskaidro, kā un kāpēc “Planēta X” ir tāds drauds (kau gan minēt varam). Nav arī īpašas informācijas par tiešu nepieciešamību aiziet pazemē.

Avots pastāsta tieši to, ko tas zin, un neko vairāk. Ir ļoti ticams, ka viņa kā politiķa ziņojums pievēršas svarīgām sabiedriski politiskām lietām, nevis zinātnei.

Lai gūtu vairāk informācijas par “Planētu X” un kas tā ir vai var būt, lūdzu apmeklējiet Andy Lloyd izcilo veb vietni http://www.darkstar1.co.uk/, vai Marshall Masters’ veb vietni http://yowusa.com/. Mums ir ziņojis Henry Deacon (un par to ir plaši ziņojuši arī citi), ka tā, ko Henrijs sauc par “otro Sauli”, novērošanai ir uzbūvēts Dienvidpola teleskops (South Pole Telescope http://yowusa.com/planetx/2006/planetx-2006-04a/1.shtml) . Mēs skubinām lasītājus papētīt informāciju pašiem..

Starp šodienu un 2012.gadu un pēc tam nāks priekšā daudz dažādu ieskatu, ziņojumu un iesaistīto atklājumu. Camelot projekts cieši strādā ar dokumentējumiem, kas atklās gan pozitīvas, gan ne tik pozitīvas nākotnes prognozes.

Nav jāatgādina, ka mūsu patiesa cerība ir, ka ziņojumā minētie notikumi nenotiks.

Visi mēs esam mūsu pasaules līdzveidotāji, ikbrīdi. Mēs mudinām ikvienu piedalīties apzinātā cilvēces spožas un pozitīvas nākotnes līdzveidošanā un sadarboties ar mums snaudošo modināšanā un patiesības izgaismošanā, lai kāda tā būtu.

http://projectcamelot.org/norway.html

Kāds galēji netaustāms teksts, Hoakina Enrikes Amortegi Valbuenas (V.M. Rabolu) pravietojums, ko viņš, pēc paša vārdiem, ir guvis astrālos ceļojumos. V.M. Rabola ir pārliecināts, ka cilvēce ir tiktāl deģenerējusies, ka tāds gals (vai sākšana no jauna) ir neizbēgams.

Vispārējs ziņojums par Herkolubus (Hercolubus) jeb sarkano planētu.

Herkolubus, kā to sauc senatnes viedie, tuvojas Saules sistēmai un ir lielas intereses objekts to vidū, kuri zin par šādu kosmisku parādību.
Iepriekšējā satuvināšanās reizē Herkolubus ir iznīcinājis Atlantīdas civilizāciju. Šīs reizes ir atbilstīgi saistītas ar dažādu reliģiju un kultūru “vispārējiem plūdiem”.
Ciešas Herkolubusa pietuvināšanās sekas būs lieli apvērsumi uz mūsu planētas.
Iekšējā uguns izraisīs neskaitāmus vulkānu izvirdumus un zemestrīces.
Kad Herkolubus ir ļoti tuvu, notiek būtiska Zemes ass pagriešanās.
Caur visiem gadsimtiem dižie viedie ir uzmanījuši “Sarkanās planētas” atgriešanos un brīdinājuši par šo kosmisko parādību.
Pedējā lielā liecība ir (atklāsme; skat. http://www.strangebreed.ca/insane/vm-rabolu/index.html) no V.M. Rabolu, kurš ir atstājis vispārēju ziņojumu cilvēcei ar savu darbu “Hercolubus or Red Planet”.
Savā darbā V.M. Rabolu raksta:
“Kad Herkolubuss pietuvosies Zemei un nostāsies rindā ar Sauli, nāvi nesošas epidēmijas izplatīsies viscaur uz mūsu planētas. Tādas slimības un to ārstēšanas paņēmienus nepazīst neviens ārsts, nedz zinātnieki. Tie būs bezspēcīgi šādu epidēmiju priekšā.”
“Traģēdijas un neziņas brīdis nāks ar svārstībām, zemestrīcēm un plūdu viļņiem. Cilvēki kļūs garīgi nelīdzsvaroti, jo tie nespēs ēst, ne gulēt. Briesmu priekšā tie masveidīgi metīsies bezdibenī, pilnīgā trakumā.”
“Tas, ko es savā grāmatā apgalvoju, ir pravietojums, kas piepildīsies ļoti drīz, jo es esmu pārliecināts par Zemes bojāeju; es to zinu.”
“Es nebaidu, bet brīdinu, jo mani sāpina šī nelaimīgā Cilvēce. Šie notikumi nāks strauji, un nav laika, ko izšķiest iluzorām lietām.”
Savā ziņojumā V.M. Rabolu uzsver psiholoģisku defektu novēršanas un apzinātas straujas astrālas attīstības nepieciešamību kā vienīgo īstu glābšanās no gaidāmās kataklizmas līdzekli.
Visi, kuri strādā pie savas garīgas atjaunošanās, tiks paņemti drošā vietā…
ŠIS IR SEVIS IEPAZĪŠANAS LAIKS; ŠIS IR SEVIS PĀRVEIDOŠANAS LAIKS.
http://www.hercolubus.tv/

 

1 thought on “Kāpēc 2012.gads daudzus interesē? Andris Ansis Špats, Dr.sc.ing. Un vēl.

Atbildēt

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s