OM (AUM) – OGHAM, HUM, AMMA, AMIN, AMUN, ALM, AMEN – VĀRDS

Tu izsaki OM mantras īsu ‘OOO’ un stieptu  ‘MMMMMMMMMMM’ (vai HHHmmmmmmmmmm kā bite) un tad aprimsti un tikai raugies sevī (novēro sevi). Tu lēni lēni jūti savu ķermeni izejam klusumā un rāmumā. Elpas ritums ir tik liegs un smalks, ka tu neapzinies tās skaņu; pat ja pret nāsīm noliktu kokvilnas lakatiņu, tas nepakustētos no izelpota gaisa. Klusums aiz OM ir viņpus šīs pasaules.
Šādā veidā garīgais māceklis var sasniegt līksmo virsapziņas stāvokli, ejot caur Dieva un visaugstāko spēku dažādiem iztēlojumiem. Virsapziņas stāvoklī tava paša personība pilnīgi izzūd. Ar virsapziņas brīdi nekas no tā vairs nepastāv. Tu kļūsti viens ar Dieva būtību.

“OM” ir spēka vārds, pirmatnēja skaņa, – skaņa, ar kuru ir dzemdināta visa radība. No OM izraisās visas skaņas. Uz OM atgriežas visas skaņas. “OM ir Dieva paraksts.”
OM ir visuma nedalāmā veseluma (holistiskuma) zīme. Tas nes sevī trīs pamatskaņas: A-U-M. Tādā veidā OM ir skaņas trīsvienība, visu cēloņu vienotais veselums. Ceturtā, klusuma skaņa  ir turija (sanskritā “turiya” – ceturtais), pārpasaulīgais stāvoklis, svētpamirums.

Tāpēc OM tiek uzskatīta par slepenu mantru, dižāko mantru, jo tā nozīmē esamību tās veselumā, tā attēlo bezgalības skaņu, klusuma daili.

OM atveido esamības mūziku, nedzirdamu skaņu, klusuma skaņu. OM atveido tavas būtības visdziļāko mūziku, iekšējo saskaņu, iekšējo sanoņu, kas izraisās tad, kad tavs ķermenis, prāts, dvēsele atrodas dziļā vienībā, kad redzamais un neredzamais, neizpaustais un izpaustais, salīdzināmais un galīgais, ārējais un iekšējais ir dziļā kopībā. Saplūst ar OM – esamības mūziku, – nozīmē sasniegt pilnību.

OM tu izvibrē no pavēderes caur rīkli uz galvasvirsas avotiņu, no  Zemes caur garu debesīm uz svētlaimes izplatījumu (bhūr bhuvaḥ svah) kā Gajatri mantras ievadā, no nomoda caur sapni uz dziļu miegu, no apziņas caur zemapziņu uz virsapziņu, no truluma caur rosīgumu uz līdzsvaru un krietnumu  (tamas, rajas, sattva), no radīšanas caur uzturēšanu uz izsīkumu, no pagātnes caur tagadni uz nākotni.

Vari iedomāties OM kā apli ar punktu vidū, kādu arheologi atrod senu atradumu rotājumos. Tu vibrē no pavērtas mutes Ō apļa līdz aizvērtas mutes MMMMMMMMM punktam, no miesīgā auguma līdz virsapziņas pārpasaulīgajam (viņsaules) punktam.

Kātha Upanišādā (Kaṭhopaniṣad, arī Kāṭhaka) ir teikts: “Uguns, kaut ir klātesošs koka gabalos, nav redzams, kamēr vienu pietiekami neberzē pret otru. Īstais ES (Ātma) ir tā uguns; tā izpaužas caur svētās OM mantras pilnīgu apjēgu. Lai tavs pašapzinīgums (ego) ir viens no tiem koka gabaliem, un OM ir otrs. Tā tu apjēgsi savu īsto dabu, kas ir slēpta tevī tāpat kā uguns degošā lietā.”

Hindu Vēdu AUM diezgan droši ir arī tibetiešu svētais vārds HUM, ķeltu OGHAM (ŌM), musulmaņu AMIN, ALM, dogonu AMMA, ēģiptiešu, grieķu, romiešu, jūdu un kristiešu AMUN, AMEN, galu galā – bībeles VĀRDS. AMEN vibrē tikai galvā un paliek vairāk saprāta (intelekta) līmenī.

(no dažādiem interneta avotiem)

OM Chanting and Meditation. Amit Ray – kā personas mēs visi esam neatkārtojami. Tomēr visi esam OM izpausmes. OM ir kā liels okeāns, kurā indivīdi ir kā viļņi. Vilnis nevar pastāvēt neatkarīgi no okeāna. Tāpat okeānu nevar aprakstīt bez viļņiem. Viļņiem nav definējamu robežu, lai gan tas patur savu individuālo veidolu. Tāpat arī mēs esam neierobežoti un vienoti ar dižo OM okeānu, lai gan kā cilvēki paturam savu neatkārtojamo personību.

OM skandēšanas svētums ir tās spējā iekļūt arvien dziļāk mūsu iekšējā klusumā. Katra no mums personībai ir četri līmeņi.

– Ārējais fiziskais līmenis ir īpašais veidols – tajā notiek visi katra darbi un runa.

– Dziļāk ir mentālais līmenis ar domām un emocijām.

– Tālāk ir netveramā cēloniskā līmeņa vibrācija, kas nosaka katra individualitāti.

– Un ceturtajā katra esības līmenī katrs ir vienots ar pārpasaulīgo īstenību, kas pastāv pāri nomoda, sapņu un dziļa miega stāvoklim. Tas ir visaugstākā miera centrs, kas pastāv katra esības kodolā.

Visi personības līmeņi ir OM izpausmes dažādos līmeņos.

– Ārējo fizisko līmeni sauc par ‘vaikhari’ jeb izpausmi tveramajā līmenī. Sanskritā šis vārds nozīmē ziedēšanu. Tādējādi, katra fiziskā personība ir ‘Vaikhari OM’.

– Mentālo līmeni sauc par ‘madhyama’. Sanskritā tas nozīmē to, kas ir pa vidam – starp sēklu un ziedu. Tas ir kā koks, kas nes ziedus. Tās ir katra domas, kas nes katra cilvēka runas un darbu augļus. Katra personības mentālais līmenis ir ‘Madhyama OM’.

– Trešajā katra cilvēka personības līmenī ir individualitātes ievirze, kas ir katra domu, runas un darbu sēkla. To sauc par ‘pashyanti’, kas sanskritā nozīmē to, kas novēro. Katra cilvēka individualitātes izjūta (es esmu) novēro visas viņa domas, runas un darbus. Šis liecinieka līmenis ir ‘Pashyanti OM’.

– Aiz šiem trim personības līmeņiem ir ceturtais. Tā ir katra cilvēka pārpasaulīgā nedzimstīgā-nemirstīgā daba. Tā ir pāri domām – augstākais, netrūdošais, nemainīgais stāvoklis; neizdibināmā vieta. Tas ir Augstākā miera līmenis, kurā katrs cilvēks ir vienots ar visu pastāvošo. To definē kā ‘para’, kas sanskritā nozīmē pāri esošo, pārpasaulīgo. Tas ir katra cilvēka esības līmenis, kas stāv pāri dzimšanai un miršanai un visām pasaulīgajām dualitātēm. Šis līmenis ir ‘Para OM’, vispārākais Klusums, no kā nāk visas izpausmes, un kur visas izpausmes izšķīst. Tas ir visas laimes mājoklis.

Ir četri šo četru OM skandēšanas paņēmieni. Tie ietekmē četrus katra personības līmeņus. Lai pievienotos vispārējai enerģijai, katram ir visi savas personības līmeņi jāizlīdzsvaro. To dara ar četriem OM skandēšanas paņēmieniem.

– Dziedošs OM skandējums skar cilvēka personības fizisko līmeni. To dara, OM skandējot skaļi un ilgi, “OoooMmmm… ______, “OoooMmmm…______”, “OoooMmmm…______”. Šajā līmeni ir jāpiepūlas. Tas atslābina cilvēka ķermeni un tam ir nomierinoša ietekme uz prātu.

– Lai skartu savas personības mentālo līmeni, dzirdamais dziedošais skandējums jāpavada ar liegu mentālu skandējumu. Lūpas paliek aizvērtas. Tu skandē kopā ar elpu. Tā tu pamazām virzies uz avotu. Ārējie līmeņi izgaisīs un būs vienoti ar iekšējo mentālo līmeni. Tavs prāts pamazām noklusīs. Šajā posmā tu sāksi izjust mieru viscaur ķermenī.

– Tālāk, lai skartu cēlonisko un trešo savas personības līmeni, izbeidz mentālo skandēšanu un klusām vēro OM vibrācijas atbalsi sava ķermeņa šūnās.

Pirmajā līmenī tavas lūpas, kas ir daļa no fiziskā ķermeņa, ir aktīvas; otrajā līmenī tavas lūpas paliek ciet, un izdziedot OM aktīvs ir prāts; trešajā līmenī tev ir aizvērtas gan lūpas, gan (šaudīgais) prāts, lai virzītos uz savas esības novērotāja līmeni. Tu kā bezpūļu OM norisi savā ķermenī vari vērot savas elpas skaņu.

– Lai sasniegtu savas esības ceturto līmeni, ir jāatlaiž (jāziedo) pat novērošanas vēlme. Tu kļūsti ļoti rāms, saplūstot (svētpamirstot) ar savas iekšējās esības svētlaimīgo klusumu.

Šādi praktizējot izlīdzsvarosies visi tavas personības līmeņi, izpaužoties kā rāmums, līdzsvars, prieks un līksme tavā dzīvē. Līdzsvarota personība ir Dievišķa dāvana, kas saglabājas savākta un laimīga, un darbojas visu labā. OM skandēšanas prakse tev ļauj sasniegt šo mūsdienu trauksmes, steigas un ārprāta ērā šķietami neiespējamo varoņdarbu.

Tiktam

http://www.livevideo.com/video/tiktam/7B75FA20C66A488BB485C9F79BF09712/om-chanting-video-.aspx

Stīvens Halperns un Silvija Nakkaha – OM jomā 2.0, Part 2

OM skandējums un Sandīpa Čatterdžī santoras spēle

Om vibrācijas

OM Buddhist Chant [Deep Meditation]

http://www.metacafe.com/watch/yt-EzqZ3qW7YAk/aum_mantra/

Om meditācija

Om virstoņu skandējums vainaga čakras atvēršanai

Om dziļai meditācijai

Om mantras skandējums

Visuma apcere ar OM vibrāciju

Binary Miracle – iekšējais klusums

Om Mantra

Budas virpulis. OM MANTRA

http://www.blinkx.com/video/buddha-swirl/VRK-2urJPrSgPOvU5u3Tgw

OM. Mahamritunjai Mantra. Hein Braat

http://www.youtube.com/watch?v=buYFPZuiZHc

sattva

Atbildēt

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s