Inana un Enki. Šumeru mīts

Nodaļa A

Trūkst apmēram 6 rindas
1-10 Viņa …… tuksneša. Viņa uzlika galvā šuguru (cu-gura, šumeru kulta apsējs no vārpām un zariņiem, varēja būt arī no dārgmetāla), tuksneša kroni. …… kad viņa gāja pie gana, uz aitu aploku, …… viņa sajuta savu vulvu. …… viņa sajuta savu vulvu. Viņa līksmoja, pilna ar baudu  par saviem dzimumorgāniem, viņa līksmoja, pilna ar baudu par saviem dzimumorgāniem. Viņa skatījās uz ……, viņa skatījās uz ……, viņa skatījās uz …….
11-27 “Kad esmu iepriecinājusi savu kungu ……, kad esmu darījusi …… lielisku, kad esmu darījusi …… daiļu, kad esmu darījusi …… izcilu, kad esmu ……, kad esmu darījusi …… nevainojamu, kad esmu darījusi …… krāšņu, kad esmu darījusi …… bagātīgu, kad esmu darījusi …… spožu (?), kad esmu darījusi …… atdot, kad esmu darījusi …… izcilu, kad esmu darījusi …… mirdzošu, es virzīšu savus soļus uz abzu
(šumeru Apzu, Abzu, arī Engurra, no Ab=ūdens un Zu=tāliene, bezgalība, “Ūdens Dzīles”, kur kondensējies saldūdens, vīrišķais pirmsākums, arī dzīvības pirmcēlonis, pirmatnējā stihija, arī pazemes saldūdens okeāns ar ieeju no Eridu pilsētas, lietu būtību – me glabātuve.),

uz Eridugu (šumeru E.RI.DU – “Tālu Būvētais Nams”, akadiešu Eridug, “varenā vieta”, ap 5400. g.pr.Kr. dibināta šumeru pilsēta),
es virzīšu savus soļus uz Enki
(EN.KI, arī Eia, Ea, Nudimmuds, “zemes valdnieks”, esamības spēju me (arī ñe [ŋɛ], vai akadiešu parşu, mes, maes – pārstāv jebko, kas dod spēku vai esamību visos civilizācijas aspektos  (gan apliecinošu, gan noliedzošu); tie ir dievu likumi, būtība, kas nosaka civilizāciju, attiecības starp cilvēci un dieviem. Saistīts ar vēlāko akadiešu Likteņu Plākšņu jēdzienu, pasaules valdnieka vara, kas nosaka visus likteņus) pārvaldnieks, Anu dēls),
uz abzu, uz Eridugu, un es pati runāšu ar viņu pielabinoties abzu, Eridugā, es pati runāšu ar viņu pielabinoties ar Enki, abzu, Eridugā. …… viņai doties …….”

trūkst apmēram 21 rindas

Nodaļa B

1-5 “Inana (“debesu valdniece”, arī Ištara, mīlas un kara dieve), …… tā esmu es, kura ……. es, Inana, pati tiecos doties uz abzu (1 manuskriptā tā vietā ir: tiecos doties uz Eridugu). Es izteikšu lūgumu kungam Enki. Kā smaržīga ciedru eļļa, kas …… par manu svēto …… smaržu? Tas neizvairīsies no manis, mani noraidot, kam ir bijis dzimumsakars.”
6-15 Tajā dienā jaunava Inana, svētā Inana, pilnīgi viena virzīja savus soļus uz Enki abzu Eridugā. Tajā dienā viņš, izcili zinošais, kurš zin debesu un zemes dievišķos spēkus, kurš jau no sava mājokļa zin dievu nodomus, Enki, abzu kungs, kurš jau pirms tam, kad svētā Inana bij pienākusi sešas jūdzes no abzu (1 manuskr. tā vietā ir: tempļa) Eridugā, zināja visu par viņas pasākumu — Enki teica savam kalpam, deva norādījumus: “Nāc šurp, mans palīgs, uzklausi manus vārdus.”

1 rinda nav pilnīga,
2 rindas trūkst

Nodaļa C

1-14 “…… viņa dzers, …… viņa ēdīs. Nāc šurp! ……. Es darīšu ……, …… . Jaunava …… abzu un Eridugā, Inana …… abzu un Eridugā ……. Kad jaunava Inana būs ienākusi abzu un Eridugā, kad Inana būs ienākusi abzu un Eridugā, piedāvā tai ēst sviesta pīrāgu. Lai viņai pasniedz vēsu atsvaidzinošu ūdeni. Ielej viņai alu Lauvu Vārtu priekšā, liec tai justies kā drauga mājās, lai viņa …… kā līdzīga. Tev ir jāsveic svētā Inana pie svētā galda, pie An (akadiešu Anu, debesu dievs, viens no trim galvenajiem šumeru dieviem; An ir arī dieva jēdziena zīme šumeru rakstībā) galda.”
15-26 Pēc tam, kad Enki bija to teicis, Isimuds (arī Isinu; Usumu, divsejaina, varbūt divdzimumu būtne, zemas kārtas dievs; sukkal, padomnieks, pārvaldnieks un pats tuvākais dieva palīgs), padomnieks cieši pildīja sava saimnieka norādījumus. Viņš ielaida jaunavu abzu un Eridugā. Viņš ielaida Inanu abzu un Eridugā. Kad jaunava bija iegājusi abzu un Eridugā, kad Inana bija iegājusi abzu un Eridugā, viņa saņēma ēst sviesta pīrāgu. Viņai ielēja padzerties vēsu atsvaidzinošu ūdeni un viņai pasniedza alu dzert, – Lauvu Vārtu priekšā. Viņai lika justies kā drauga mājās un darīja viņu …… kā līdzīgu. Viņš sveica svēto Inanu pie svētā galda, pie An galda.
27-30 Tā tas notika, ka Enki un Inana kopīgi abzu dzēra alu un baudīja jauka vīna garšu. Bronzas aga (krūka ar šauru kaklu) trauki tika pildīti līdz malām, un abi uzsāka sacensību, dzerot no Urašas (arī Uras, Zemes dieve, viena no An dzīvesbiedrēm) bronzas traukiem.
Trūkst apmēram 35 rindas

Nodaļa D

1-5 “Es došu to svētajai Inanai, manai meitai; lai …… ne …….” Svētā Inana saņēma varonību, varu, negantību, paštaisnumu, pilsētu izlaupīšanu, žēlošanos, līksmošanu. “Manas varas vārdā, mana abzu vārdā, es to dodu svētajai Inanai, manai meitai; lai …… ne …….”
6-9 Svētā Inana saņēma viltību, dumpīgas zemes, laipnību, kustīgumu, mazkustīgumu. “Manas varas vārdā, mana abzu vārdā, es to dodu svētajai Inanai, manai meitai; lai …… ne …….”
10-13 Svētā Inana saņēma galdnieka prasmi, varkaļa prasmi, rakstveža prasmi, kalēja prasmi, ādas apstrādes prasmi, vadmalas vēlēja prasmi, namdara prasmi, niedru apstrādes prasmi. “Manas varas vārdā, mana abzu vārdā, es to dodu svētajai Inanai, manai meitai; lai …… ne …….”
14-17 Svētā Inana saņēma viedību, vērīgumu, svētos šķīstīšanas ritus, gana būdu, kvēlošu koka ogļu sagrābšanu, aitu aploku, cieņu, bijību, dievbijīgu klusumu. “Manas varas vārdā, mana abzu vārdā, es to dodu svētajai Inanai, manai meitai; lai …… ne …….”
18-21 Svētā Inana saņēma aszobu (?) ……, uguns iedegšanu, uguns nodzēšanu, smagu darbu, ……, kopīgu ģimeni, pēcnācējus. “Manas varas vārdā, mana abzu vārdā, es to dodu svētajai Inanai, manai meitai; lai …… ne …….”
22-27 Svētā Inana saņēma nesaskaņas, uzvaru, apspriešanos, atbalstu, tiesāšanu, lemšanu. “Manas varas vārdā, mana abzu vārdā, es to dodu svētajai Inanai, manai meitai; lai …… ne …….” Svētā Inana saņēma ……, ……,
trūkst 78 rindas

Nodaļa E

1-4 “Viņš ir devis man paštaisnumu. Viņš ir devis man pilsētu izlaupīšanu. Viņš ir devis man žēlošanos. Viņš ir devis man līksmošanu.
5-9 “Viņš ir devis man viltību. Viņš ir devis man dumpīgas zemes. Viņš ir devis man laipnību. Viņš ir devis man kustīgumu. Viņš ir devis man mazkustīgumu.
10-17 “Viņš ir devis man galdnieka prasmi. Viņš ir devis man varkaļa prasmi. Viņš ir devis man rakstveža prasmi. Viņš ir devis man kalēja prasmi. Viņš ir devis man ādas apstrādes prasmi. Viņš ir devis man vadmalas vēlēja prasmi. Viņš ir devis man namdara prasmi. Viņš ir devis man niedru apstrādes prasmi.
18-26 “Viņš ir devis man viedību. Viņš ir devis man vērīgumu. Viņš ir devis man svētos šķīstīšanas ritus. Viņš ir devis man gana būdu. Viņš ir devis man kvēlošu koka ogļu sagrābšanu. Viņš ir devis man aitu aploku. Viņš ir devis man cieņu. Viņš ir devis man bijību. Viņš ir devis man dievbijīgu klusumu.
27-36 “Viņš ir devis man aszobu (?) ……. Viņš ir devis man uguns iedegšanu. Viņš ir devis man uguns nodzēšanu. Viņš ir devis man smagu darbu. Viņš ir devis man ……. Viņš ir devis man kopīgu ģimeni. Viņš ir devis man pēcnācējus. Viņš ir devis man nesaskaņas. Viņš ir devis man uzvaru. Viņš ir devis man apspriešanos.”
trūkst apmēram 34-35 rindas

Nodaļa F

1-13 Enki teica padomdevējam Isimudam: “Isimud, mans padomniek, mans Debesu LabaisVārds!” “Enki, mans kungs, esmu gatavs pakalpot! Kāda ir tava vēlme?” “Tā kā viņa teica, ka vēl nedosies no šejienes uz Unugas (akadiešu Uruka, bībelē Ereh, tagad Varka 65 km no Irākas Nasīrijas. An un Inanas kulta centrs, ar E-anas templi) Kulaba (Unugas svēta priekšpilsēta), ka viņa vēl nedosies no šejienes uz vietu, kur Utu (“gaišais, starojošais, diena”, šumeru saules dievs, akadiešu Šamaš) ……, vai es vēl varu viņu sasniegt?” Bet svētā Inana bija savākusi savas dievišķās spējas un iekāpusi Debesu Laivā (arī Magur laiva, arī Saturna laiva). Un Debesu Laiva bija jau atstājusi piestātni. Kad alus ietekme bija izgājusi no tā, kurš bija alu dzēris, no tā, kurš bija alu dzēris, kad alus ietekme bija izgājusi no tēva Enki, kurš bija alu dzēris, dižais kungs Enki pievērsa savu uzmanību …… namam. Kungs lūkojās uz abzu. Valdnieks Enki pievērsa savu uzmanību Eridugai.
14-18 Enki teica Isimudam, padomniekam: “Isimud, mans padomniek, mans Debesu Labais Vārds!” “Enki, mans kungs, esmu gatavs pakalpot! Kāda ir tava vēlme?” “Kur ir en priestera zīme, lagal priestera zīme, dievišķība, dižais un lieliskais kronis, karaļa tronis?” “Mans saimnieks ir devis tos savai meitai.”
19-20″Kur ir cildenais scepteris, zizlis un spieķis, cildenais tērps, priesterība, valdnieka kārta?” “Mans saimnieks ir devis tos savai meitai.”
21-22 “Kur ir egi-zi (karaliskas, princess) priesteres zīme, nin-dijir (nin-dingir, dievišķās karalienes) priesteres, icib (maga) priestera zīme, lu-mah (cildenā) priestera zīme, gudu (vīna ziedošanas) priestera zīme?” “Mans saimnieks ir devis tos savai meitai.”
23-24 “Kur ir uzticība, ……, ……, noiešana apakšējā pasaulē, uzkāpšana no apakšējās pasaules, kur-jara priesteris?” “Mans saimnieks ir devis tos savai meitai.”
25-26 “Kur ir zobens un vāle, rita veicēja saj-ursaj, melnais tērps, krāsainais tērps, …… matu sasukājums, …… matu sasukājums?” “Mans saimnieks ir devis tos savai meitai.”
27-28 ”Kur ir ……?” “Mans saimnieks ir devis tos savai meitai.”
29-30 “Kur ir karogs, bultu maks, dzimumsakars, skūpstīšanās, prostitūcija, …… skriešana (?)?” “Mans saimnieks ir devis tos savai meitai.”
31-32 “Kur ir atklāta runa, maldinoša runa, ārišķīga runa, ……, kulta prostitūta, svētais krodziņš?” “Mans saimnieks ir devis tos savai meitai.”

33-34 “Kur ir svētā nijin-jar svētnīca, ……, debesu tempļa prostitūta (hierodule), skanīgie mūzikas instrumenti, dziesmas māksla, vecuma cieņu?” “Mans saimnieks ir devis tos savai meitai.”trūkst apmēram 33-36 rindas

SEGMENT G

1-21 …… valdnieks …… Enki namā nedrīkst aizmirst vārdu. …… padoma pilns, ar skaļu balsi, daudz zinošs ……. Tie teica: “Pie tempļa durvju aizšautnes runāja varde.” Viņš tam parādīja to vietu. Enki sagrāba vardi ar labo ķetnu. Viņš tam parādīja viņa svētajā ……. Viņš saņēma …… halub (hullupu, vītols) koku un savu buksusa (Libānas ciedra) koku. Viņš deva …… debesu putnam. Viņš deva …… pazemes ūdeņu zivij.
11 rindas ir nepilnas
apmēram 10-15 rindas trūkst

Nodaļa H

1-7 Princis teica savam padomniekam Isimudam, Enki vērsās pie Debesu Labā Vārda: “Isimud, mans padomniek, mans Debesu Labais Vārds!” “Enki, mans kungs, esmu gatavs pakalpot! Kāda ir tava vēlme?” “Kur tagad ir sasniedzama Debesu Laiva?” “Tā tagad ir sasniedzama …… Piestātne.” “Ej tūlīt! Enkum (vīrišķi abzu radījumi, Enki kalpi) ir jāatņem viņai Debesu Laiva!”
8-19 Padomnieks Isimuds teica svētajai Inanai: “Mana kundze! Tavs tēvs sūta mani pie tevis. Inana, tavs tēvs sūta mani piev tevis. Tas, ko saka tavs tēvs, ir ļoti nopietni. Tas, ko saka Enki, ir ļoti nopietni. Viņa svarīgos vārdus nevar atsaukt.” Svētā Inana viņam atbildēja: “Ko tev teica mans tēvs, ko viņš teica? Kāpēc nevar atsaukt viņa svarīgos vārdus?” “Mans saimnieks ir man teicis, Enki ir man teicis: “Lai Inana dodas uz Unugu, bet tev ir jādabū Debesu Laiva atpakaļ Eridugā pie manis”.”
20-33 Svētā Inana teica padomniekam Isimudam: “Kā mans tēvs varēja izmainīt to, ko man teicis? Kā viņš varēja izmainīt savu solījumu, kas attiecas uz mani? Kā viņš varēja man atņemt savus svarīgos vārdus? Vai tā nebija patiesība, ko mans tēvs bija man teicis, vai viņš meloja man? Vai viņš ir nepatiesi zvērējis savas varas vārdā un abzu vārdā? Vai viņš ir divkosīgi sūtījis tevi pie manis kā ziņnesi?” Tagad, kad šie viņas vārdi bija vēl tai mutē, viņš lika enkum pārņemt varu pār Debesu Laivu. Svētā Inana vērsās pie sava padomnieka Ninšubura (Nincubura, dievība, iespējams, divdzimumu): “Nāc, mans labais E-anas (Eanna, Urukas galvenais templis, An un Inannas (“debesu valdniece”, arī Ištara, mīlas un kara dieve) templis) padomniek! Mans skaidri runājošais padomniek! Mans uzticamu vārdu vēstniek! Ūdens nekad nav skāris tavu roku, ūdens nekad nav skāris tavas kājas!”
34-41 Tā Inana dabūja atkal savā varā dievišķos spēkus, kas tai bija dāvāti, un Debesu Laivu; un tad princis otrreiz teica savam padomniekam Isimudam, Enki vērsās pie Debesu Labā Vārda: “Isimud, mans padomniek, mans Debesu Labais Vārds!” “Enki, mans kungs, esmu gatavs pakalpot! Kāda ir tava vēlme?” “Kur tagad ir sasniedzama Debesu Laiva?” “Tā tagad ir sasniedzama …… ” “Ej tūlīt! Piecdesmit Eridugas milžiem ir jāatņem viņai Debesu Laiva!”
42-53 Padomnieks Isimuds teica svētajai Inanai: “Mana kundze! Tavs tēvs sūta mani pie tevis. Inana, tavs tēvs sūta mani piev tevis. Tas, ko saka tavs tēvs, ir ļoti nopietni. Tas, ko saka Enki, ir ļoti nopietni. Viņa svarīgos vārdus nevar atsaukt.” Svētā Inana viņam atbildēja: “Ko tev teica mans tēvs, ko viņš teica? Kāpēc nevar atsaukt viņa svarīgos vārdus?” “Mans saimnieks ir man teicis, Enki ir man teicis: “Lai Inana dodas uz Unugu, bet tev ir jādabū Debesu Laiva atpakaļ Eridugā pie manis”.”
54-67 Svētā Inana teica padomniekam Isimudam: “Kā mans tēvs varēja izmainīt to, ko man teicis? Kā viņš varēja izmainīt savu solījumu, kas attiecas uz mani? Kā viņš varēja man atņemt savus svarīgos vārdus? Vai tā nebija patiesība, ko mans tēvs bija man teicis, vai viņš meloja man? Vai viņš ir nepatiesi zvērējis savas varas vārdā un abzu vārdā? Vai viņš ir divkosīgi sūtījis tevi pie manis kā ziņnesi?” Tagad, kad šie viņas vārdi bija vēl tai mutē, viņš lika piecdesmit milžiem pārņemt varu pār Debesu Laivu. Svētā Inana vērsās pie sava padomnieka Ninšubura: “Nāc, mans labais E-anas padomniek! Mans skaidri runājošais padomniek! Mans uzticamu vārdu vēstniek! Ūdens nekad nav skāris tavu roku, ūdens nekad nav skāris tavas kājas!”
68-75 Tā Tā Inana dabūja atkal savā varā dievišķos spēkus, kas tai bija dāvāti, un Debesu Laivu; un tad princis trešo reizi teica savam padomniekam Isimudam, Enki vērsās pie Debesu Labā Vārda: “Isimud, mans padomniek, mans Debesu Labais Vārds!” “Enki, mans kungs, esmu gatavs pakalpot! Kāda ir tava vēlme?” “Kur tagad ir sasniedzama Debesu Laiva?” “Tā tagad ir sasniegusi UL.MA pakalnu.” “Ej tūlīt! Piecdesmit lahama (abzu radījumi, tempļa sargi) no pazemes ūdeņiem ir jāatņem viņai Debesu Laiva!”
76-87 Padomnieks Isimuds teica svētajai Inanai: “Mana kundze! Tavs tēvs sūta mani pie tevis. Inana, tavs tēvs sūta mani piev tevis. Tas, ko saka tavs tēvs, ir ļoti nopietni. Tas, ko saka Enki, ir ļoti nopietni. Viņa svarīgos vārdus nevar atsaukt.” Svētā Inana viņam atbildēja: “Ko tev teica mans tēvs, ko viņš teica? Kāpēc nevar atsaukt viņa svarīgos vārdus?” “Mans saimnieks ir man teicis, Enki ir man teicis: “Lai Inana dodas uz Unugu, bet tev ir jādabū Debesu Laiva atpakaļ Eridugā pie manis”.”
88-101 Svētā Inana teica padomniekam Isimudam: “Kā mans tēvs varēja izmainīt to, ko man teicis? Kā viņš varēja izmainīt savu solījumu, kas attiecas uz mani? Kā viņš varēja man atņemt savus svarīgos vārdus? Vai tā nebija patiesība, ko mans tēvs bija man teicis, vai viņš meloja man? Vai viņš ir nepatiesi zvērējis savas varas vārdā un abzu vārdā? Vai viņš ir divkosīgi sūtījis tevi pie manis kā ziņnesi?” Tagad, kad šie viņas vārdi bija vēl tai mutē, viņš lika piecdesmit lahama no pazemes ūdeņiem pārņemt varu pār Debesu Laivu. Svētā Inana vērsās pie sava padomnieka Ninšubura: “Nāc, mans labais E-anas padomniek! Mans skaidri runājošais padomniek! Mans uzticamu vārdu vēstniek! Ūdens nekad nav skāris tavu roku, ūdens nekad nav skāris tavas kājas!”
102-109 Tā Inana dabūja atkal savā varā dievišķos spēkus, kas tai bija dāvāti, un Debesu Laivu; un tad princis ceturto reizi teica savam padomniekam Isimudam, Enki vērsās pie Debesu Labā Vārda: “Isimud, mans padomniek, mans Debesu Labais Vārds!” “Enki, mans kungs, esmu gatavs pakalpot! Kāda ir tava vēlme?” “Kur tagad ir sasniedzama Debesu Laiva?” “Tā tagad ir sasniegusi Lauka pakalnu.” “Ej tūlīt! Visām dižajām zivīm kopā …… ir jāatņem viņai Debesu Laiva!”
110-121 Padomnieks Isimuds teica svētajai Inanai: “Mana kundze! Tavs tēvs sūta mani pie tevis. Inana, tavs tēvs sūta mani piev tevis. Tas, ko saka tavs tēvs, ir ļoti nopietni. Tas, ko saka Enki, ir ļoti nopietni. Viņa svarīgos vārdus nevar atsaukt.” Svētā Inana viņam atbildēja: “Ko tev teica mans tēvs, ko viņš teica? Kāpēc nevar atsaukt viņa svarīgos vārdus?” “Mans saimnieks ir man teicis, Enki ir man teicis: “Lai Inana dodas uz Unugu, bet tev ir jādabū Debesu Laiva atpakaļ Eridugā pie manis”.”
122-135 Svētā Inana teica padomniekam Isimudam: “Kā mans tēvs varēja izmainīt to, ko man teicis? Kā viņš varēja izmainīt savu solījumu, kas attiecas uz mani? Kā viņš varēja man atņemt savus svarīgos vārdus? Vai tā nebija patiesība, ko mans tēvs bija man teicis, vai viņš meloja man? Vai viņš ir nepatiesi zvērējis savas varas vārdā un abzu vārdā? Vai viņš ir divkosīgi sūtījis tevi pie manis kā ziņnesi?” Tagad, kad šie viņas vārdi bija vēl tai mutē, viņš lika visām dižajām zivīm kopā …… pārņemt varu pār Debesu Laivu. Svētā Inana vērsās pie sava padomnieka Ninšubura: “Nāc, mans labais E-anas padomniek! Mans skaidri runājošais padomniek! Mans uzticamu vārdu vēstniek! Ūdens nekad nav skāris tavu roku, ūdens nekad nav skāris tavas kājas!”
136-143 Tā Inana dabūja atkal savā varā dievišķos spēkus, kas tai bija dāvāti, un Debesu Laivu; un tad princis piekto reizi teica savam padomniekam Isimudam, Enki vērsās pie Debesu Labā Vārda: “Isimud, mans padomniek, mans Debesu Labais Vārds!” “Enki, mans kungs, esmu gatavs pakalpot! Kāda ir tava vēlme?” “Kur tagad ir sasniedzama Debesu Laiva?” “Tā tagad ir sasniegusi ……” “Ej tūlīt ……! ……, Unugas sargiem ir jāatņem viņai Debesu Laiva!”
144-155 Padomnieks Isimuds teica svētajai Inanai: “Mana kundze! Tavs tēvs sūta mani pie tevis. Inana, tavs tēvs sūta mani piev tevis. Tas, ko saka tavs tēvs, ir ļoti nopietni. Tas, ko saka Enki, ir ļoti nopietni. Viņa svarīgos vārdus nevar atsaukt.” Svētā Inana viņam atbildēja: “Ko tev teica mans tēvs, ko viņš teica? Kāpēc nevar atsaukt viņa svarīgos vārdus?” “Mans saimnieks ir man teicis, Enki ir man teicis: “Lai Inana dodas uz Unugu, bet tev ir jādabū Debesu Laiva atpakaļ Eridugā pie manis”.”
156-169 Svētā Inana teica padomniekam Isimudam: “Kā mans tēvs varēja izmainīt to, ko man teicis? Kā viņš varēja izmainīt savu solījumu, kas attiecas uz mani? Kā viņš varēja man atņemt savus svarīgos vārdus? Vai tā nebija patiesība, ko mans tēvs bija man teicis, vai viņš meloja man? Vai viņš ir nepatiesi zvērējis savas varas vārdā un abzu vārdā? Vai viņš ir divkosīgi sūtījis tevi pie manis kā ziņnesi?” Tagad, kad šie viņas vārdi bija vēl tai mutē, viņš lika …… Unugas sargiem pārņemt varu pār Debesu Laivu. Svētā Inana vērsās pie sava padomnieka Ninšubura: “Nāc, mans labais E-anas padomniek! Mans skaidri runājošais padomniek! Mans uzticamu vārdu vēstniek! Ūdens nekad nav skāris tavu roku, ūdens nekad nav skāris tavas kājas!”
170-178 Tā Inana dabūja atkal savā varā dievišķos spēkus, kas tai bija dāvāti, un Debesu Laivu; un tad princis sesto reizi teica savam padomniekam Isimudam, Enki vērsās pie Debesu Labā Vārda: “Isimud, mans padomniek, mans Debesu Labais Vārds!” “Enki, mans kungs, esmu gatavs pakalpot! Kāda ir tava vēlme?” “Kur tagad ir sasniedzama Debesu Laiva?” “Tā tagad ir sasniegusi Id-surungalu ……” “Ej tūlīt ……! Id-surungala …… ir jāatņem viņai Debesu Laiva! …… svētajai Inanai.”
179-190 Padomnieks Isimuds teica svētajai Inanai: “Mana kundze! Tavs tēvs sūta mani pie tevis. Inana, tavs tēvs sūta mani piev tevis. Tas, ko saka tavs tēvs, ir ļoti nopietni. Tas, ko saka Enki, ir ļoti nopietni. Viņa svarīgos vārdus nevar atsaukt.” Svētā Inana viņam atbildēja: “Ko tev teica mans tēvs, ko viņš teica? Kāpēc nevar atsaukt viņa svarīgos vārdus?” “Mans saimnieks ir man teicis, Enki ir man teicis: “Lai Inana dodas uz Unugu, bet tev ir jādabū Debesu Laiva atpakaļ Eridugā pie manis”.”
191-205 Svētā Inana teica padomniekam Isimudam: “Kā mans tēvs varēja izmainīt to, ko man teicis? Kā viņš varēja izmainīt savu solījumu, kas attiecas uz mani? Kā viņš varēja man atņemt savus svarīgos vārdus? Vai tā nebija patiesība, ko mans tēvs bija man teicis, vai viņš meloja man? Vai viņš ir nepatiesi zvērējis savas varas vārdā un abzu vārdā? Vai viņš ir divkosīgi sūtījis tevi pie manis kā ziņnesi?” Tagad, kad šie viņas vārdi bija vēl tai mutē, viņš lika Id-surungalam …… pārņemt varu pār Debesu Laivu. …… no svētās Inanas. Svētā Inana vērsās pie sava padomnieka Ninšubura: “Nāc, mans labais E-anas padomniek! Mans skaidri runājošais padomniek! Mans uzticamu vārdu vēstniek! Ūdens nekad nav skāris tavu roku, ūdens nekad nav skāris tavas kājas!”
206-217 Tā Inana dabūja atkal savā varā dievišķos spēkus, kas tai bija dāvāti, un Debesu Laivu; un tad
1 rinda ir nepilna
…… Unuga ……
1 rinda ir nepilna

…… Debesu Laivu. Ninšuburs ……, …… Debesu Laivu. Septītā reize ……
1 rinda ir nepilna
Dižais karaliskais pēcnācējs, svētais ……. Svētā Inana …… Debesu Laivu. Svētā Inana tajā laikā …….
218-223 Viņas padomnieks Ninšuburs teica svētajai Inanai: “Mana kundze, šodien tu esi dabūjusi Debesu Laivu līdz Līksmes Vārtiem, līdz Unug Kulaba. Tagad šeit mūsu pilsētā būs līksme, tagad šeit mūsu pilsētā būs līksme. …… mūsu upes laivas …….”
224-248 Svētā Inana tai atbildēja: “Šodien es esmu dabūjusi Debesu Laivu līdz Līksmes Vārtiem, līdz Unug Kulaba. Tai ir jāvirzās pa ielu grezni. Ļaudīm ir jāstāv ielā godbijības pilniem.”
1 rinda ir nepilna
…… līksmē. …… pilsētas vecajie …… atbalsts, …… vecās sievietes …… padoms, …… jaunie cilvēki …… roku spēks, …… bērni …… līksme. …… Unuga.
1 rinda ir nepilna
1 rinda trūkst
3 rindas ir nepilnas

“…… dzīres …… Debesu Laivu. Viņam ir jāskandē dižas lūgsnas. Valdniekam ir jākauj buļļus, jāupurē aitas. Viņam ir jālej alus no kausa. Viņam ir jāsit cem un ala bungas un jāspēlē saldi skanošos tigi instrumentus. Citām zemēm ir jāpasludina manu dižumu. Maniem ļaudīm ir jāteic man slava.”
249-256 Kad viņa bija …… Debesu Laivu līdz Līksmes Vārtiem pie Unug Kulabas, tā grezni virzījās pa ielu. Tā sasniedza sievietes namu, un viņa …… tās vietu. …… šķīstā aka, viņas galvenā aka. Inana …… dievišķās spējas, kas viņai bij dāvātas, un Debesu Laivu pie Jipar (“templis”) Vārtiem. Pie Agrun (arī E.NUN, svēta telpa) Telpas ……. Svētā Inana …… Debesu Laiva …….

257-266 Princis vērsās pie sava padomnieka Isimuda, Enki vērsās pie Debesu Labā Vārda: “Isimud, mans padomniek, mans Debesu Labais Vārds!” “Enki, mans kungs, esmu gatavs pakalpot! Kāda ir tava vēlme?” “Kur tagad ir sasniedzama Debesu Laiva?” “Tā tagad ir sasniegusi Balto Piestātni.” “Ej tūlīt, …… apbrīna. …… apbrīna …… Debesu Laivu. Svētā Inana ……. …… apbrīna ……. “

trūkst apmēram 3 rindas

Nodaļa J

1-5 “Inana, tu esi atnesusi sev līdz en priestera zīmi, tu esi atnesusi sev līdz lagal priestera zīmi, tu esi atnesusi sev līdz dievišķumu, tu esi atnesusi sev līdz dižu un nevainojamu kroni, tu esi atnesusi sev līdz valdnieka troni.
6-10 “Tu esi atnesusi sev līdz cildenu scepteri, tu esi atnesusi sev līdz zizli un spieķi, tu esi atnesusi sev līdz cildenu tērpu, tu esi atnesusi sev līdz priesterību, tu esi atnesusi sev līdz valdnieka kārtu.
11-15 “Tu esi atnesusi sev līdz egi-zi priesteres zīmi, tu esi atnesusi sev līdz nin-dijir priesteres zīmi, tu esi atnesusi sev līdz icib priestera zīmi, tu esi atnesusi sev līdz lu-mah priestera zīmi, gudu priestera zīmi.
16-21 “Tu esi atnesusi sev līdz uzticību, tu esi atnesusi sev līdz ……, tu esi atnesusi sev līdz ……, tu esi atnesusi sev līdz noiešanu apakšējā pasaulē, uzkāpšanu no apakšējās pasaules, tu esi atnesusi sev līdz kur-jara priesteri.
22-27 “Tu esi atnesusi sev līdz zobenu un vāli, tu esi atnesusi sev līdz ritu veicēja saj-ursaj, tu esi atnesusi sev līdz melno tērpu, tu esi atnesusi sev līdz krāsaino tērpu, tu esi atnesusi sev līdz …… matu sasukājumu, tu esi atnesusi sev līdz …… matu sasukājumu.
28-34 “Tu esi atnesusi sev līdz ……, tu esi atnesusi sev līdz ……, tu esi atnesusi sev līdz ……, tu esi atnesusi sev līdz ……, tu esi atnesusi sev līdz ……, tu esi atnesusi sev līdz ……, tu esi atnesusi sev līdz …….
35-40 “Tu esi atnesusi sev līdz karogu, tu esi atnesusi sev līdz bultu maku, tu esi atnesusi sev līdz dzimumsakaru, tu esi atnesusi sev līdz skūpstīšanos, tu esi atnesusi sev līdz prostitūciju, tu esi atnesusi sev līdz …… skriešanu (?).
41-46 “Tu esi atnesusi sev līdz atklātu runu, tu esi atnesusi sev līdz maldinošu runu, tu esi atnesusi sev līdz ārišķīgu runu, tu esi atnesusi sev līdz ……, tu esi atnesusi sev līdz kulta prostitūtu, tu esi atnesusi sev līdz svēto krodziņu.
47-52 “Tu esi atnesusi sev līdz svēto nijin-jar svētnīcu, tu esi atnesusi sev līdz ……, tu esi atnesusi sev līdz debesu tempļa prostitūtu, tu esi atnesusi sev līdz skanīgos mūzikas instrumentus, tu esi atnesusi sev līdz dziesmas mākslu, tu esi atnesusi sev līdz vecuma cieņu.
53-59 “Tu esi atnesusi sev varonību, tu esi atnesusi sev līdz varu, tu esi atnesusi sev līdz negantību, tu esi atnesusi sev līdz paštaisnumu, tu esi atnesusi sev līdz pilsētu izlaupīšanu, tu esi atnesusi sev līdz žēlošanos, tu esi atnesusi sev līdz līksmošanu.
60-64 “Tu esi atnesusi sev līdz viltību, tu esi atnesusi sev līdz dumpīgas zemes, tu esi atnesusi sev līdz laipnību, tu esi atnesusi sev līdz kustīgumu, tu esi atnesusi sev līdz mazkustīgumu.
65-72 “Tu esi atnesusi sev līdz galdnieka prasmi, tu esi atnesusi sev līdz varkaļa prasmi, tu esi atnesusi sev līdz rakstveža prasmi, tu esi atnesusi sev līdz kalēja prasmi, tu esi atnesusi sev līdz ādas apstrādes prasmi, tu esi atnesusi sev līdz vadmalas vēlēja prasmi, tu esi atnesusi sev līdz namdara prasmi, tu esi atnesusi sev līdz niedru apstrādes prasmi.
73-81 “Tu esi atnesusi sev līdz viedību, tu esi atnesusi sev līdz vērīgumu, tu esi atnesusi sev līdz svētos šķīstīšanas ritus, tu esi atnesusi sev līdz gana būdu, tu esi atnesusi sev līdz kvēlošu koka ogļu sagrābšanu, tu esi atnesusi sev līdz aitu aploku, tu esi atnesusi sev līdz cieņu, tu esi atnesusi sev līdz bijību, tu esi atnesusi sev līdz dievbijīgu klusumu.
nesaskaņas, uzvaru, apspriešanos, atbalstu, tiesāšanu, lemšanu.
82-88 “Tu esi atnesusi sev līdz aszobu (?) ……, tu esi atnesusi sev līdz uguns iedegšanu, tu esi atnesusi sev līdz uguns nodzēšanu, tu esi atnesusi sev līdz smagu darbu, tu esi atnesusi sev līdz ……, tu esi atnesusi sev līdz kopīgu ģimeni, tu esi atnesusi sev līdz pēcnācējus.
89-94 “Tu esi atnesusi sev līdz nesaskaņas, tu esi atnesusi sev līdz uzvaru, tu esi atnesusi sev līdz apspriešanos, tu esi atnesusi sev līdz atbalstu, tu esi atnesusi sev līdz tiesāšanu, tu esi atnesusi sev līdz lemšanu.

95-108 “Tu esi atnesusi sev līdz plānu (?) iekārtošanu, sievietes pievilcību, tu esi atnesusi sev līdz …… apieties ar nevainojamiem dievišķiem spēkiem, tu esi atnesusi sev līdz …… mazus ……, tu esi atnesusi sev līdz …… jūsmīgus ……, tu esi atnesusi sev līdz svētās tigi, svētās lilis, ub, meze un ala bungas, tu esi atnesusi sev līdz svētā An …… , tu esi atnesusi sev līdz svētā An …… , tu esi atnesusi sev līdz svētā An …… , tu esi atnesusi sev līdz svētā An …… , tu esi atnesusi sev līdz svētā An …… , tu esi atnesusi sev līdz svētā An ……, tu esi atnesusi sev līdz visu no ……, …… alus.”

2 rindas nepilnas
6 rindas trūkst

115-125 Kur sieviete …… prieks ……, viņa to nosauca vārdā “Ganzeras pils (Ganzir – apakšējās pasaules acs, ieeja apakšējā pasaulē) ir atjaunota”. Kur tirgonis ir teicis “Piecdesmit šekeļu” bet atnesis (?) mazāk, to vietu viņa nosauca vārdā “Māla lauskas un metāla lūžņi (?)”. Kur laiva ……, to viņa nosauca vārdā “……”. Kur laiva pienāk piestātnes dokā, to vietu viņa nosauca vārdā “Baltā Piestātne”. Kur ……, to vietu viņa nosauca vārdā “Melnā Piestātne”.
126-128 Enki teica svētajai Inanai: “Manas varas vārdā, mana abzu vārdā, es iekārtošu manā abzu sievietei …….”
129-130 (Inana teica:) “Kāpēc šis ir tagad ienācis šeit? …… atņemot man dievišķos spēkus?”
131-142
3 rindas nepilnas
(Trešā dievība teica:) “Lai …… manā vārdā!”
4 rindas nepilnas
“Lai notiek šeit …… svinības! Lai …… paiet viņu laiks …… pie tava Jipar vārtiem! Lai tavas pilsētas, Inana, pilsoņi, Unugas pilsoņi, dzīvo ……! Un par tevi, Enki — lai …… tava pilsēta, Eriduga ……, un ir patiesi atjaunota …….”


http://www-etcsl.orient.ox.ac.uk/section1/tr131.htm

Atbildēt

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s