Enki būvē Engurra templi.

Mīts stāsta, kā Enki būvē sev namu (templi) Eridu
(šumeru E.RI.DU – “Tālu Būvētais Nams”, akadiešu Eridug, “varenā vieta”, ap 5400. g.pr.Kr. dibināta šumeru pilsēta),
Šumeras senākajā pilsētā, pirmajā no piecām pilsētām, kas dibinātas pirms Lielajiem Plūdiem. Templis, rotāts ar sudrabu, lazurītu, kalcedonu un zeltu, ir bijis izvietots upes krastā, kur tā  pamati ir sniegušies dziļi apakšzemes saldūdeņos, barojošos ūdeņos, kas saukti par Apsu
(šumeru Apzu, Abzu, arī Engurra, no Ab=ūdens un Zu=tāliene, bezgalība, “Ūdens Dzīles”, kur kondensējies saldūdens, vīrišķais pirmsākums, arī dzīvības pirmcēlonis, pirmatnējā stihija, arī pazemes saldūdens okeāns ar ieeju no Eridu pilsētas, lietu būtību – me glabātuve.).
Templim ir piemitušas noslēpumainas īpašības: Mūris ir sniedzis Enki padomus, bet apkārtējie niedru žogi ir rēkuši kā bullis. Jumta sija ir bijusi veidota kā debesu bullis, un vārtus veidojis lauva, kas satvēris cilvēku. Kopiespaids ir attēlots kā spēcīgs bullis.

Norises burzma ir bijusi kā upes samilzums plūdos; Enki
(EN.KI, arī Eia, Ea, Nudimmuds, “zemes valdnieks”, esamības spēju me (arī ñe [ŋɛ], vai akadiešu parşu, mes, maes – pārstāv jebko, kas dod spēku vai esamību visos civilizācijas aspektos  (gan apliecinošu, gan noliedzošu); tie ir dievu likumi, būtība, kas nosaka civilizāciju, attiecības starp cilvēci un dieviem. Saistīts ar vēlāko akadiešu Likteņu Plākšņu jēdzienu, pasaules valdnieka vara, kas nosaka visus likteņus) pārvaldnieks, Anu dēls)
ir piepildījis namu ar lirām, bungām un visādiem citiem mūzikas instrumentiem. Templi ir aptvēris debešķīgs dārzs, pilns ar augļu kokiem, ar visapkārt dziedošiem putniem un nebēdnīgām karpām straumes niedrēs.

Pēc E-engurra
(šumeru E-En-Gur-Ra, “Kunga, kura Atgriešanās ir Uzvaroša, Nams”, arī “Saldūdens Okeāna Nams”, “Viedības templis”, “Pārpilnības dzemde”. Abzu sinonīms, arī E-apsu, E.AB.ZU, E-Sirra. Saistīts ar Eridu svēto koku – Pasaules koku, Dzīvības koku – GIŠ.CHAR, GIŠ.KIN, GIŠ.MEŠ akadiešu hulupp-u(m), babiloniešu kiškanu, asūriešu giš-ti, gisch-ti, mešu.)
būvdarbu pabeigšanas Enki ir licis sist ala un uh bungas un izsūtījis liellaivu uz Nippuru
(EN.LIL, šumeru Nibru, akadiešu Nibbura. Svētā pilsēta, Enlila pilsēta, spēka pārstāve, dievu sapulču vieta. Enlila tempļa E-kur pilsēta. ),
lai saņemtu pārējo dievu svētību. Ceļā uz Nippuru laivai pa priekšu ir dejojusi zivs, un Enki ir nokāvis vairākus vēršus un aitas tuvajiem svētkiem.

Enki sāka Nippurā gatavot dzīres. Ņemot vērā kārtību, galvenais dzīrēs bija Anu, Enlils blakus tam, un dieve Nintu (viens no dievu mātes vārdiem) godājamā tuvumā. Līksmās svinībās visi dižie dievi izteica svētības Enki jaunajam templim, un Anu paziņoja:”
Mans dēls Enki ir darinājis savu templi…. izaug no zemes kā kalns”.

Kad bija iedibināts radīšanas ūdens,
Kad debesīs dzima hegal (pārpilnības) vārds,
Klāta bij zeme ar augiem un zālēm,
Pirmatnējā jucekļa kungs, valdnieks Enki,
Kungs Enki, kurš nosaka likteņus,
Būvēja savu sudraba un lazurīta namu;
Kā dzirkstošu gaismu tā sudrabu un lazurītu,
Kā nākas Abzu veidoja tēvs.
Spoža izskata un viedības radījumi, kas nāca no jucekļa,
Stāvēja visi ap kungu Nudimmudu (arī EN.KI, Enki);
Šķīstu namu tas būvēja.
Ar zeltu viņš lieliski rotāja to,
Ūdens krasta namu viņš būvēja Eridu,
Tā ķieģeļu mūri, vārdu teikšanu, padomu došanu,
Tā … kā vērša maurošanu,
Enki namu, pareģu runas.

(Seko garš izklāsts, kurā Isimuds (arī Isinu; Usumu, divsejaina, varbūt divdzimumu būtne, zemas kārtas dievs), Enki padomnieks un galvenais palīgs, dzied slavu okeāna namam. Tad Enki paceļ Eridu pilsētu no dzīlēm un liek tai peldēt pār ūdeņiem kā cēlam kalnam. Tās zaļos augļu dārzus viņš pilda ar putniem; arī zivis viņš dara bagātīgi. Tagad Enki ir gatavs doties ar laivu uz Nippuru, kur viņš saņems Enlila svētību savai jaunbūvētajai pilsētai un templim. Tāpēc viņš paceļas no dzīlēm:)

Kad uzpeld Enki, zivs…. uzpeld,
Stāv brīnumā Abzu,
Līksme nāk okeānā,
Bailes pārņem dzīles,
Sasaista šausmas pacilāto upi,
Eifratu, Dienvidvējš saceļ to viļņos.

Enki sēžas savā laivā un pirmoreiz pats ierodas Eridu. Eridu viņš nokauj daudzus vēršus un aitas pirms došanās uz Nippuru. Uz viņa ierašanos dzīres ir sagatavotas visiem dieviem un Enlilam īpaši:

Enki Nippuras svētnīcā,
Dod maizi brālim Enlilam ēst,
Pirmajā vietā Anu (Debesu tēvu) tas sēdina,
Blakām Anu viņš sēdina Enlilu,
Sēdina Nintu pie lielās sienas,
Sēžas Anunnaki paši viens pēc otra.
Teic Enlils Anunnakiem:
“Jūs, dižie dievi, kas te stāvat,
Namu ir būvējis mans brālis, valdnieks Enki;
Tur Eridu, kā kalnu viņš pacēlis no zemes,
Labā vietā viņš būvējis to.
Eridu, šķīstā vietā, kur nevar ienākt neviens,
Būvējis namu no zelta, ar lazurītu greznojis,
Namu, kas norādīts ar septiņām liras dziesmām, kuras nodotas ceremonijām,
Ar šķīstām dziesmām….
Abzu, Enki izcilības svētnīca, piederīga dievišķiem likumiem,
Eridu, ir būvēts šķīsts nams,
Ak, Enki, slava tev!

Avots: Kramer, Samuel Noah (1988)
Sumerian Mythology, University of Pennsylvania Press, West Port, Connecticut.

http://www.bibliotecapleyades.net/serpents_dragons/boulay02e_c.htm

Atbildēt

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s