Darbs un darbs. No Idriss Šahs. “Mācīties kā mācīties”

Jaut.: Kāpēc sūfiji sagaida, ka mācekļi izpildīs gan fizisku, gan apziņas darbu; kāpēc viņiem tik bieži ir iedibinājumi, kurus jāuztur ar darbaspēku?
Atb.: Pirmoreiz ar šo jautājumu es saskāros pats, kad dzīvoju sūfiju apmetnē, kurā katram nācās fiziski strādāt. To vietu apmeklēja tik liels skaits svarīgu un ietekmīgu (un naudīgu) cilvēku, ka es nevarēju saprast, kāpēc mūsu Skolotājs nesadala pienākumus atbilstoši cilvēku arodiem un nepieņem dārzniekus un tā tālāk, lai atbrīvotu daudzus cilvēkus, kuri dara lietas, kurām daļa nepārprotami nebija radināti.
Reiz kādā vakarā es viņam vaicāju: ”Ir cilvēki, kuri nemitīgi piedāvā mums milzu naudas summas. Vai tad mēs neiegūtu lielākas iespējas mācībām, ja izmantotu šo naudu saimniekošanai?”
ATTĪSTOT SAVU APJĒGU
Kā jau pie sūfijiem pieņemts, viņš ieteica man iet un pašam atrast atbildes, bet tad, kad atradīšu, atgriezties, lai paskatītos, vai es nenoņemos ar tukšu jautājumu uzdošanu. Tā es šai lietai iztērēju trīs vai četras nedēļas.
Sākumā es sarakstīju visus iespējamos apsvērumus, kādus varēju iedomāties, tad, tos apdomājot, es klejoju apkārt un novēroju, kādā veidā darbi tiek darīti; pētīju dzīvi caur dzīvi, līdz nonācu līdz atbildēm. Lūk tās ir, un sniedzot tās tev, es neizdaru pakalpojumu, jo, pats tās atrazdams, tu gūtu vairāk. Bet man tādēļ nāksies sniegt tev iespēju izpētīt kaut ko līdzvērtīgu ar citu paņēmienu.
Ir cilvēki, kuri piedāvā naudu kā aizvietotāju rīcībai, kaut viņiem ir nepieciešams iemācīties, ka viņi var kalpot ar lielākas pazemības palīdzību. Tāpēc viņu pašu interesēs naudu no viņiem neņem. Citiem naudu dot vai piedāvāt ir ļauts, un nauda var tikt pieņemta, bet kā to izlietos, lemj skolotājs; mācekļi nav tādā stāvoklī, lai piedāvātu mācību vai organizācijas programmu, jo viņi ir nākuši mācīties.
Turklāt darbam piemēroti apstākļi nozīmē, ka cilvēki var mācīties visas tādas lietas, kuras nevar iemācīties parastajā pasaulē, bet kuras ir izšķiroši svarīgas viņu spējai apjēgt bezgalīgas, virstelpas (extradimensional) dabas jēdzienus un piedzīvojumus. Piemēram, ja tu vēlies, lai kaut kas tiktu paveikts parastā zemes, šīs pasaules veidā, tev varbūt nāksies lietot pakļautības, hierarhisku kārtību. Tas savukārt var veicināt cilvēkos varas kāres attīstību, kura viņos varbūt vēl nav izpaudusies. Kā tu varēsi šādus cilvēkus darīt labākus, ja tu īstenībā šo tieksmi uzturi? Tev nāksies strādāt ar tādiem cilvēkiem, kādi ir, un tāpēc kārtībai jābūt tādai, kas ļauj veicināt labu īpašību attīstību un sliktu atmiršanu.
To nevar darīt gaisotnē, kur viss darbojas ar tādu degvielu (alkatība, cerības, bailes), kāda ir vajadzīga, lai liktu cilvēkiem rīkoties un uzturēt savu rīcības spēju ārišķīgajā pasaulē.
Bez tam, ja tu no kādiem cilvēkiem ņem naudu, viņi (ne tu) var iekšēji iztēloties, ka ir nopirkuši “neko”. Tas var veicināt viņu vēlmi pēc paaugstinājuma. Un pretēji, var likt kādiem cilvēkam justies kā nespējīgam nest savu slodzi, un ka viņi ir it kā nopirkuši sev apgrūtinājumu. Un arī tas nav labi nevienam.
Tālāk, vienmēr atrodas cilvēki, kuri piedāvā naudu, un kad tu to pieņem, tad ir pārliecināti, ka tu to notērē savām vajadzībām. Cilvēkus nevajag nostādīt stāvoklī, kur attīstās viņu sliktākās īpašības, šajā gadījumā aizdomīgums. Viena lieta ir izraisīt stāvokli, kurā cilvēks var novērot savas nevēlamās īpašības darbībā, bet pavisam cita lieta ir pamest viņu stāvoklī, kurā viņš, ja tāds neapzināts augonis ir, varbūt nekad to pats neapjēgs.
Tas darītu cilvēku sliktāku, nevis labāku. Tas ir tikpat slikti kā netieša morāla šantāža, spiediens kad tu, vēloties panākt vai nu cieņu pret sevi, vai viņa nevērtības sajūtu, iztaisies viņa priekšā par svēto. Starp citu, tieši minēto cēloņu dēļ sūfiji atsakās izdarīt uz cilvēkiem spiedienu ar morālu ietekmēšanu, kas saskan arī ar mūsdienu psiholoģijas atklājumiem, kaut vēsturiski redzam, ka vairumā kultūru tas ir ļoti vāji izprasts. Tas joprojām ir galvenais liekulības avots.

http://www.scribd.com/doc/3054632/Idries-Shah-Learning-How-To-Learn -Psychology-And-Spirituality-In-The-Sufi-Way
http://bazar-vokzal.net/newsroom/learn/l.htm

Atbildēt

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s