Austrumu gudrais un avīzes. No Idriss Šahs. “Mācīties kā mācīties”

VĒSTULE VIEDAJAM
Kāds rietumu garīgais māceklis ir uzrakstījis negantu un pārmetošu vēstuli kādam Austrumu viedajam, kad ir avīzē ieraudzījis viņa vārdu. “Tev ir jābūt pilnīgi vienaldzīgam pret šīs zemes lietām!” – viņš rakstījis – un vēl daudz ko.
Kad es šo viedo apmeklēju, tad pajautāju, ko viņš domā par vēstuli,  jo vēlējos viņa attieksmi paziņot rakstītājam.
“Jā, vēstules es saņemu, – viņš klusi teica,- bet, ak vai, lasīt gan nelasu, jo raugi, vēstules ir šīs pasaules lietas, bet pret tām es esmu vienaldzīgs.”


“Šīs pasaules lietas” pēc sūfiju uzskatiem ir viss, kas nav patiess.

SŪFIJU UZVEDĪBA
Sūfiju uzvedība ne vienmēr atspoguļo viņu nošķirtības pakāpi. Biežāk tā uzrāda to, ko ir iedomājies novērotājs par to, ko tā atspoguļo. Šeihs Jahja Munīrs, tāpat kā daudzi citi atzītie, apgalvo, ka īstenojušos sūfiju (Aulijja) uzvedība ārēji nemēdz būt vienāda. Vieni labi ēd un guļ, citi gavē un naktis neguļ, vieni tērpjas skrandās, citi lieliskos tērpos. Vieni pieņem veltes, citi neņem.

Tos, kuri citus vērtē pēc tādām ārējām pazīmēm, sūfiji sauc par “ārpuses ļaudīm”.
Tādi spriedumi piederas cilvēkiem, uz kuru cilvēciskuma, prāta spēju un, protams, garīgās uztveres rēķina ir attīstījusies viņu jūtu dzīve.

DIEVA VĀRDA LIETOJUMS…
Cilvēku, kuri savu reliģisko uzskatu izteikšanai lieto tikai vārdus, nevis pilnu apjēgu, strupceļš, dilemma ir labi atainota nostāstā par augļiem – Rūmī grāmatā “Fihi ma Fihi”.
Kāds cilvēks saplūcis augļu koka augļus un sācis tos ēst. Īpašnieks tam teicis: “Kāpēc tu tā neatļauti dari? Dieva nebīsties?”
Augļu ēdājs atbildējis: “Kas tur ko baidīties? Koks ir Dieva, un es, Dieva kalps, baudu no Dieva koka.”
Īpašnieks noteicis: “Pagaidi, savu atbildi tu dabūsi.”
Viņš piesējis to cilvēku pie koka un sācis sist.
Cilvēks kliedzis: “Vai nebīsties Dieva (ar mani tā apiedamies)?”
Zemnieks teicis: “Ko man bīties? Tu esi Dieva kalps, bet šī ir Dieva runga, kas dauza Dieva kalpu!”

Tieši tāpat kā nepilnīgi ir izprātoti un pa plauktiņiem salikti reliģiozi pamatojumi, tiklīdz tie nonāk plašākos apstākļos, tā arī reliģiozi priekšstati, pat paplašināti, neiztur pārbaudi ar patiesības neierobežotu uztveri, ko cilvēku pieredzē ienes sūfiji. Tā ir visu sūfiju viedo vēsts.

http://www.scribd.com/doc/3054632/Idries-Shah-Learning-How-To-Learn -Psychology-And-Spirituality-In-The-Sufi-Way
http://bazar-vokzal.net/newsroom/learn/l.htm

Atbildēt

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s