Dvēseles muļķi. No: Idriss Šahs. “Mācīties kā mācīties”

Jaut.: Vai ir kāds ātrs praktisks paņēmiens kā noteikt, vai cilvēks ir nopietns un vai viņš spēj mācīties sūfiju Ceļā?
Atb.: Ja arī ir, tad tāds: nopietni cilvēki ir gatavi sākt no sākuma un virzīties soli pa solim, “uzsākt tūkstoš jūdžu ceļojumu ar vienu pašu soli”; nenopietni cilvēki meklē brīnumus, uzslavas un “attīstītu darbību”.
Jaut.: Kas tādu nepiemērotību izraisa un uztur?
Atb.: Iedomība; tieši tās dēļ vairums sistēmu pieprasa pazemību.
Jaut.: Ja nu vairums sistēmu to prasa, kāpēc tas nenostrādā?
Atb.: Tāpēc, ka vairums sistēmu apmierinās ar iedomātu pazemību, kura pārvēršas iedomībā, tā ka tās tāpat nonāk pie iedomības.
Ja cilvēka tieksmes ir īstas, to tu vari uztvert, jo tas izmaina viņa starojumu, emanācijas.
NEVĒRTĪGA LŪGSNA
Omārs Haijāms ir teicis:

Aizgāja tie un neatgriezās neviens
Pateikt, kas ir viņā pusē;
Negūsi neko tu ar paviršu lūgsnu,
Bez vērtes ir lūgsna, kam nav ne sirsnības, ne patiesas tieksmes.

Otra lieta – par nepiemērotību mani saista vairāk kā pirmā,- , – par “ātriem, labākās iespējamās izvēles paņēmieniem”. Vai jautātājs kādreiz ir sev pavaicājis, ko iesākt ar tādu paņēmienu?
Jaut.: Bet vai pienācīgi balstīta lūgsna var sagatavot pareizām mācībām?
Atb.: “Pienācīgi mācīts” – tas ir iedarbīgs apzīmējums. Cilvēki, kuri lūdz un kuri nekopj vajadzīgās izmaiņas sevī, nav tādi pat kā tie, kuri lūdz īsti. Cilvēkus – lūdzējus lūgsna noteikti izmaina, un tādas izmaiņas daļēji izpaužas viņu uzvedībā un raksturā.
Daudzi sūfiju skolotāji pastāv uz to, lai mācekļi novēro savu psiholoģisku un sabiedrisku attīstību, pirms tiem ir ļauts lūgt, vai vismaz pirms noskaidrošanas, ka tie spēj lūgt iedarbīgi. Khvaja (hodža) Muinuddīns Garibs Čišti būtībā pielīdzina lūgsnu krietnai domai un krietnai rīcībai parastā cilvēciskā līmenī:
“Lūgsna pastāv,” – viņš teicis, – “lai uzklausītu sarūgtināto sūdzības un tos atbalstītu; lai palīdzētu trūcīgiem un nomāktiem; pabarotu cilvēkus un atbrīvotu no gūsta.” (Dr. 2. H. Sharib, Khwaja Gharib Nomas, Lahore: Ashraf 1961, p. 114.) “Tam visam ir liela nozīme,” uzsver Garib-Navazs.

http://www.scribd.com/doc/3054632/Idries-Shah-Learning-How-To-Learn-Psychology-And-Spirituality-In-The-Sufi-Way
http://bazar-vokzal.net/newsroom/learn/l.htm

Atbildēt

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s