Sūfiju grupas raksturīgas iezīmes un mērķi. No: Idriss Šahs. “Mācīties kā mācīties”

Jaut.: Vai tu nevarētu nosaukt darbīgas sūfiju grupas raksturīgākās iezīmes un mērķus?
Atb.:
ĀRĒJAIS VEIDS: Var pieņemt jebkādu veidu atbilstīgu tai kultūrai, kurā tā darbojas; pamatdoma ir, ka vienas ievirzes cilvēkiem ir labi saistīties kādā dzīvotspējīgā (sabiedriskā) organismā.
IDEĀLS: Veidot un pienācīgā vadībā uzturēt īpašus apstākļus, kuros var darboties Mācība.
NOLŪKS: Dot iespēju iespējami daudz cilvēkiem pienācīgā kārtībā sasniegt tādu apjēgu, kas veicina Mācības augstāko (un arī ne tik augsto) ietekmju attīstošo palīdzību.
PLĀNS: Uzturēt darbību grupā kā arvien smalkāku mudinājumu plūsmu no Avota un noskaņot grupas dalībniekus tā, ka tie spēj šos mudinājumus uztvert.
RAKSTURĪGAS IEZĪMES: Ar pietiekami nopietnu vēlmi, bet ne aizspriedumaini (dogmātiski) cilvēki, kuri ir piemēroti pārnesei; piemēroti ievirzīti līdzekļu, kurus sniedz vai iesaka Pārstāvis, pieņemšanai un darbam ar tiem Mācību laikā.
DARBĪBAS VEIDS: Tikšanās, lasīšana, “sadzirdēšana”, priekšnesumi, vingrinājumi, teorētiskas un praktiskas nodarbības, vides sakārtošana.
IZVIRŠANA: Kļūst acīmredzama, pieļaujot:
– vienkāršojumus;
– līdzdarbības sarukumu;
– pestīšanas (mesiānisku) un universāllīdzekļu (panacejisku) domāšanu;
– par neaizskarami svētu uzskatītu pakļautības uzvedību;
– tēlainības burtisku uztveri un otrādi;
– svēto taisīšanu (hagiogrāfiju);
– sabiedrisku un psiholoģisku dzinuļu un/vai piedāvājumu nodrošinājumu;
– personības izrādīšanās vides piedāvājumu;
– uzmanības kāres remdinājumu;
– novirzīšanos par politisku, administratīvu, reliģiozu, psiholoģisku, sabiedrisku, akadēmisku, ģimenes un citādu grupējumu.
Salīdziniet augšminētās pazīmes ar tādu kopienu, kuru veido tāds “mācīts cilvēks” un viņa aprindas, par ko Al-Thauri saka: ”Varat būt droši, ka viņš ir blēdis un krāpnieks: jo ja viņš tiem teiktu patiesību, tie viņu ienīstu”.

http://www.scribd.com/doc/3054632/Idries-Shah-Learning-How-To-Learn-Psychology-And-Spirituality-In-The-Sufi-Way
http://bazar-vokzal.net/newsroom/learn/l.htm

Atbildēt

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s