Kali jugas netiklības. No Šrimad Bhagavat Mahapurānas – divpadsmitā grāmata, 1.,2. saruna

Sri Suka teica: (1. saruna) (Kad Kalijuga attīstīsies,) Saurastra, Avanti un Abhira apvidu (Sura, Arbuda un Malava pavalstu) Brahmani kļūs Vratjas jeb kritušie cilvēki (jo tie atmetīs Samskaras jeb šķīstīšanas ritus, īpaši iniciācijas ceremoniju ar svēto pīni), un pārvaldnieki būs galvenokārt no Sudru kastas. Sudras, kritušie Brahmani un augstāko kastu piederīgie, kas nodevuši Vēdu uzvedības mācību, un barbari (Mlecchas) valdīs Indas un Čandrabhagas upju krastos, Kaunti pilsētā un Kašmiras apvidū.
Šie valdnieki, ak Parikšit, kas visi būs vienaudži, nebūs labāki par barbariem (uzvedības ziņā) un būs padevušies ļaunumam un melīgumam, aprobežotiem un varmācīgiem paņēmieniem. Tie nogalinās sievietes, bērnus, Brahminus, govis. Tie iekāros citu vīru sievas un citu cilvēku bagātības. Tie strauji piedzīvos likteņa nepastāvību un būs spēkā un dūšā vāji un arī dzīvos īsu dzīvi.

Tie pārstās veikt šķīstīšanas ritus, izvairīsies no krietniem darbiem. Radžas un Tamas ietekmē un būdami barbari Kšatriju tērpos, tie izsūks savu ļaužu asinis. Arī cilvēki, kas tos pārvalda, pārņems viņu ieradumus, dzīves veidu un runas veidu, un cits cita kā arī savu pārvaldnieku apspiesti, tie ies uz sabrukumu.
Sri Suka turpināja : (2. saruna) Turpmāk, dienu aiz dienas, visvarenā Laika spēkā, ak valdniek, noslīdēs krietnums, patiesums, šķīstība (gan prāta, gan miesīgā), piedošanas spēja, līdzjutība, dzīves ilgums, ķermeņa stingrums un atmiņas vērīgums. Kali laikmetā vienīgi bagātība būs dižciltības, tikumības un nopelnu rādītājs. Un atkal, tikai vara noteiks krietnumu un godīgumu. Personīgas iegribas būs izšķirošais faktors, izdarot dzīves partnera izvēli, un vienīgi krāpšana būs virzošais spēks lietišķos darījumos. Dzimumapmierinājuma spējas būs (vienīgais) vīrieša vai sievietes izcilības rādītājs, un svētā pīne būs vienīgi piederības zīme augstākajai kastai.
Ašramu jeb dzīves pakāpes zīmes būs tikai ārējas zīmes un tikai palīdzēs zināt, kādā veidā kurš ir jāsveicina satiekoties. Tiesu iestādēm būs visas iespējas tikt korumpētām, jo ne katrs spēs atalgot tos, kas tās pārvalda, un lokana mēle būs vienīgais izglītības kritērijs. Bagātības trūkums būs viens vienīgs necieņas pārbaudījums, un liekulība būs vienīgais godīguma rādītājs. (Divpusējs) līgums būs vienīgais noteicošais faktors precībām un kļūs par pieņemamu praksi, lai dabūtu kopā tualeti un vannu. Attāls ūdens baseins vai dīķis būs vienīgā svētā pulcēšanās vieta peldēm utt., un (garu) matu nēsāšana būs skaistuma pazīme.
Vēdera pildīšana būs (vienīgā) cilvēku tieksmju virsotne, un nekaunīga runa būs vienīgais patiesuma kritērijs. Izveicība pastāvēs ģimenes uzturēšanā, krietni darbi tiks veikti vienīgi popularitātes iegūšanai; un kad tādā veidā zemeslodi pārpludinās nekrietni cilvēki, par valdnieku kļūs cilvēks, kurš izrādīsies visspēcīgākais no Brahmaniem, Kšatrijiem, Vaisjām un Sudrām. Alkatīgu un nežēlīgu Kšatriju, kas uzvedīsies kā laupītāji, atņemot gan bagātību, gan sievas, aplaupīti, cilvēki glābsies kalnos un mežos un pārtiks no lapām, saknēm, gaļas, medus, augļiem, ziediem un sēklām.
(Jau) trūkuma un (smagu) nodevu nospiesti, cilvēki ies bojā sausuma, (pārlieka) aukstuma, vētru, (dedzinoša) saules karstuma, (pārbagātu) lietu, sniegputeņu un savstarpēju sadursmju dēļ. Kali laikmetā cilvēki būs bada un slāpju, slimību un raižu izmocīti, un to vecums nepārsniegs divdesmit līdz trīsdesmit gadus.

Kad Kali laikmeta ļaunās ietekmes dēļ cilvēku augumi samazināsies un kļūs vārgi, izzudīs Vēdu uz Varnas (kastu) sistēmu dibinātais krietnais ceļš un Ašramas (dzīves pakāpes),

kad reliģiju lielā mērā aizvietos ķecerība, un kad valdnieki vairumā pievērsīsies zagšanai.

Kad cilvēki pievērsīsies tādām tieksmēm kā zagšana, meli, nevaldāma dzīvības iznīcināšana un tā tālāk,

kad triju augstāko kastu piederīgie būs vairumā noslīdējuši līdz Sudrām, un govis būs sīkas kā kazas un sāks dot tikpat maz piena.

Kad četrām Ašramām atbilstošie cilvēki būs kļuvuši (tikai) par saimniekiem (mietpilsoņiem) un radniecības jēdziens attieksies tikai uz sievas piederīgajiem.

Viengadīgie augi kļūs sīki un koki lielākoties būs samazinājušies līdz Sami (mazs kociņš) izmēriem. Mākoņi lielākoties izbeigsies zibeņos (nevis skaidrā lietū), un mājokļi izskatīsies tuksnesīgi (dēļ viesmīlības trūkuma pret ceļiniekiem).

Tādā veidā, kad Kali laikmets ar savu tik smago ietekmi uz cilvēkiem būs gandrīz beidzies, parādīsies Valdnieks savā dievišķajā izskatā, sastāvošs tikai no Sattvas (sanskr,- “šķīstība”, burtiski “esamība, īstenība”. Klusa, smalka, caurspīdīga, caurejoša, Tīro Apziņu atspoguļojoša guna – viens no prakriti – pirmdabas trim pamatprincipiem), lai aizstāvētu cildenumu. Valdnieks Višnu, kuru pielūdz visa dzīvā un nedzīvā radība un visuma Dvēsele, tā parādās (šajā vielu pasaulē), lai aizstāvētu krietno cilvēku cildenumu un aizslaucītu to Karmas (visu krājumu) un tā tos atbrīvotu (atpestītu). Valdnieks parādīsies ar Kalki vārdu augstas dvēseles Višnujasa – vispārākā Brahmana – mājās Sambhalas ciemā. Jādams uz ātrkāja zirga vārdā Devadatta (jo to Viņam dāvās dievi) un nekrietnos pakļaujošs, visuma Valdnieks, pārvaldot visiem zināmos astoņus dievišķos spēkus (Dvēseli un citus) neskaitāmu izcilību un nesalīdzināma diženuma īpašnieks, nesdams dižuma zīmes,
pārskries uz tā straujā zirga zemeslodi un ar savu zobenu (ieroci) iznīcinās desmitiem miljonu laupītāju.
Tad, kad visi laupītāji (tādā veidā) būs iznīcināti, pilsētu un lauku cilvēki kļūs patiesi šķīsti, līksmojot par šo svaigo pūtienu, kas atnesis cilvēkiem Valdnieka Vasudevas (Krišna) vissvētāko smaržu. Ar Valdnieku Vasudevu, izturības iemiesojumu viņu sirdīs, cilvēku pēcteči augs ārkārtīgā spēkā (kā kādreiz). Kad Sri Hari, Dharmas Aizstāvis, parādīsies kā Kalki (ar Kalki vārdu), un pārsvarā (vēlreiz) būs Satja juga (saukta arī Krita juga), tad cilvēku pēctečiem būs Sattvika (tikumīgs) raksturs.

Kad Mēness, Saule un Jupiters kopā ceļas vienā zodiaka mājā, un Pušja zvaigznājs ir kāpjošs, tad ir Satja laikmets.
Valdnieka Višnu (Paša) starojošā persona (kas sastāv no tīras Sattvas) te parādās ar vārdu Sri Krišna. Laikā, kad Viņš ir pacēlies debesīs (savā dievišķajā mājoklī), pasaulē ienāk Kali laikmets, kurā cilvēki izbauda grēkus. Bet tik ilgi, kamēr minētais Lakšmi Valdnieks pieskaras Zemei, Kali to nevar pārspēt.

Kad septiņas zvaigznes, kas sastāda Lielo Lāča zvaigznāju, satiekas ar Magha zvaigznāju, tad Kali juga uzsāk savu gājienu uz 432 000 debesu (cilvēku) gadiem. Kad Lielā Lāča zvaigznes pāriet no Maghas zvaigznāja uz Purvasadha zvaigznāju, tad sākot ar valdnieka (Mahapadma) Nanda laiku Kali iegūst pārsvaru. Cilvēki, kas mācīti senos laikos, apgalvo, ka Kali laikmets iestājas tieši tajā dienā (naj), tajā brīdī, kad Sri Krišna pacēlies uz savu mājokli debesīs. Ak Parikšit, pēc tūkstoš dievu gadiem un ceturtās (Kali) jugas beigās (atkal) pārsvaru ņems Krita juga, kad cilvēku prāts atkal atklās sev patieso Es dabu.

Angliski atveidojis
C.L.Goswami M.A., Shastri


http://www.hinduism.co.za/kaliyuga.htm

Atbildēt

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s