Kali Juga. No Mahābharātas, Vana Parva, CLXXXIX nodaļa; Brahmāṇḍa Purāṇas

“Abu (Ramajanas un Mahābharātas) pirmsbrahmanizētie sacerējumi ir bijuši ne vēlāk par piekto gadsimtu pirms Kristus” … “bet pilnīgi pabeigti brahmanizētā veidā var būt parādījušies ap trešā gadsimta sākumu pirms Kristus Ramajanas gadījumā un vēl vēlāk Mahābharātas gadījumā.” Profesors Viljamss (Williams)

(Kali (tumsonības) laikmets ir pēdējais katrā lielajā pasaules ciklā aiz pamazām degradējošiem Krita, Treta, Dvapara laikmetiem. Tā ilgums tiek minēts dažādi, – 1200 dievu gadi jeb 432000 gadi. Ir uzskats, ka Kali Juga ir sākusies 3102. gadā pirms Kristus. Es neliktu šo tekstu savā lapā ar moto “Kop līksmes ieradumu”, ja tas, vismaz man, neapskaidrotu gan avataru, kā varbūt Kristus, mēģinājumu būtību, gan Kristus sniegtās lūgšanas “Mūsu tēvs …” nozīmi, gan ļoti šauro glābšanas ceļu. Un ja tas neapskaidrotu tādu Skolotāju kā Šri Šri Ravi Šankars darba vērtību. I.L.)

Vaisampajana teica:
Judhišthira, Kunti dēls, reiz atkal vaicāja dižajam Muni Markandejam par Zemes pārvaldīšanas nākošo ciklu.
Un Judhišthira teica:
Ak, tu galvenais no visiem runātājiem, ak Muni no Brigu rases, tas, ko mēs no tevis esam dzirdējuši par visu lietu sagrāvi un atdzimšanu Jugas beigās (laiku beigās), ir brīnumu pilns, patiesi. Tomēr es esmu ziņkāres pilns par to, kas var notikt Kali laikmetā. Kad izbeigsies tikumība un cildenums, kas tad paliks! Kāda tajos laikos būs cilvēka varonība, kāda būs barība, kādas būs izpriecas? Cik garš būs cilvēka mūžs šās Jugas beigās? Un arī, kāda ir robeža, kuru sasniedzot no jauna sāksies Krita laikmets? Pastāsti sīki man, ak Muni, jo viss, ko tu stāsti, ir īpašs un debešķīgs.

Tā uzrunāts, šis pārākais no Muni atsāka savu stāstu, sajūsminot šo tīģeri no Vrišni rases un arī Pandu dēlus.

Ir teikts, ka cilvēkiem tad kalpos
tikai ceturtā daļa no tikumiem

Un Markandeja teica: “Klausies, ak valdniek, to, ko esmu redzējis un dzirdējis, un visu to, ak valdnieku valdniek, kas man ir tapis zināms, nojaušot ar dievu Dieva laipnību! Ak Bharata rases bulli, klausies kā es stāstu pasaules nākotnes vēsturi grēku laikmetā. Ak Bharata rases bulli, Krita (cikla sākuma) laikmetā ikkatrs bija brīvs no krāpšanas un viltus un alkatības un kārībām, un tikums kā bullis bija cilvēku vidū, pilnīgs, uz visām četrām kājām. Treta laikmetā grēks atņēma vienu no šīm kājām, un tikumam bija trīs kājas. Dvapara laikmetā grēks un tikumi ir pus uz pusi, un saka, ka tikumam ir tikai divas kājas. Tumsas laikmetā (Kali), ak labākais no Bharāta rases, blakus cilvēkiem dzīvo tikumi, sajaukti ar trim daļām grēku. Attiecībā uz tikumiem teikts, ka cilvēkiem tad kalpos tikai ceturtā daļa no tikumiem. Zini, ak Judhišthira, ka cilvēka dzīves ilgums, enerģija, saprāts un fiziskais spēks samazinās ar katru Jugu!
Alkatības un niknuma un nevērības un iekāres pārņemti, cilvēki pildīsies ar savstarpēju naidu, vēloties atņemt cits citam dzīvību.
Ak Pandava, Brahmani (Brahmini) un Kšatriji un Vaisjas un Sudras (Kali laikmetā) piekops mānīgu tikumību un cildenumu, un cilvēki vispār maldinās savus biedrus, izliekot cildenuma lamatas. Un cilvēki ar viltotu ekspertu cieņu savos darbos pakļaus Patiesību korupcijai un noklusēšanai. Un savas dzīves īsuma dēļ cilvēki negūs daudz zināšanu. Un zināšanu niecīguma dēļ tiem trūks gudrības. Un tādēļ iekāre un mantrausība pārņems tos visus. Un alkatības un niknuma un nevērības un iekāres pārņemti, cilvēki pildīsies ar savstarpēju naidu, vēloties atņemt cits citam dzīvību..
Un Brahmani un Kšatriji un Vaisjas ar savu pārdoto cieņu un atmesto vienkāršību un patiesumu visi būs noslīdējuši līdz Sudru pakāpei. Un zemāko kārtu cilvēki pacelsies līdz starpstāvoklim, un tie no starpstāvokļa nešaubīgi noslīdēs līdz zemāko stāvoklim. Tieši tāds, ak Judhišthira, kļūs pasaules stāvoklis (Kali) Jugas beigās.
No apģērbiem visaugstāk tiks vērtēti tie, kas darināti no lina, un tie no Papalum frumentacea labības tiks vērtēti augstāk.
[Piezīme: tekstā ir minēts vārds Kora-dušakas, ko tulkotājs Vilsons ir pieņēmis par Paspalum frumentacea]

Cilvēki pārtiks no zivīm un piena, kazu un aitu,
jo govis būs izzudušas.

Uz to laiku vīrieši cienīs savas sievas kā savus (vienīgos) draugus. Cilvēki pārtiks no zivīm un piena, kazu un aitu, jo govis būs izzudušas. Un uz to laiku tie, kas vienmēr ir turējuši vārdu (solījumus), kļūs alkatīgi. Un, būdami pretinieki cits citam, cilvēki tajā laikā sāks meklēt cits cita dzīvības, un Jugas laikmeta ietekmē cilvēki kļūs bezdievji un zagļi. Un tie izrakņās pat upju krastus ar savām lāpstām un sēs tur graudus. Un tie, kas nododas ceremoniju ritiem aizgājēju un dievu godam, kļūs alkatīgi un arī piemērosies un patērēs to, kas pieder citiem. Tēvs notērēs to, kas pieder dēlam, un dēls to, kas pieder tēvam. Un cilvēki tajos laikos patērēs lietas, kas ir aizliegtas svētajos rakstos.
Un Brahmani, necienīgi runādami par Vēdām, neuzņemsies un nepildīs solījumus, un to apziņu aizmiglos strīdu zinātne; tie vairs neveiks ziedojumus un Homu. Un cēlonības viltuszinātnes maldināti, tie pievērsīs savas sirdis viduvējajam un zemajam. Un cilvēki ars zemās vietas izmantošanai un jūgs govis un gadu vecus teļus arklā un ratos. Un dēli, kas nogalinājuši savus vecākus, un vecāki, kas nogalinājuši savus dēlus, netiks sodīti. Un tie bieži ar tādiem darbiem sevi glābs no nemiera un pat leposies ar tiem.
Un visu pasauli pildīs Mlekča (Mleccha; sanskr. – necildenie, barbari) uzvedība, un izzudīs uzskati un ceremonijas un ziedojumi, un nekur nebūs prieka, un izzudīs kopīga līksme. Un cilvēki laupīs īpašumus bezpalīdzīgajiem, vientuļajiem un arī no viedajiem. Un, mantojuši sīku enerģiju un spēku, bez zināšanām un nodevušies alkatībai un neprātam un grēka piekopšanai, cilvēki ar prieku pieņems ļaunu cilvēku ar nicinājuma vārdiem dotas dāvanas. Un, ak Kunti dēls, zemes valdnieki ar grēkam nodotām sirdīm, bez apjēgas un vienmēr lielīgi ar savu gudrību, izaicinās cits citu, kārojot atņemt viens otram dzīvību.
Un arī Kšatriji uz beigām kļūs par zemes ērkšķiem. Un alkatības pilni un lepnības un iedomības uzpūsti un aizsargāt nespējīgi un negribīgi, tie gūs prieku vienīgi no sodīšanas. Un uzbrūkot atkal un atkal labajiem un godīgajiem, un bez žēlastības pret tiem pat tad, kad tie postā kliegs, Kšatriji, ak Bharata, atņems tiem sievas un mantību.

Meitenes pašas izvēlēsies savus laulātos

Un neviens neaicinās meiteni (precību nolūkā), un neviens tādā nolūkā neatdos meiteni, bet tās pašas izvēlēsies savus laulātos, kad pienāks Jugas beigas. Un zemes valdnieki ar nejēgā grimušām sirdīm un neapmierināti ar to, kas viņiem ir, tajā laikā aplaupīs savus padotos ar visiem līdzekļiem, kas viņu varā. Un visa pasaule nešaubīgi būs Mlekčas lauks.
[Piezīme: tekstā ir vārds mlecchibhutam. Sanskrita gramatika paredz lielas iespējas darbības vārdu veidošanai no lietvārdiem. Mlecchify var būt saliktenis, bet tas precīzi un skaidri norāda uz sanskrita vārdu.]

Un alkatības pilnai un pilnīgā neprātā
pasaulei būs tikai viens pārtikas veids.

Un kad pienāks Jugas beigas, labā roka krāps kreiso un kreisā labo. Un cilvēki ar viltotu zinātnieka izskatu pārdos Patiesību, un vecie nodos jauno neprātu, un jaunie nodos veco plānprātību. Un gļēvuļi tēlos drosminiekus, un drosminieki būs nomākti kā gļēvuļi. Un uz Jugas beigām cilvēki zaudēs atbildību cits par citu. Un alkatības pilnai un pilnīgā neprātā pasaulei būs tikai viens pārtikas veids. Un pieaugs grēks un zels, kamēr tikums nopluks un novītīs. Un Brahmani un Kšatriji un Vaisjas izzudīs, neatstājot, ak valdniek, nekādas savas kārtības paliekas. Un cilvēki uz Jugas beigām kļūs vienas prastas kārtības dalībnieki bez jebkādas izcilības.

Cilvēki meklēs tās zemes,
kur pamatpārtika ir kvieši un mieži.

Un vecāki nepiedos dēliem, un dēli nepiedos vecākiem. Un, tuvojoties galam, sievas negaidīs vīrus un nepakalpos tiem. Un tādos laikos cilvēki meklēs tās zemes, kur pamatpārtika ir kvieši un mieži. Un, ak valdniek, gan vīri gan sievas pavisam izlaidīsies savā uzvedībā un nepacietīs viens otra rīcību. Un, ak Judhišthira, visa pasaule būs viens mlekčas (barbaru) lauks.
Un cilvēki pārtrauks godāt dievus ar Sraddhas (sanskr. – ticība, piemiņa) veltēm. Un neviens nedzirdēs otra vārdus, un neviens netiks cienīts kā citu skolotājs. Un, ak cilvēku valdniek, saprāta tumsa klās visu zemi, un cilvēku dzīves mērīs līdz septiņdesmit gadiem, pēc kuriem sekos nāve. Un piecgadīgas un sešgadīgas meitenes dzemdēs bērnus, un septiņgadīgi un astoņgadīgi zēni kļūs par tēviem. Un, ak tīģeri starp valdniekiem, kad nāks Jugas beigas, sieva nekad nebūs apmierināta ar vīru, nedz vīrs ar sievu.

Zemes apdzīvotie apvidi būs
trūkuma un bada izpostīti, un
lielceļi būs pilni ar miesaskāriem vīriešiem
un sliktas slavas sievietēm.

Un cilvēkiem nekad nepietiks mantas, un cilvēki nepatiesi nesīs ticības zīmes, un nenovīdība un ļaunprātība pildīs pasauli. Un neviens tad nebūs (turības vai jebkā) devējs jebkam citam. Un zemes apdzīvotie apvidi būs trūkuma un bada izpostīti, un lielceļi būs pilni ar miesaskāriem vīriešiem un sliktas slavas sievietēm. Un tādā laikā arī sievietes pieņemsies nepatikā pret saviem vīriem. Un nešaubīgi visi cilvēki pieņems barbarisku uzvedību, ēdīs visu bez izšķirības, būs cietsirdīgi savā rīcībā, tad, kad nāks Jugas beigas. Un, ak pārākais no Bharatiem, alkatības dzīti, cilvēki krāps cits citu pārdodot un pērkot. Un bez jēgas par kārtību, cilvēki veiks ceremonijas un ritus, un, patiesi, uzvedīsies kā vien iegribas, kad nāks Jugas beigas.
Un kad nāks Jugas beigas, cilvēki sava noskaņojuma mudināti rīkosies nežēlīgi un runās ļaunu cits par citu. Un cilvēki bez nožēlas postīs kokus un dārzus. Un cilvēki būs nemiera pilni attiecībā uz dzīves jēgu. Un, ak valdniek, alkatības pārņemti cilvēki slepkavos Brahmanus (Brahminus) un pievāks un baudīs savu upuru mantu. Un divkārt dzimušie (ticībā iniciētie), Sudru apspiesti un baiļu nomākti, vaimanājot ak un vai, klīdīs pa zemi neviena nepasargāti. Un kad cilvēki sāks slepkavot cits citu un kļūs neganti un nežēlīgi un bez jebkādas cieņas pret dzīvnieku dzīvībām, tad Juga būs nonākusi līdz beigām. Un, ak valdniek, pat pārākie no divkārt dzimušajiem, laupītāju satriekti, lidos kā kraukļi bailēs un steigā un meklēs patvērumu, ak Kuru rases saglabātāj, upēs un kalnos un nepieejamās vietās.

Un Sudras skaidros svētos rakstus,
un Brahmani apkalpos un klausīsies tos
un iekārtos savu kalpošanas kārtību,
pieņemot tādus izskaidrojumus sev kā noteikumus.

Un pastāvīgi sliktu pārvaldnieku nomākti ar nodokļu nastu, labākie no divkārt dzimušo kastām, ak zemes valdniek, zaudēs visu savu pacietību un veiks nepiedienīgus darbus, kļūstot pat par Sudru kalpiem. Un Sudras skaidros svētos rakstus, un Brahmani kalpos un klausīsies tos un iekārtos savu kalpošanas kārtību, pieņemot tādus izskaidrojumus sev kā noteikumus. Un zemais kļūs par augsto, un lietu kārtība būs ar kājām gaisā. Un, atsacījušies no dieviem, cilvēki pielūgs kaulus un citas relikvijas, kas noglabātas mūros. Un Jugas beigās Sudras izbeigs gaidīt un pakalpot Brahmaniem. Un dižo Riši patvērumos un Brahmanu mācību iestādēs un svētās dievu un ziedošanas vietās, un svētos ūdens baseinos zeme būs izkropļota ar kapiem un stabiem, kas saturēs kaulu relikvijas, un zeme netiks izdaiļota ar dieviem veltītiem tempļiem. Tas viss notiks Jugas beigās, un ziniet, ka tās ir laiku beigu zīmes.
Un kad cilvēks kļūst cietsirdīgs un bez cildenuma un gaļēdājs un nosliecas uz narkotiskiem dzērieniem, tad Juga iet uz beigām. Un, ak valdniek, kad puķes radīsies (ģenerēsies) no puķēm un augļi no augļiem, tad Juga iet uz beigām. Un mākoņi nelaikā nesīs lietu, kad tuvosies Jugas beigas. Un tajā laikā cilvēku ceremoniālie riti nesekos cits citam pienācīgā kārtībā, un Sudras cels ķildas ar Brahmaniem. Un zeme drīz būs barbaru (mlecchas) pilna, un Brahmani laidīsies uz visām pusēm bailēs no nodokļu nastas. Un visas atšķirības vadības un uzvedības ziņā starp cilvēkiem pazudīs, un neatalgotu uzdevumu un birokrātijas sabojāti, cilvēki laidīsies meža patvērumos, iztiekot no augļiem un saknēm.
Un pasaule būs tik sabojāta, ka taisnīgums nebūs rodams nekur. Un mācekļi turēs skolotāju norādījumus par neko, un mēģinās pat tos aizskart. Un cilvēki ignorēs noplicinātos skolotājus. Un draugi un piederīgie un līdzīgie draudzīgus pakalpojumus veiks tikai cilvēka bagātības dēļ. Un kad nāks Jugas beigas, katrs būs trūkumā. Un apvārsnis kvēlos visās vietās, un zvaigznes un zvaigznāji zaudēs mirdzumu, un planētas un planētu ceļu krustošanās būs nelaimi vēstošas. Un vēju virzieni būs sajukuši un nemierīgi, un neskaitāmi meteori liesmos debesīs, vēstot ļaunu. Un Saule parādīsies kopā ar vēl sešām tādām. Un visapkārt būs šķindoņa un kņada, un visur būs ugunsgrēki. Un Sauli no tās lēkta līdz rieta stundai aizsegs Rahu (mitoloģiska čūskas galva bez ķermeņa, kas aptumsuma laikā norij sauli vai mēnesi. Vēdu astroloģijā – viena no deviņām planētām). Un dievība ar tūkstoš acīm izlies lietusgāzi neatbilstoši gadalaikam. Un kad nāks Jugas beigas, labība vairs neaugs pārpilnībā.

Un sievietes, palikušas savā vaļā,
slepkavos savus vīrus un dēlus.

Un sievietes būs pastāvīgi asas valodā un nežēlīgas, un vaimanās bez iemesla. Un tās nekad neklausīs savu vīru rīkojumus. Un kad nāks Jugas beigas, dēli slepkavos tēvus un mātes. Un sievietes, palikušas savā vaļā, slepkavos savus vīrus un dēlus. Un, ak valdniek, kad nāks Jugas beigas, Rahu aprīs Sauli nereizē. Un uguns liesmos visapkārt. Un ceļinieki, kas, pat lūgdamies, nevarēs dabūt paēst un padzerties un patvērumu, gulēs ceļmalās, valdīdami vēlēšanos uzmākties garāmgājējiem. Un kad nāks Jugas beigas, kraukļi un čūskas un maitu lijas un klijas un citi zvēri un putni izlaidīs baisus un pārvērstus kliedzienus.
Un kad nāks Jugas beigas, cilvēki pametīs un noliegs savus draugus un piederīgos un kalpotājus. Un, ak valdniek, kad nāks Jugas beigas, cilvēki, pametuši savas dzīvesvietas zemes un adreses un pilsētas, meklēs jaunas un jaunas. Un cilvēki klīdīs ap Zemi, izsaucot: “Ak tēvs”, “Ak dēls” un līdzīgus satrauktus un plosošus kliedzienus.

Cilvēki tiks radīti no jauna
un sadalīti četrās kārtās, sākot ar Brahmaniem.

Un kad šie velnišķie laiki būs pāri, no jauna sāksies radīšana, un cilvēki tiks radīti no jauna un sadalīti četrās kārtās, sākot ar Brahmaniem. Un ap to laiku Augstākā griba ar nolūku vairot cilvēci pēc savas patikas vēlreiz kļūs labvēlīga. Un tad, kad Saule, Mēness un Brihaspati (Dievība, kura pārstāv dievlūdzējus dievu priekšā. Aizbilst dieviem par cilvēkiem un aizsargā cilvēkus pret ļaunumu. Kādā vietā to sauc par “dievu tēvu”, un tai tiek piedēvēts plaši izvērsts radošais spēks. Tiek apzīmēta arī kā “starojošais” un “zeltainais” un “ar pērkona balsi”. Arī Jupitera planētas pavaldonis, arī pati šī planēta.) Pušjas konstelācijā ieies vienā zīmē, tad atkal sāksies Krita laikmets.
[Piezīme:Pušja ir astotā lunārā konstelācija, kas sastāv no trim zvaigznēm,
viena no kurām ir Vēzis.]

Un Brahmans, Laika pilnvarots,
Kalki vārdā uzņemsies savu dzimšanu.
Un viņš atjaunos kārtību un mieru šajā pasaulē.

Un mākoņi atsāks nest lietu atbilstoši gadalaikiem, un zvaigžņu konjunkcijas (ietekmju summēšanās) kļūs labvēlīgas. Un planētas, pienācīgi griežoties pa savām orbītām, kļūs izcili labvēlīgas. Un visapkārt būs labklājība un pārpilnība un veselība un miers. Un Brahmans, Laika pilnvarots, Kalki vārdā uzņemsies savu dzimšanu. Un viņš slavēs Višnu un iemantos dižu enerģiju, dižu saprātu un dižu izdarību. Un viņš dzims pilsētā ar Sambhalas vārdu labvēlīgā Brahmana ģimenē. Un nesējlīdzekļi un karavīri un armijas un bruņutērpi būs viņa rīcībā, tiklīdz viņš par tiem iedomāsies. Un viņš būs valdnieku valdnieks un vienmēr uzvarošs ar cildenuma spēku. Un viņš atjaunos kārtību un mieru šajā radību pārpilnajā pretrunīgo dziņu pasaulē. Un šis starojošais Brahmans ar varenu saprātu, parādījies, iznīcinās visas lietas. Un viņš būs visa Sagrāvējs, un viņš uzsāks jaunu Jugu (Krita). Un Brahmanu pavadībā šis Brahmans izskaudīs visus barbarus (mlecchas), lai kur šie zemiskie un nicināmie ļautiņi tvertos.

Uz angļu valodu tulkojis Sri Kisari Mohan Ganguli

http://www.hinduism.co.za/kaliyuga.htm

——–

Kali jugas iezīmes. No Brahmāṇḍa Purāa‘s. Dr. G.V. Tagare’s tulkojumā uz angļu valodu.

(Šo purānu esot stāstījis Sūtadži (Sūtaji) Drišadvati (Dṛṣadvati) upes krastā Jakšas (Yakṣ) zemē (tiek identificēta ar Satledžu mūsdienu Himahalpradešā.). No viņa stāstītā ir skaidrs, ka Sūtadži šo purānu ir dzirdējis no Vedu sakārtotāja Vjāsas (Veda Vyāsa), kurš savukārt to ir saņēmis no hindu rakstos minētā pusdieva Vājudevas (Vāyudev). Viena no senākajām purānām, teksta kodols var būt no 4.gs.pr.m.ē.; vēlāk ir nemitīgi rediģēta un pastāv daudzās versijās. Datēšanas nogrieznis ir no 4.gs.pr.m.ē. līdz m.ē. 6.gs.)

(Tagad saproti (sīkumos) pamatus, kas paliek no Trešā laikmeta (Dvāpara jugas).

31-33. ” Kali juga (raksturīgās iezīmes utt.) pieņem pamatojoties uz Dvāpara jugas pārejas laika (Sandhyāmśa) atliekām. Vardarbība, nenovīdība, meli, maldināšana (māyā) un pašierobežoto (askētu) slepkavības – tās ir Kali jugas raksturīgās iezīmes. (Protams,) cilvēki dabū (dažādas lietas), un tas ir viss tikums (Dharma). Tikums pagrimst. Nav skaidrs vai zemkopība plaukst par spīti mentālām, formālas slavēšanas vai fiziskām aktivitātēm. Kali jugā ir nāvīgas slimības un nebeidzamas nepatikšanas dēļ bada un bailēm.

34. Ir šausmīgas bailes no sausuma. Visās zemēs ir dabas katastrofas. Tradīcijām Kali jugā nav nekāda ietekme uz cilvēkiem (tas ir, tās netiek uzskatītas par noteicošām).

35. Kali jugā cilvēki mirst dažādos vecumos. Daži mirst pat būdami bērni dzemdē. Citi mirst jaunības plaukumā. Kādi cilvēki mirst kā veci cilvēki, kamēr kādi mirst bērnībā.

36. Ir briesmas un bailes no cilvēkiem aplami veiktu upuru, nevīžīgu (Vedu) mācību dēļ, ļaunas rīcības, maldinošu reliģisku tekstu un kļūdainu priesteru (bramīnu veiktu) svēto ritu dēļ.

37. Vardarbība, krāpšana, ļaunprātīga nenovīdība, dusmas, skaudība un neiecietība ir cilvēkos Kali jugā. Visur katrā radījumā ir kaislības un mantkārība.

38. Pēc Kali jugas iestāšanās izceļas liels uzbudinājums. Tajā laikā maksimālais vecums ir, kad sasniegti tūkstoš gadi (šī rinda nav Vāyupurāna’s 56.37, kas citādi ir ar šo pantu identiska) (?)

39. Divkārt dzimušie (iesvētītie) cilvēki nedz mācās Vedas, nedz godā ar ziedošanām. Cilvēki ir pilnīgi sagrauti; karavīri un valdnieki (kṣatriya) un zemnieki un darba cilvēki (vaiśya) paredzētā kārtībā.

40. Tajā laikā valdnieki ir galvenokārt jauktas izcelsmes cilvēki (śūdra), kuri ievieš visu veidu bezdievības. Cilvēki ir bez labām īpašībām.

41. Kali jugā notiek šūdru un zemākās kārtās dzimušo apvienošanās un biedrošanās ar bramīniem attiecībā uz gultu, amatiem un pārtiku.

42. Mūža ilgums, saprāts, spēks, daiļums un dzimtas labā slava pagrimst un izdziest. Bramīnu dzīves vadību pārņem šūdras, un bramīni uzvedas un rīkojas kā šūdras.

43. Zagļi pieņem valdnieku paražas un vienošanās, un valdnieki uzvedas un dzīvo kā zagļi. Kad šīs jugas beigas ir nenovēršamas, izdzīvo tikai šie kalpotāji.

44. Šīs jugas beigās, ak lieliskais zintniek, sievietes kļūst melīgas un neuzticamas. Tās uzvedas slikti. Tās nododas vīnam un gaļai un kļūst nodevīgas.

45. Šīs jugas beigās, ak lieliskais zintniek, uzticīgas sievas neizdzīvo. Plēsīgi zvēri barojas un lopu kļūst maz.

46. Zini, ka šīs jugas beigās labi ļaudis aizgriežas un turas nomaļus. Diži tikumi (Dharma), kas sakņojas dievbijīgā labdarībā, ir ļoti reta lieta.

47. Pārsvaru gūst dharma, kurā nav stingras piederības četriem dzīves posmiem (bet ir ļenganums). Dažās vietās zeme nes niecīgus augļus, bet dažās citās vietās tā var būt ārkārtīgi auglīga.

48. Valdnieki nav aizstāvji, bet savas ziedojumu daļas (nodokļu utml.) baudītāji. Šīs jugas beigās viņi dedzīgi nododas sevis pašu aizsardzībai.

49. Valdnieki pārstāj būt aizstāvji. Bramīni ir atkarīgi no šūdrām. Visi izcilie iesvētītie klanās šūdrām.

50. Parastie ļaudis sāk pārdot vārītu un gatavotu rīsu; bramīni sāk pārdot Vedas. Kad šīs jugas gals ir nenovēršams, jaunas sievietes sāk pārdot savu miesu.

5 1 . Šajā Kali laikmetā pat izcili bramīni kļūst par savu pabalstu par grēku nožēlām un ziedojumiem pārdevējiem. Daudzi cilvēki pārvēršas par askētiem.

52. Teic, ka šīs jugas beigas būs tad, kad kungs (Indra) sāks sūtīt lietu neskaidri dažādos veidos. Šajā viszemiskākajā no jugām ikkatrs kļūst par tirgotāju.

53. Cilvēki sāk pārdot preces ar nepareiziem svariem un mēriem. Visu sabiedrību aplenc medniekiem līdzīgi ļaudis un bezdievji ar ļaunu dabu un dzīves veidu.

54. Kad šīs jugas gals ir nenovēršams, vīrieši ir mazākumā, un ir sieviešu vairākums. Cilvēki ubago cits no cita daudzas reizes.

55. Kad šī juga izsīkst, nav neviena, kas palīdzēs atdarot cita palīdzību. Nac neviena, kas neaizskartu un neaplaupītu citus, kuru vārdi nav skarbi; kuri ir taisnprātīgi un nav ļaunprātīgi.

56. Kad iestāsies šīs jugas gals, tās raksturīga iezīme būs briesmu nojauta utt. Tad zeme būs tukša bez labklājības.

57. Valdnieki nav aizstāvji, lai gan no viņiem (tiek sagaidīta) aizstāvība. Viņi citiem atņem dārglietas (un vērtslietas) un uzmācas pakļauto vīru sievām.

58. Cilvēki savos prātos ir miesaskārīgi. Viņi ir ļaunprātīgi, zemiski un pārdroši, nodevušies noziedzībai un pārsteidzīgai rīcībai. Viņi blēdās, visus labos darbus iznīcinājuši. Viņi tur savus matus vaļā un nesasietus. Viņi nav līdzjūtīgi.

59-63. Šīs jugas beigās par sešpadsmit gadiem jaunāki puiši ubago, un par sešpadsmit gadiem jaunākas meitenes dzemdē bērnus. Kad šīs jugas beigas būs nenovēršamas, šūdras ar nevainojami balti mirdzošiem zobiem, dzeltenoranžas (ohras) krāsas tērpos ar tīri noskūtām galvām pakļaus savus sajūtu orgānus un piekops godbijību (varbūt domāti budistu reliģiskie ubagi (bhikṣu). Šīs purānas rakstīšanas laikā pārsvaru bija guvis budisms). Būs zagļi, kas zags augus un graudus, apģērbus un rotas. Daži zagļi aplaupīs citus zagļus. Būs laupītāji, kas atņems vērtslietas citiem laupītājiem. Kad būs izzudusi apjēga un svētie riti, kad visa pasaule būs kļuvusi kūtra (reliģiskā ziņā), uzbruks tārpi, žurkas un čūskas un mocīs cilvēkus. Labklājību, veselību un spējas vienmēr būs grūti iegūt. Bada un baiļu nomocītas zemes dedzīgi gaidīs uz apslēptas mantas meklētājiem (Kauśika). Nelaimju izmocītiem viņu lielākais mūža garums būs tikai simts gadi.

64. Kali jugā visas Vedas ir redzami neredzamas (nelasītas un skaidri neizprastas). Vien ar grēkiem un ļaunumu samocītas lūgsnas (yajña) ir kroplas.

65. Pēc Kali laikmeta atnākšanas uzrodas daudzi ķeceru tipi. Tie varbūt ir budisti, kas valkā dzeltenoranžus tērpus, džaini, kāpaliki un citi, kas pārdod Vedas. Vēl citi ir tie, kas pārdod svētvietas.

66. Ir citi, kas ir kārtības un sabiedrības kārtu un dzīves posmu kārtības ienaidnieki. Visi šie bezdievji dzimst, kad iestājas Kali juga.

67. Tad šūdras kļūst par ekspertiem reliģiskas darbības lietu skaidrošanā, un tie mācās Vedas. Valdnieki, dzimuši no šūdru sievietes dzemdes, sāk godāt zirgus un veikt zirgu upurēšanas.

68. Tad cilvēki dara tādas lietas kā vai nu sieviešu, bērnu un govju nogalināšana, vai savstarpēja laupīšana.

69. Uzvedība un rīcība Kali jugā tiek pasludināta kā tumsonība (tāmasa) dēļ pārāk lielas pieķeršanās grēka darbiem. Cilvēki ir ar īsu mūžu un pastāvīgu žēlošanos par savu postu. Viņu augumi ir īsi un arī mūži ir īsi dēļ slimībām.

70. Tajā laikā izplatās bērnu nogalināšana dzemdē naidīguma dēļ. Tādējādi ar Kali jugas atnākšanu samazinās mūža garums, spēks un daiļums.

71. Tajā laikā cilvēki sasniedz pārdabiskas spējas īsā laikā. Šīs jugas beigās svētīti un izcili iesvētītie piekopj godbijību un dievbijību.

72-73. Šie izcilie bramīni praktizē svētos ritus, kas noteikti mutiskajās svētajās zināšanās (śruti) un tradīcijās (smṛti). Viņi praktizē bez kāda ļaunuma vai skaudības.

Tretā laikmetā cauru gadu praktizēts tikums nes augļus. Ir teikts, ka augļus nes tas pats tikums, praktizēts Dvāparas laikmetā mēnesi. Gudrs dieva mīlētājs, kas to pašu Kali jugā praktizē vienu dienu, sasniedz vēlamos augļus (tā ir Kali jugas atvieglojoša iezīme).

https://ia601406.us.archive.org/22/items/BrahmandaPurana/BrahmandaPuI.pdf

Atbildēt

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s