Adapa: pirmais cilvēks. Šumeru mīts

[Kopsavilkums: Adapa, varbūt sīriešu – fīlistiešu Atargis (kura sievišķā puse ir Atargatis jeb Astarte, Ištara, Venēra) jeb varbūt babiloniešu Uanna (vai Uan), grieķu Oanness, Proteus vai Nereus, armēņu Hovhannes [Հովհաննես], Dagons, ugaritiešu dgn (izrunāts varbūt kā Dagnu), akadiešu Dagana, Daguna, ķīniešu Fuksi (Fuxi, Fu Hsi), Adamu – Ea (Eia, Oe, Enki) dēls, ir saņēmis no sava tēva, dieva Ea, viedību, bet ne mūžīgo dzīvību. Saistīti vārdi ir arī Vishnu, Isis, Amphitrite, Cecrops, Cthulhu, Cybele, Glaucus, Kraken, Mermaids, Mermen, Nagas, Naiad, Nimrod, Neptune, Nereids, Nommo, Oceanids, Oceanus, Olokun, Phorcys, Pontus, Poseidon, Sabazios, Scylla, Sedna, Sirens, Thetis, Triton, Yamaja, Baals, Jupiters, vārava, nāra.Viņš ir bijis pusdievišķa būtne un vieds cilvēks un Ea tempļa priesteris Eridu (jeb Eridug/Urudug, no šumeru Er.i.dug, “varenā vieta” Persijas līča krastā; ļoti sena pilsēta, tagadējā Tell Abu Shahrain), kuru viņš nodrošinājis ar maizi un ūdeni. Šo pienākumu pildot viņš ir nodarbojies ar zveju Persijas līcī. Reiz, kad Adapa ir zvejojis rāmā jūrā, pēkšņi ir sacēlies dienvidu vējš un apgāzis viņa laivu, tā ka viņš ir izmests jūrā. Neveiksmes sadusmots, viņš ir salauzis dienvidvēja spārnus, tā ka tas septiņas dienas nav varējis nest zemei jūras vēsumu. Anu ir izsaucis Adapu atskaitīties par šo nedarbu, un viņa tēvs Ea ir to brīdinājis par to, kas ar viņu notikt. Viņš ir izstāstījis kā apmuļķot Tammuzu un Gišzidu, kas viņu sagaidīs pie debesu vārtiem. Ea ir brīdinājis viņu debesīs neko ne ēst, ne dzert, jo Ea ir bažījies, ka Adapam tiks piedāvāts nāves ēdiens un dzēriens. Tomēr viņam ir piedāvāts mūžīgās dzīvības ēdiens un dzēriens, un Adapas piesardzība ir atņēmusi viņam nemirstību. Viņam ir nācies atgriezties uz Zemi. R.W. Rogers] (Neparastais ir, ka šeit čūskas vietā provokators vai varbūt pārbaudītājs ir pats debesu dievs – anunnaks Eia, jeb Enki (dažkārt saistīts ar Jahvi), cilvēces pārraugs. – I.L.)

1. PLĀKSNE

Viņš mantoja saprātu. . . ,
Viņa rīkojums ir tas pats, kas Anu rīkojums …


Viņš (Ea) dāvāja tam plašu dzirdi, lai varētu atklāt zemes likteni,
Viņš dāvāja tam viedību, bet nedāvāja viņam mūžīgo dzīvību.
Tajās dienās, tajos gados šo Eridu viedo cilvēku,
Ea radīja viņu par cilvēku vadoni (gara atbalstam cilvēkos – S.D.),
Viedajam, kura rīkojumam nevajadzētu pretoties,
Apdomīgais, īpaši viedais, viens no Anunnakiem viņš bij,
Nevainojams, ar tīrām rokām, iesvaidīts, (pašišu priesteris- S.D.), dievišķo noteikumu ievērotājs,
Kopā ar maizniekiem viņš cepa maizi
Kopā ar Eridu maizniekiem viņš cepa maizi,
Ikdienas Eridu barību un ūdeni gādāja,
Ar savām šķīstajām rokām viņš sagatavoja (ziedojumu) galdu,
Un nebija tīrs galds bez viņa.
Stūrēja laivu, zvejoja, medīja Eridu labad.
Tad Adapa no Eridu
Kamēr Ea, … istabā uz gultas.
Ikdienas Eridu nocietinājumus uzmanīja.
Pie skaidrās ūdenskrātuves (pie svētā Kar-ušakar – S.D.), jauna mēness ūdenskrātuves viņš uzkāpa uz buru laivas,
Vējš pūta, un laiva aizgāja, Ar airi viņa kuģis tika stūrēts pa plašo jūru (Bez aira un bez stūres kārts -S.D.). . .

3. PLĀKSNE
……………..
Dienvidvējš …. (aizpūta viņu uz zivs mājokli – S.D.), kad
Tas mani ir aizdzinis uz mana valdnieka māju, es saku,
Ak, Dienvidvējš, pa ceļam es tevi …(kaut tu esi sūtījis savus brāļus pret mani, kaut te ir daudzi, – S.D.) visu to,
Salauzīšu tavus spārnus.” Tiklīdz viņš bija runājis ar savu muti,
Dienvidvēja spārni tika salauzti, un septiņas dienas
Dienvidvējš nepūta uz zemi. Anu
Pasauca savu ziņnesi (pārvaldnieku – S.D.) Ilabratu:
Kāpēc Dienvidvējš nav pūtis uz zemi septiņas dienas?
Viņa ziņnesis Ilabrats atbildēja: “Mans valdniek,
Adapa, Ea dēls, tas Dienvidvēja spārnus
Ir salauzis.”
Kad Anu dzirdējis šos vārdus
Viņš kliedzis: “Palīgā (Debesis, palīdziet – S.D.)!” Viņš piecēlies no troņa:
“Lai atved to,
Kas līdzīgi Ea pārvalda debesis.” (Enki, zinādams Debesu ceļus… – S.D.) Viņš mudināja to
… viņš lika tam apģērbties sēru drānās
Tas viņam uzvilka un deva padomu,
Sakot: ” Adapa, Valdnieka Anu vaiga priekšā tev jāiet
… uz Debesīm
Un kad tu uziesi un tuvosies Anu durvīm,
Pie Anu durvīm stāv Tammuzs un Gišzida,
Tie tevi redzēs, tie tev vaicās: “Cienītais,
Kādā nolūkā tu esi ieradies, Adapa? Kamdēļ
Esi tērpies sēru drānās?” (Tev jāatbild: – S.D.) “Mūsu zemē ir pazuduši divi dievi, tādēļ
Esmu es tāds.” (Tie vaicās:) “Kas ir tie divi dievi, kas uz zemes
Ir pazuduši?” (Tev ir jāatbild:) “Tammuzs un Gišzida.” Tie skatīsies viens uz otru un
Būs pārsteigti (daudz smiesies – S.D.). Labus vārdus
Teiks tie Anu. Labā veidā
Tie tevi rādīs Anu. Kad tu stāvēsi Anu priekšā,
Nāves ēdiens tiks nolikts tev priekšā,
Neēd. Nāves ūdens tiks nolikts tev priekšā,
Nedzer. Tērps tiks nolikts tev priekšā,
To uzvelc. Eļļa tiks nolikta tev priekšā, ieziedies.
Neaizmirsti manu padomu, ko esmu tev devis. Pie vārdiem
Kurus tev teicu, turies cieši.” Vēstnieks
no Anu ieradās: “Adapa ir salauzis
Dienvidvēja spārnus. Atved to pie manis.”
Tas lika tam doties ceļā uz Debesīm, un Debesīs viņš pacēlās.
Kad viņš nonāca Debesīs, kad tuvojās Anu durvīm,
Pie Anu durvīm, tur Tammuzs un Gišzida stāv.
Kad tie redzēja viņu, Adapu, tie kliedza: “Palīgā (Debesis, palīdziet – S.D.),
Cienītais, kādēļ tu esi tā parādījies? Adapa,
Kādēļ tu valkā sēru drānas?”
Zemē ir pazuduši divi dievi, tādēļ tā tērpjos
Sēru drānās.” “Kas ir tie dievi, kas
ir pazuduši no zemes?”
“Tammuzs un Gišzida.” Tie raudzījās viens uz otru un
Bija pārsteigti. Kad Adapa gāja Anu, Valdnieka,
Priekšā, un Anu to redzēja, viņš kliedza:
“Nāc šurp, Adapa. Kāpēc tu salauzi
Dienvidvēja spārnus?” Adapa atbildēja Anu: “Mans valdniek,
Mana kunga (Enki) namam es jūras vidū
Ķēru zivis. Jūra bij gluda kā spogulis,
Dienvidvējš uzpūta un apgāza man laivu.
Uz mana kunga (Enki; zivs – S.D.) namu aizdzina mani. Savas sirds dusmām,
Es ļāvos (nolādēju Dienvidvēju – S.D.).” Tammuzs un Gišzida
Atbildēja …(teica vārdu Adapas labā – S.D.) “esi.” Uz Anu
Tie runāja. Viņš aprima, sirds tam (nomierinājās – S.D.) . .
“Kāpēc Ea ir atklājis nešķīstam cilvēkam
Debesu un zemes sirdi (ceļus – S.D.)? (Stipru – S.D.) sirdi
… radījis tam, devis tam vārdu?
Ko lai iesākam ar viņu? Dzīvības ēdienu
Nesiet tam, lai cilvēks ēd.” Dzīvības maizi
Tie atnesa viņam, bet neēda tas. Dzīvības ūdeni
Tie nesa viņam, bet nedzēra tas. Tērpu
Tie atnesa tam. Uzvilka viņš. Eļlu
Tie atnesa tam. Ieziedās viņš.
Skatījās Anu uz viņu, brīnījās (smējās – S.D.) par to.
” Nāc, Adapa, kādēļ tu neēd, kāpēc nedzer?
Tagad tu nedzīvosi (mūžīgi – S.D.).” …(Ak vai, kritušie – S.D.) cilvēki. “Ea, mans kungs
teica: “Neēd, nedzer.””
Ņemiet un nesiet to atpakaļ uz viņa zemi.
… skatījās uz viņu.

3. PLĀKSNE
“Kad to dzirdēja
Savas sirds dusmās
Sūtīja savu vēstnesi.
Viņš, kurš pārzin dižo dievu sirdis
…………
Nākt pie Valdnieka Ea,
Pie viņa, kas licis rasties vārdiem.
… pie viņa, pie Valdnieka Ea.
Viņš sūtīja vēstnesi
Ar plašu dzirdi, kas pārzin dižo dievu sirdis,
… debesu …nostiprināts.
Zemjainas drēbes lika tam valkāt,
Sēru drānās ietērpa to,
Teica viņš tam vārdu.
“Adapa, Valdnieka Anu priekšā tev būs jāiet
Nepārkāp kārtību, turi manu vārdu
Kad nonāksi debesīs un tuvosies Anu durvīm,
Tammuzs un Gišzida stāv pie durvīm.

No tulkojumiem angliski:

R. W. Rogers [1912]

http://www.sacred-texts.com/ane/adapa.htm

Stephanie Dalley

http://www.bibliotecapleyades.net/sitchin/legend_adapa.htm

Atbildēt

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s