Babhruvahanas Sakraments pretam. Garuda Purāna Sarodhara; VII nodaļa. No Hindu Svētajiem rakstiem.

(Viedais Suta pārstāsta Višnu norādījumus savam (vimana) vedējam Garudam.)

1. Suta: To dzirdējis, Garuda, trīcot kā svētā vīģeskoka lapa, vaicāja atkal Kesavam cilvēku labā.

2. Garuda teica: Pastāsti man, kādā veidā cilvēks, kurš ir apzināti vai neapzināti grēkojis, var glābties no Jamas kalpu mocībām.

3-4. To cilvēku labā, kuri ir pagrimuši pārdzimšanu okeānā, ar vājām gara spējām, kuru saprātu aizklāj mākoņi, kuru Es ir aizmiglojusi atkarība no sajūtu objektiem.
Stāsti man par viņu piecelšanu, ak Valdniek, par Purānu īsto nozīmi un par veidiem kā cilvēki atgūst laimes stāvokli, ak Madhava (Krišnas jeb Višnu vārds).

5. Svētītais Valdnieks teica: “Ak Tarkšja, tu esi labi darījis, vaicādams cilvēku labā. Klausies uzmanīgi, un Es tev visu pateikšu.

6. Patiesi skarbs, kā jau ir teikts, ir grēcinieka un tā, kam nav dēlu, liktenis, bet nekad tāds nav tam, kam ir dēli un kas ir taisnprātīgs.

7. Ja kāda pagātnes nodarījuma dēļ dēla dzimšana ir bijusi kavēta, tad dēla iedzemdināšanai ir jāveic daži pasākumi.

8. Ieklausījies Harivansas (Hari jeb Višnu ģenealoģija) lasījumos vai veicis Sata Čandi (jadžna – ziedojums dzīves šķēršļu pārvarēšanai), vai dievbijīgi pielūdzis Svētīto Šivu, saprātīgais dzemdinās dēlu.

9. Dēls glābj savu tēvu no elles, ko sauc par Put (elle, uz kuru tiekot notiesāti bezbērnu cilvēki); tādēļ Pašradītais (Brahma) dēlu sauc par “putra(“elle-glābējs”).

10. Pat tikai viens dēls, ja ir taisnprātīgs, pārnes visu ģimeni. Sens teiciens ir: “Ar dēlu pārvar pasaules”.

11. Vēdas norāda uz lielo dēla nozīmīgumu. Atbilstoši, ieraugot dēla seju, cilvēks ir brīvs no parādiem senčiem.

12. Pieskaroties savam mazdēlam, mirstīgais tiek atbrīvots no trīskāršiem parādiem. Ar dēlu, mazdēlu un mazmazdēlu palīdzību viņš aiziet no pasaulēm un nonāk debesīs.

13. Dēls, kas dzimis Brahmas liktā laulībā, ceļ, bet ārlaulībā dzimis velk lejup. To zinot, ak Labākais no Putniem, cilvēkam ir jāvairās no zemāku kastu sievietēm.

14. Dēli, kuru tēvs un māte ir no vienas kastas, ir likumīgi, ak Putns. Tikai tie ar Sraddhas ziedojumiem ir līdzeklis, lai tēvi sasniegtu debesis.

15. Man ir jāpasaka kā cilvēks sasniedz debesis ar dēla veiktas Sraddhas palīdzību, kad aizgājējs nonāk debesīs pat, ja tās paver cits. Tagad klausies.

16. Es tev izstāstīšu piemēru no senas vēstures par ziedojumu ietekmi augstāka ķermeņa iegūšanai.

17-19. Senatnē, Treta (Treta Juga – otrā pasaules ēra, 1,296,000 gadi. Juga ir pasaules ēra. Katru Jugu ievada Sandhjas jeb krēslas laikposms, un tai seko tikpat ilgs Sandhjansa periods, “krēslas daļa”, katrs desmitā daļa no Jugas. Jugas ir četras, un to ilgumu mēra dievu gados) ērā, pār brīnišķo Mahodajas pilsētu valdījis Babhruvahana, ļoti varens un nevainojams taisnprātībā.
Viņš bijis ziedotājs, Dāvanu Valdnieks, veiksminieks, Brahmanu mīlēts, zinājis labā vērtību, apveltīts ar labu raksturu, labs vadītājs, līdzcietīgs, izveicīgs,
Taisnīgi aizstāvējis savus pavalstniekus kā paša dēlus, vienmēr ar prieku pildot savus Kšatrija (otrā jeb valdnieku un karavīru kasta) pienākumus un sodot vainīgos.

20-21. Reiz varenais valdnieks ar savu karaspēku gājis medībās. Vinš iegājis biezā mežā, pilnā ar dažādiem kokiem,
Pārpildītā ar dažādiem zvēriem un dažādu putnu balsu pieskandētā. Meža vidū valdnieks redzējis tālumā briedi.

22. Briedis, smagi ievainots ar viņa ļoti stipro bultu, ir aizskrējis no skata meža dziļumā, aiznesot bultu līdz.

23. Valdnieks, sekodams pa asins pēdām zālē, ir vajājis briedi un nokļuvis citā mežā.

24. Vīru vadonis, izsalcis un ar izkaltušu rīkli, karstuma un noguruma novārdzināts, nonācis pie ezera, izpeldējies tajā ar visu zirgu.

25-27. Tad, sadzēries auksto ūdeni, ko iesmaržinājuši lotosa ziedputekšņi, Babhruvahana iznācis no ūdens atsvaidzināts.
Un ieraudzījis apburošu vīģes koku, kas sniedzis vēsu paēnu zem saviem tālu izplestajiem zariem, kuros dziedājuši daudzi putni.
Un koks ir stāvējis pār visu mežu kā karogs. Valdnieks ir piegājis un apsēdies pie saknēm.

28. Tad viņs pamanījis Pretu (rēgs, ļauns gars, kas mājo miroņa skeletā un rēgojas kapsētās un līdzīgās vietās; ar vēlmēm, bet bez miesas), briesmīgā skatā, kuprainu un bez miesas, matiem gaisā, netīru, un ar bada un slāpju satracinātām maņām.

29-31. Redzot to kroplu un briesmīgu, Babhruvahana brīnījies. Preta, arī skatoties uz valdnieku, kas nonācis šajā baisajā mežā, ziņkāres pilns pienācis tam tuvāk. Tad, ak Tarkšja, šis pretu ķēniņš ir teicis valdniekam:
“Es esmu izbēdzis no Pretas stāvokļa un sasniegšu augstāku stāvokli saskarē ar tevi, ak Diži Bruņotais, – es esmu augsti svētīts.”

32-33. Valdnieks teicis: “Ak Melnais ģīmi un Caurummuti, ar kādiem ļauniem darbiem tu nonāci šajā pretas stāvoklī, briesmīgā izskatā un ļoti nelaimīgs?
Pastāsti man sava stāvokļa cēloni, dārgais. Kas tu esi, un ar kādiem ziedojumiem tavs pretas stāvoklis beigsies?”

34-38. Preta teicis: “Es pateikšu tev visu no sākuma, ak Labākais no Valdniekiem. Tu noteikti iežēlosies līdzcietībā par mani, kad dzirdēsi mana pretas stāvokļa cēloni.
Te ir pilsēta Vaidasa, visas labklājības īpašniece, ar daudziem apgabaliem un pārpilna ar visādiem dārgakmeņiem,
Skaista, ar pilīm un namiem, un kurā tiek izpildītas daudzas reliģiskas norises. Tur, ak Godājamais Kungs, es mājoju, vienmēr aizņemts Starojošā godināšanā.
Esmu piederīgs Vaišju (trešai jeb tirgoņu un zemkopju) kastai, vārdā Sudeva, lūdzu, zini to. Ar uguns ziedojumiem es iepriecināju Starojošo un tāpat pirmsenčus ar ēdienu.
Es iepriecināju divkārt dzimušo ar dažādu dāvanu ziedošanu. Nabagiem, aklajiem un nožēlojamajiem es devu dažādus ēdienus.

39-41. Tas viss, ak Valdniek, mana ļaunā likteņa dēļ izrādījās veltīgs. Kā mani labie darbi izrādījās veltīgi, es tev to pastāstīšu.
Man nav pēcnācēju, nav biedru, nav tuvinieku un nav draugu kā tev, kas veiktu par mani ritus augstāka ķermeņa iegūšanai.
Ja netiks izpildītas sešpadsmit ikmēneša Sraddhas, ak dižais valdniek, pretas stāvoklis paliks stingri nemaināms, pat ja pēc tam par to tiktu izpildītas simtiem ikgada Sraddhas.

42-45. Tad piecel mani, ak Zemes Valdniek, veicot ritus par manu augstāku ķermeni. Ir teikts, ka šajā pasaulē valdnieks ir asinsradinieks visām kastām.
Tādēļ, ak Ķēniņu Valdniek, palīdzi man piecelties, un es veltīšu tev visvērtīgāko dārgakmeni, tā lai mans pretas stāvoklis tiek iznīcināts un rodas mans augstāks stāvoklis.
Lūdzu dari tā, ak karotāj, ja tu vēli man labklājību. Ciešot no bada un slāpju posta, es nespēju izturēt šo pretas stāvokli.
Šajā mežā ir salds un vēss ūdens un jauki augļi, bet es neesmu spējīgs tos pat satvert, kaut esmu bada un slāpju sagrauts.

46-48. Ja manis dēļ tiek izpildīts dižais Narajanas (Naras dēls, pirmais cilvēks, bieži pielīdzināts Naram. Vai radītājs Brahma, kurš tā saukts ūdens (nara) dēļ, kas ir pirmā kustības ajana jeb vieta. Šis vārds parasti tiek lietots Višnu, un ir ar šādu vārdu tas sākumā ir pielūgts) rits, ak Valdniek, un visi pārējie augstāka stāvokļa sasniegšanai, ar Vēdu mantrām,
Tad noteikti mans pretas stāvoklis nešaubīgi beigsies. Vēdu mantras, askētisms, veltes un līdzcietība pret visām būtnēm,
Svēto rakstu klausīšanās, Višnu pielūgšana, saskarsme ar cildenajiem, – tas, kā esmu dzirdējis, iznīcina pretas stāvokli.

49-50. Tagad es izstāstīšu tev par Višnu, pretas stāvokļa iznīcinātāja, godināšanu. Ņem divus zelta gabalus, godīgi iegūtus, un no tiem darini vienu Narajanas tēlu, ak Valdniek.
Ietērp tos divās dzeltenās drānās, izraksti tās dažādiem rakstiem, peldini daudzos ūdeņos, – un to nolicis, godini to šādā veidā:

51-56. Noliec Sridharu (Višnu veids) tam austrumos, Madhusudanu (Višnu demona Madhu uzvarētāja veidā) dienvidos, rietumos Vamanadevu (Višnu pundura veidā), ziemeļos Gadadharu (Višnu, kas tur kaujas vāli),
Vidū noliec Pitamahu un arī Mahešvaru (Šivas vārdi). Godini tos pēc kārtas ar sandala pastu un ziediem kā paredz rits.
Tad, apejot tiem apkārt, veic uguns ziedojumus šīm dievībām. Veic ziedojumus Visuma dievībām ar tīritu sviestu, biezpienu un pienu.
Pēc tam, apmazgājies, rāms un līdzsvarotu prātu, ziedotājs atbilstoši ritam Narajanas tēla priekšā lai veic ceremoniju augstāka ķermeņa labad.
Kā noteikts rakstos, viņam ir jāsāk ar naida un alkatības atmešanu un jāveic visas ceremonijas un jāizlaiž brīvībā bullis.
Tad viņam ir jāziedo Brahmaniem trīspadsmit podu komplekti un, ziedojušam gultu, jāapsvētī mirušā labad pods ar ūdeni.”

57. Valdnieks vaicājis: “Kā ir jāsagatavo pods mirušajam un atbilstoši kādam ritam tas ir jāziedo? Pasaki man, jo es jūtu līdzi visiem, par to podu, kas sniedz atbrīvošanu pretam.”

58-63. Preta teicis: “Ak Dižais Valdniek, tu esi labi darījis, to vaicājot. Lūdzu, ņem vērā to, un es tev aprakstīšu šo labo velti, ar kuru zūd pretas stāvoklis.
Velte, kuru sauc “pods pretas labā” ir visa ļauna iznīcinātājs. Visās pasaulēs ir grūti iegūt šo ļaunu stāvokļu izkliedētāju.
Sagatavojot tīra zelta podu, apsvētot to Brahmam, Isam (“Kungs”;Šivas vārds) un Kesavam un visiem četru debess pušu sargiem, piepildot to ar tīrītu sviestu un dievbijīgi to godinot, pods ir jāveltī Divkārt dzimušajam. Cik labas (gan) varētu būt simts citas dāvanas no tevis?
Brahma vidū, tāpat Višnu un Sankara ( “Labvēlīgais.” Šivas kā radītāja jeb kā Rudras – vētru dieva priekšnieka vārds), mūžīgais laimes nesējs; austrumos un citās pusēs Visuma sargi; tie visi ir pēc kārtas –
Pienācīgi jāgodina, ak Valdniek, ar vīrāku, ziediem un sandala pastu; jāveltī tiem šis zelta pods, pilns ar pienu un tīrītu sviestu.
Šis veltījums, ak Valdniek, pārākais par visiem lielu grēku dzēšanai, ir jāveic ar ticību pretas atbrīvošanai.”

64-65. Svētītais Valdnieks turpinājis: “Kamēr viņš ir sarunājies ar pretu, viņa karaspēks sekojis ar ziloņiem, zirgiem, kaujas ratiem, ak Kasjapa.
Ierodoties karaspēkam, preta, iedevis valdniekam lielu dārgakmeni, zemojies, atkal lūdzies un kļuvis neredzams.

66-68. Iznācis no meža, valdnieks devies uz savu pilsētu, un ieradies, ir atcerējies visu, ko teicis preta.
Viņš, ak Putns, ir pienācīgi veicis ritus un ceremonijas tam, kas pāriet augstākā ķermenī, un preta, šo svēto ziedojumu atbrīvots, ir sasniedzis debesis.
Ar Sraddhu, ko veic pat svešinieks, preta sasniedz laimīgu stāvokli, – tad vai ir jābrīnās, ka, dēlam to darot, tādu sasniedz tēvs!
69. Kurš dzird un dod dzirdēt citiem šo svēto stāstu, nekad nenonāks pretas stāvoklī, pat ja būtu grēkojis.”

Translated by Ernest Wood and S.V. Subrahmanyam [1911]


http://www.sacred-texts.com/hin/gpu/gpu09.htm

ВЕДИЧЕСКАЯ КНИГА СМЕРТИ. Гаруда – Пурана Сародхара / пер. с санскрита С.М. Неаполитанского. 2006

Atbildēt

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s