Par ritiem mirstošam. Garuda Purāna Sarodhara; IX nodaļa. No Hindu Svētajiem rakstiem.

(Viedais Suta pārstāsta Višnu norādījumus savam (vimana) vedējam Garudam.)


1. Garuda teica: Tu esi pateicis visu par dāvanām slimajam. Tagad, ak Valdniek, pastāsti par ritiem mirstošam.

2. Svētītais Valdnieks teica: Klausies, ak Tarkšja, un es izskaidrošu tev ritus tam, kas atstāj ķermeni, un ar kādiem ritiem cilvēks pēc nāves sasniedz labu stāvokli.

3-5. Kad karmas ietekmē iemiesotais atstāj savu miesīgo ķermeni, kādam ir jāiekārto aplis ar govs mēsliem (govs mēslus Indijā plaši lieto tīrīšanai un antiseptikai) svētā tulasi koka (bazilika augam līdzīgs) tuvumā.
Pēc tam tur jāizklāj svētā darbha-zāle uz izkaisītām sezama sēklām un tad šādi notīrītajā vietā jānoliek svēto Salagrama akmeni (amonīts ar spirālēm, kuras, kā tiek uzskatīts, ietver jeb ir Višnu zīme).
Būtnei, kas mirst blakus Salagrama akmenim, kurš atvaira visas slimības un grēkus, atbrīvošana ir nodrošināta.

6-9 Kur ir svētais tulasi, kas atvaira no būtnēm sāpes, ēna, tur vienmēr mirstošam ir atbrīvošana, kuru grūti iegūt ar veltēm.
Mājas, kurās svēto tulasi koku sargā kā dārgumu, ir kā svētā peldes vieta
; – Jamas kalpi tur nenonāk.
Jama nevar ieraudzīt to, kas atstāj dzīvi ar svētā tulasi atvasi, kaut tam bijuši simtiem grēku.
Cilvēks, kurš mirst ar tulasi lapu mutē uz sezama sēklām un darbha-zāles, nonāk Višnu pilsētā, noteikti, un pat ja tam nav dēla.

10-13. Sezams, darbha-zāle un svētais tulasi ir trīs svētumi, un tie pasargā sirdzēju no nelaimes.
Tā kā sezams veidojas no Maniem (Višnu) sviedriem, tas ir svēts, un tādēļ Asuri (augstākie gari, lidzīgi kā Ahura zoroastriešiem), Danavas (milži, titāni, kas karojuši pret dieviem) un Daitjas (demonu un milžu rase) no sezama bēg.
Darbha zāle, mana bagātība, ak Tarkšja, ir radusies no maniem matiem; tādēļ ar skaidru pieskārienu tai cilvēks sasniedz debesis.
Brahma sēd pie kusa (zāle, ko izkaisa ap altāri kā ziedojumu) zāles saknēm; kusa vidū ir Džanardana (sanskr. “cilvēku pielūgtais”, Višnu/Krišnas vārds. Bet ir ari cits atvasinājums, “ļaunuma izravētājs”); kusa galā ir Šankaradeva ( Šankara – “Labvēlīgais”. Šivas vārds) – trīs Starojošie sēd kusa zālē.

14-15. Tādēļ kusa, liesma, mantras, svētais tulasi; Brahmani and govis nezaudē savu attīrošo spēku, ja tos lieto atkal un atkal.
Darbha-zāle kļūst netīra ar rīsa lodītēm; Brahmani – ēdot ziedojumus aizgājušajam; mantras, govis un svētais tulasi – kad tos izmanto necienīgi; un uguns pie kremācijas.

16-20. Mirstošais ir jāliek uz zemes, kas tīrīta ar govs mēsliem un izklāta ar darbha-zāli; neturiet to gaisā (kad tuvinieki saprot, ka nāve ir tuvu, tie noceļ mirstošo no gultas un noliek zemē).
Ap apli stāv Brahma, Višnu, Rudra (“rēcējs”; Šiva; sākotnēji saukts par Maha-deva Baltajā Jadžur-vedā. Piemērots Šivam, parasti uzsver tā iznīcinošo dabu), visi Starojošie un Upurēšanas Uguns – tādēļ aplis ir vajadzīgs.
Zemei jābūt tīrai viscaur aplī – nedrīkst būt redzams neviens traips. Ja traips ir, tas ir jānotīra, papildus aizsmērējot.
Netīrā vietā un caur gultas apakšu, ja guldīts virs zemes, iekļūst rakšasi (demoni), goblini (ļaunie gari), jodi, spoki un Jamas kalpi.
Tāpēc bez šā apļa nedrīkst veikt ziedojums ugunij, Šraddhu (Vēdu ticības himnas), Brahmanu ēdināšanu, Svētā pielūgšanu; nedz likt mirstošo uz zemes.

21-22. Kad nolikts aplī uz zemes, mirstošajam uz lūpām jāliek zelts un dārgakmeņi, jādod padzerties ūdens no Višnu Pēdām (Ganga iztekot no Višnu pēdām), kuras parstāv Salagramas akmens.
Tas, kurš iedzer kaut pilienu ūdens no Salagrama akmens (ūdens tiek liets pār Salagrama akmeni, tā to ziedojot Višnu), tiek atbrīvots no visiem grēkiem un dodas uz Vaikuntha (Višnu paradīze, dažkārt aprakstīta kā izvietota Meru kalnā (mīklains kalns zemes nabā jeb vidū, kur ir Svarga, Indras debesis, kur ir dievu pilsētas un debesu garu mitekļi. Hindu Olimps. Ja to uzskata par Zemes objektu, tas varētu būt kalns ziemeļos no Himalajiem. Saukts arī par Su-meru, Hemadri, “zelta kalnu”; Ratnasanu, “dārgakmens smaili”, Karnikačala, “lotosa kalnu” un Amaradri un Deva-parvata, “dievu kalnu”) un citur, piemēram Ziemeļu okeānā) mājokli.

23-30. Tad viņam jādod Gangas ūdens, kas dzēš lielus grēkus un sniedz nopelnu augļus līdzīgi peldēm un veltēm visos svētajos ūdeņos.
Tas, kurš tūkstoš reizes ir veicis ķermeni attīrošo Čandrajanas gavēšanu (augoša mēness laikā), un tas, kurš dzēris Gangas ūdeni, abi ir vienādi.
Tāpat, ak Tarkšja, kā sadeg ugunī iemests kokvilnas kūlītis, tā ar Gangas ūdens iedzeršanu grēki pārvēršas par pelniem.
Kas iedzer saules staru sasildītu Gangas ūdeni (mistiska iedvesma), tiek atbrīvots no visām pārdzimšanās un dodas uz Hari (Višnu) mājokli.
Pelde citās upēs cilvēkus attīra, tas pats ir ar paslapināšanos ar Gangas ūdeni un Gangas piesaukšanu.
Tas svētī mazvērtīgu cilvēku simtiem un tūkstošiem reižu. Tāpēc jādzer no Gangas, kuras ūdens palīdz pārvarēt pāriemiesošanās okeānu.
Tas, kurš sauc: “Ak Ganga, Ganga”, dzīvībai vēl plivinoties rīklē, pēc nāves dodas uz Višnu pilsētu un vairs neiedzimst uz zemes.
Un cilvēks, kurš, aizejot no dzīves, ticībā apcer Gangu, dodas uz augstāko mērķi.

31-33. Tādēļ ir jāapcer, jāsveic, jātur prātā Ganga un jādzer tās ūdens. Un ir jāklausās, kaut nedaudz, Bhagavata Purānu (arī Srīmad Bhāgavatam, svētākā no Purānām, vērsta uz Krišnas avataru), kas atbrīvo.
Kas pēdējā brīdī atkārto Bhagavatas Purānas pantu vai pusi, vai ceturtdaļpantu, nekad nestaigās šurpu turpu no Brahmas pasaules.
Vēdu un Upanišādu atkārtošana, himnu dziedāšana Višnu un Šivam – tas sniedz atbrīvošanu Brahmaniem (priesteri), Kšatrijiem (karaliskie un karavīri) un Vaišjām (tirgoņi un zemnieki).

34-35. Brīdī, kad elpa atstāj ķermeni, ir jāgavē, ak Putns. Divreiz dzimušajam (Brahmanam, Kšatrijam, Vaišjam), kurš ir neapmierināts ar pasaulīgajām lietām, ir jāuzņemas atsacīšanās (jākļūst par Sanjāsu, kurš atsakās no pasaulīgām atkarībām).
Tas, kurš no sirds sauc: “Esmu atsacījies”, dzīvībai vēl plivinoties rīklē, pēc nāves dodas uz Višnu pilsētu un vairs neiedzimst uz zemes.

36-39. Tad tam, kurš ir taisnprātīgs un ir pienācīgi veicis ritus, ak Putns, tam elpa viegli aizies caur augšējiem vārtiem. Mute, acis, nāsis un ausis ir septiņi vārti, caur kuriem iziet labdarbīgie. Jogi iziet caur atvērumu galvā.
Kad augšupkāpjošā un lejupslīdošā dzīvības elpa savienojas, tad smalka kļuvusī dzīvības elpa atstāj nedzīvo ķermeni.
Kad Elpas Valdnieks pamet ķermeni, tas nokrīt kā laika nocirsts un neatbalstīts koks.

40-41. Nekustīgs ķermenis, kuru pametusi dzīvības elpa, kļūst pretīgs un tam pieskarties ir nepatīkami, tas drīz izdala riebīgu smaku, un tas nepatīk nevienam.
Kā gan cilvēks, kas iet bojā acumirklī, var lepoties ar savu ķermeni, par tā trim pēdējiem stāvokļiem – tārpiem, mēslojumu un pelniem?

42-43. Zeme izkliedējas zemē, ūdens ūdenī, uguns ugunī, gaiss gaisā.
Un tāpat ēters ēterā, bet Es, kas mājo ķermeņos, ir svētlaimīgs, visuresošs, mūžīgi brīvs, pasaules liecība, tas ne dzimst, ne mirst.

44-45. Persona, iemantojot visas sajūtas, skaņu un citu sajūtu objektu ielenkumā, atkarīga no vēlmēm un mīlestības, karmas kūniņas ietverta,
Apveltīta ar labām tieksmēm, pāriet citā ķermenī, ko veido pašas karma, tāpat kā nodegušas mājas saimnieks pārceļas uz citu māju.

46-47: Tad ierodas Starojošā vēstneši, rotāti ar liesmojošām spalvām, ar lidojošiem kaujas ratiem, apkārtiem ar neskaitāmiem zvaniņiem,
Un tie, patiesās taisnprātības zinātāji, viedie, taisno cienītie, ņem savos ratos to, kas ir veicis ritus.

48. Un tāds dižs cilvēks, krāšņā ķermenī ar spožām rotām un vītnēm zeltā un briljantos, ar tikumības dāvanu sasniedz debesis un tiek Svētītā godināts.

Translated by Ernest Wood and S.V. Subrahmanyam [1911]

http://www.sacred-texts.com/hin/gpu/gpu16.htm

ВЕДИЧЕСКАЯ КНИГА СМЕРТИ. Гаруда – Пурана Сародхара / пер. с санскрита С.М. Неаполитанского. 2006

Atbildēt

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s