Par Taisnīguma Valdnieka Pilsētu. Garuda Purāna Sarodhara; XIV nodaļa. No Hindu Svētajiem rakstiem.

(Viedais Suta pārstāsta Višnu norādījumus savam (vimana) vedējam Garudam.)

1-2. Garuda teica: “Cik plaša ir Jamas pasaule? Kam tā ir līdzīga? Kas to ir izveidojis? Kas ir likumu devējs, un kam pieder lemšana?
Taisnais iet taisnus ceļus uz tiesas namu; pasaki man par šiem taisnajiem un viņu ceļiem, ak Līdzcietības Dārgumu glabātāj.”

3-5. Svētītais Valdnieks teica: “Klausies, ak Tarkšja, Es pateikšu tev par starojošo Taisnības Pilsētu, kura ir pieejama Naradam (viens no Pradžapati (“radību valdnieki”, radītāji, ciltstēvi) un viens no septiņiem dižajiem Riši (apskaidrots viedais). Norādes uz viņu satur neatbilstības. Rigvēda viņu apraksta kā no Kanva ģimenes. Pēc citiem avotiem viņš ir cēlies no Brahmas pieres, un Višnu Purana viņu apraksta kā Kasjapas un vienas no Dakšas (“spējīgais, lietpratīgais, saprātīgais”. Parasti tiek saistīts ar radošo spēku. Brahmas dēls, viens no Pradžapati, dažkārt uzskatīts par to vadītāju) meitām dēlu. Mahabharata un dažas Purānas izklāsta, ka viņš ir bijis vīlies par plānu kā Dakša ir veidojis Zemes apdzīvošanu ar cilvēkiem un tāpēc panācis, ka pirmtēvi ir nolādējuši cilvēkus ar atkārtotu nonākšanu sievietes dzemdē un dzimšanu no jauna. Narada ir bijis vārds vienam no dižākajiem likumu rakstītājiem), un kurā nokļūst paši cienīgākie.

Vivasvatas (Saules) dēla pilsēta ir starp dienvidiem un dienvidrietumiem, viscaur būvēta no dimantiem, krāšņa, neskarama ne Svētajiem, ne Demoniem.
Runā, ka tā ir četrstūraina, ar četriem vārtiem, augstu tūkstoš jodžanas (jodžana senos laikos ir bijusi vienas dienas gājiena attālums. Par tās garumu strīdas; 33 vai 15, vai 12,5-12, vai 7-8, vai 5,5 jūdzes. Citā sakarā kosmiskajā skalā mērita gaismas gados.) garu mūru ietverta.

6-9. Šajā pilsētā ir ļoti jauks Čitraguptas mājoklis, kas plešas divdesmit piecas jodžanas,
Starojošu līdz pat desmit [jodžanas] augstu dzelzs sienu ietverta, ar simtiem ielu, kuras greznotas ar karogiem un rakstiem,
Pilna ar kaujas ratiem, dziesmu un mūzikas skaņās, prasmīgu gleznotāju greznota un lielisku arhitektu veidota,
Skaista ar dārziem un parkiem un dažādu putnu dziesmu skaņās; debesu jaunavu un debesu koristu apdzīvota visās vietās.

10-15. Čitragupta, sēdot uz sava visbrīnišķā troņa šajā sapulcē, izskata katra cilvēka dzīvi.
Nekad viņš nekļūdās novērtējot labas vai ļaunas lietas vai to, kas šīs lietas ir darījis
Un pēc Čitraguptas rīkojuma būtne tur pārdzīvo savu dzīvi no jauna. Austrumos no Čitraguptas mājokļa ir dižais Drudža nams.
Līdzīgi dienvidos ir Reimatisma un ādas slimību un baku nams. Rietumos ir arī Nāves Slazda, Dispepsijas un Žultainības nami.
Ziemeļos ir Diloņa un Dzeltenās kaites nami; ziemeļrietumos Galvassāpju, dienvidaustrumos Ģīboņa.
Dienvidrietumos ir Dizentērija, ziemeļrietumos aukstumi un karstumi – ar šīm un citām slimībām tas ir apņemts.

16-23. Čitragupta pieraksta katra cilvēka labo un ļauno. Divdesmit jodžanas pirms Čitraguptas mājokļa,
Pilsētas vidū ir ļoti grezns Taisnības Valdnieka mājoklis. Tas laistās dārgakmeņos un ir lielisks kā zibens, liesma un saule.
Tas plešas krietnas simt jodžanas un ir piecdesmit jodžanas augsts.
To balsta tūkstošiem stabu, kas greznoti ar smaragdiem, izrakstīts ar zeltu un ir pilns ar pilīm un mājokļiem,
Priecējot prātu ar kupoliem rudens debesu dižumā, ar brīnišķām kristāla kapnēm un sienām, kas daiļotas ar dimantiem,
Un ar pērļu virteņu logiem, kas greznoti ar karogiem un rakstiem; pilni ar zvanu un bungu skaņām un izrotāti ar zelta apmalēm,
Visādu brīnumu pilns, ar zelta durvju simtiem; lielisks ar kokiem, stādiem un vīteņiem bez ērkšķiem.
Viscaur greznots ar šādiem un citādiem rotājumiem – tas ir Visuma arhitekta (Višvakarmas) radīts ar viņa paša Jogas spēku.

24-28. Tieši šeit ir dievišķā sapulču vieta, kura aizņem tūkstoš jodžanas, lieliska kā saule, gaismas pilna un noderīga jebkurā veidā (var pieņemt jebkādu izskatu);
Ne par karstu, ne par aukstu; visvaldzinošākā vieta bezbēdīgam prātam, te nav novecošanās, nedz bada un slāpju nepatikšanu.
Visi te ir līksmē, vai cilvēku ķermeņos, vai dievišķie; ēdiens ir gaumīgs un bagātīgs un visādi patīkams.
Ūdeņi, gan karsti, gan auksti, ir saldi; jaukas ir skaņas un citas lietas; un koki allaž nes vēlamus augļus.
Šī sapulce, ak Tarkšja, ir neatkarīga, ir apburoša, ir vēlmju piepildītāja; un to ir izveidojis Visuma Arhitekts, ilgstoši veicot tapas (meditāciju ar nolūku gūt lietiskus sasniegumus).

29-30. Tie, kuri ir veikuši dižu tapas, ar labi pildītiem solījumiem, patiesi, rāmi, nošķīrušies, izkopti un šķīstījušies ar labdarību, tie ir šeit.
Visiem tiem ir gaismas ķermeņi, un visi rotāti starojošos tērpos, un tie atrodas tur greznoti ar saviem vērtīgajiem veikumiem.

31-33. Tur ir Taisnības Valdnieks uz šķīsta un nesalīdzināma troņa, desmit jodžanas plaša, klāta ar visu veidu dārgakmeņiem –
Sēd, Labākais no Labākajiem, tā galva ir pagodināta ar valdnieka nojumi, greznota ar ausu gredzeniem; labvēlīgs, greznots ar lielu kroni.
Rotāts ar visiem greznumiem, lielisks kā gaišzils mākonis un dabesu jaunavu apvēdināts ar vēdekļiem no matiem.

34-40. Daudz debesu koristu un daudzi debesu jaunavu pulciņi visapkārt kalpo viņam ar dziesmām, mūziku un dejām.
Viņu apkalpo Mritju (nāves veids) ar cilpu rokā un Kala (nāves veids) vēl varenāks, un Čitragupta, likteņu rakstītājs,
Dažādu palīgu ielenkts, kas līdzīgi viņam varenībā, turot baisas cilpas un rīkstes, gatavi izpildīt viņa rīkojumu,
Tie ir Agnišvatthas (Pitri vai Manes no dieviem, kas, dzīvodami uz zemes nav uzturējuši savas mājas uguni, vai nav ziedojuši uguns upurus), Pitri (Tēvi. 1.Mirušo senču Mani, kuriem noteiktā kārtībā ir ziedotas pindas un ūdens. 2. Desmit Pradžapati. 3. Pirmie Pitri ir bijuši dievu dēli)Somapas (“Somas dzērēji”. Pitri vai Mani, kuri dzer somas sulu) un Ušmapas (Pitri veids), varenie Barhišadi (Pitri, kas, dzīvodami uz zemes, ir uzturējuši savas mājas uguni un ir ziedojuši uguns upurus), gan ar veidolu, gan bez veidola, ak Putns,
Arjamas (“tuvs draugs.” 1. Pitri vadītājs. 2. Kāds no Aditjām (Gaismas dievi, mūžīgie gaismas dzīves uzturētāji). 3. Kāds no Visva-devām (“visi dievi”. Visi zemākie dievi. “Cilvēku sargātāji, atalgojuma sniedzēji”)) un citi, milzums pirmsenču un citi, kam ir veidols, – visi tie kalpo pie Valdnieka; kopā ar viņiem ir:
Atri (“ēdājs”. Riši, daudzu Vēdu himnu autors. Maharši jeb dižais svētais), Vasištha (“visturīgākais”. Cildens daudzu Vēdu himnu autors), Pulaha (viens no Pradžapati, dižens Riši), Dakša, Kraturatha (Kratu – viens no Pradžapati), Angiras (viens no Pradžapati, viens no Maharši), Džamadagnja (Brahmans, Bhrigu pēctecis, Parasu-ramas tēvs), kā arī Bhrigu (Vēdu viedais, viens no Pradžapati, dižens Riši), Pulastja (viens no Pradžapati, dižens Riši. Starpnieks, kurš cilvēkiem nodevis vairākas purānas), Agastja (Riši, ļoti cienīts vairāku Rigvēdas himnu autors), Narada,-
Šie un daudzi citi ir Pirmssenču Valdnieka sapulcē, nav iespējams tos saskaitīt, nedz to vārdus, nedz to darbus.

41-45. Tie, kuri izklāsta ar pareizām piezīmēm Dharmašastras (raksti, kas māca dzīves pienākumus), kalpo Taisnības Valdniekam pēc Paramešthina (Jamas, Vivasvata dēla) rīkojuma.
Saules Rases un Mēness Rases valdnieki,- šie taisnības zinātāji kalpo Taisnības Valdniekam sapulcē.
Manu, Dilipa, Mandhata, Sagara, Bhagiratha, Ambariša, Anaranja, Mučakunda, Nimi un Prithu,
Jajati, Nahuša, Puru; Dušmanta, Šibi, Nala, Bharata, Šantanu, Pandu un arī Sahasrardžuna,-
Šie karaliskie viedie, godājamie, slavenie, Vēdu zinātāji, kuri ir ziedojuši daudz zirgu, ir Taisnprātīguma sapulcē.

46-47. Vienīgi Taisnprātīgums valda Taisnības Valdnieka sapulcē. Tur nav mīluļu, nav nepatiesības, un nav skaudības.
Visi, kas te ir, tie ir rakstu zinātāji, visi ir nodevušies patiesībai, un šajā sapulcē tie pastāvīgi kalpo Vaivasvatam (Jamam).

48-49. Tāda, ak Tarkšja, ir šī dižās dvēseles Taisnības Valdnieka sapulce. Grēcinieki, kas ieiet pa dienvidu ceļu, to neredz.
Taisnības Valdnieka pilsētā ieved četri ceļi: par grēcinieku ceļu ir jau teikts.

50. Tie, kuri ieiet taisnības mājoklī pa pārējiem trim vārtiem, austrumu un citiem, ir labdarīgie. Savas vērtības dēļ tie tur ieiet. Klausies par tiem:

51-55. Ir austrumu ceļš, pārpilns ar visiem priekiem, Paridžata (koks, kas radies no okeāna putošanās un “debesu jaunavu prieka, kas iesmaržina pasauli ar ziediem” ) koku apēnots un bruģēts ar dārgakmeņiem,
Pilns ar daudziem kaujas ratiem; ar lieliski izvietotiem gulbjiem, kokiem un izpriecas dārziem ar nektāra esences tvertnēm gar malām.
Pa to iet svētie Brahmanu viedie, nevainojamie karaliskie viedie un milzums debesu jaunavu, debesu koristu, magu un lielu čūsku,
Un dievību godinātāji un uzticīgie Šivam, un tie, kas dod pajumti vasarā un malku ziemā,
Tie, kas savās mājās dod patvērumu askētiem (kas ir atsacījušies no materiāliem labumiem) lietavu laikā un dod tiem dāvanas; tie, kas nomierina prātus satrauktajiem, un, protams, tie, kuri dod pajumti nošķīrušamies (eremītiem),
Un tie, kas priecājas patiesībā un taisnīgumā, brīvie no naida un alkatības, kas nododas tēvam un mātei, kas ir laimīgi kalpot savam Skolotājam.
Tie, kas dāvā zemi, mājas, govis; kas sniedz zināšanas, kas atstāsta un klausās Puranas;- ir šā ceļa gājēji –
Tie un visi labdarbīgie ieiet pa austrumu vārtiem. Izveicīgie labdarbībā un šķīstās gara spējās, tie dodas uz Taisnības Sapulci.

59-61. Otrie, ziemeļu vārti ir pilni ar dižu kaujas ratu simtiem un ar nestuvēm, un ir izlikti ar dzeltenu sandala koku;
Tie ir pilni ar gulbjiem un ūdensputniem un jauki ar Brahmanu pīlēm, un tur ir burvīga tvertne, pilna ar nektāru.
Pa šo ceļu iet tie, kas ir mācīti Vēdās, arī tie, kas godā viesus, kuri ir Durgas (materālās enerģijas iemiesojums, Šivas dzīvesbiedre) un Bhanu (Saule) godinātāji, un tie, kas peldas svētajos ūdeņos mēness maiņās,
Tie, kuri miruši par taisnību un tie, kuri miruši badā zvērestu pildot, tie, kas miruši Benaresā (Varanasi), tie, kuri miruši, aizsargājot govis, tie, kuriem gadījies noslīkt svētajos ūdeņos;
Tie, kuri miruši Brahmana dēļ, kalpojot skolotājam, pie svētajiem ūdeņiem un uz svētas zemes, pēc Starojošā gribas, tie, kuri miruši praktizējot Jogu;
Kuri vienmēr godā cildeno, kurus iepriecē lielu dāvanu sniegšana, – tie, ieejot pa ziemeļu vārtiem, sasniedz Taisnības Sapulci.

65-73. Trešie, rietumu vārti, ir izdaiļoti ar dārgakmeņu pilīm un greznoti ar dīķiem, kuri vienmēr ir nektāra pilni,
Tie ir pilni ar satriecoši skaistiem Airavatas izcelsmes ziloņiem (dievišķas izcelsmes ziloņi) un ar dārgakmeņiem ne zirgiem no Učhaihśravas (dievišķas izcelsmes zirgi).
Pa šo ceļu iet pašpaļāvīgie, kas apcer labus rakstus, kuri ir pilnībā nodevušies Višnu, kuri atkārto Gajatri mantru (svēts pants no Rigvēdas, ko brahmini domās atkārto divreiz dienā),
Tie, kuri novēršas no citu aizvainošanas, citu bagātības, apmelojumiem, ir uzticīgie laulātajiem draugiem, labvēlīgie, tie, kuri uztur mājas pavardu, kuri atkārto Vēdas;
Neprecēšanās zvēresta ievērotāji, meža vientuļnieki, askēti, uzticīgie Šri lotosa kājām; tie, kuri nonākuši līdz pašatsacīšanās, tie, kuri vienādi uztver zeltu, akmeni un zemi;
Tie, kuri ir sasnieguši apjēgu un bezkaislīgumu, tie, kuri tiecas uz visu būtņu labklājību, tie, kuri tur zvērestu Šivam un Višnu, tie, kuri veic Brahmas ritus,
Tie, kuri ir brīvi no trīskārša parāda, tie, kurus ielīksmo pieci ziedojumi, tie, kuri veic Sraddhu (Vēdu himnas, kuras parstāv Vēdu ticību) pirmsenčiem, tie, kuri pienācīgās reizēs atveido Sandhju (sanskr. – krēsla; Brahmas meita, Šivas sieva);
Tie, kuri atturas no ļaunā klātbūtnes, kuri nodevušies labā sabiedrībai, – tie daudzu debesu jaunavu pavadībā kāpj labākajos kaujas ratos.
Tie dzer nektāru un dodas uz Taisnprātības mājokli un, iegājuši pa rietumu vārtiem, iet uz Taisnprātības Sapulci.

74-76. Jama, redzot tos nākam, pieceļas un iziet pretim, daudzkārt ielūdzot tos ienākt.
Tad, paņēmis savus četrus ieročus, turot gliemežvāku, disku, vāli un zobenu, viņš runā un rīkojas laipni un draudzīgi ar tiem, kuri iepriecina ar labdarbību.
Viņš piedāvā tiem troni, paklanās, mazgā tiem kājas un tad pagodina tos ar sandala pastu un citām lietām.

77-81. “Ak, jūs Sapulcētie! Ar dziļāko godbijību sveicu apjēgušos. Katrs no jums, pametot manu valstību, dosies uz Brahmas pasauli.
Ak, Labākie no Viedajiem, kuri esat izvairījušies no elles mokām; jūs esat sasnieguši dievišķību, laimes stāvokli ar saviem nopelniem.
Tas, kurš ir nonācis grūti sasniedzamajā cilvēka stāvoklī un tad nerīkojas jēdzīgi, tas iet uz briesmīgo elli. Vai var būt vēl kāds muļķīgāks par tādu?
Tas, kurš, būdams pārejošajā ķermenī, starp zūdošiem labumiem un citām lietām uzkrāj nezūdošo taisnprātibu, tikai tas ir vieds cilvēks. Tādēļ taisnprātība ir jākrāj no visa spēka.
Dodieties tagad uz svēto vietu, kas ir pārpilna ar visiem priekiem.

82-85. Tie, dzirdējuši Taisnības vārdus, sveicinājuši viņu un sapulci, un nemirstīgo godināti, viedo vadoņu cildināti,
Dodas pa augstāko ceļu daudzu kaujasratu pavadībā; tad visi Sapulcē klātesošie ar lielu cieņu sveic tos pieceļoties.
Pavadījuši tur (debesu pasaulē) dažus gadsimtus un izbaudījuši pārcilvēciskus priekus, tie iegūst savu nopelnu dēļ svētu iedzimšanu cilvēkā,
Pārtikušie un viedie, visu raksti zinātāji. Tad viņi vēlreiz iet uz augstāku stāvokli ar savu cildenu uzvedību.

86. Viss šis par Jamas mājokli ir teikts kā atbilde uz tavu jautājumu. Cilvēks, kurš šo uzklausa ar nodošanos, dodas uz Taisnības Valdnieka sapulci.”

Translated by Ernest Wood and S.V. Subrahmanyam [1911]

http://www.sacred-texts.com/hin/gpu/gpu16.htm

ВЕДИЧЕСКАЯ КНИГА СМЕРТИ. Гаруда – Пурана Сародхара / пер. с санскрита С.М. Неаполитанского. 2006

1 thought on “Par Taisnīguma Valdnieka Pilsētu. Garuda Purāna Sarodhara; XIV nodaļa. No Hindu Svētajiem rakstiem.

  1. Sena Hindu versija par “dvēseļu šķirotavu” starp mūžiem. Detalizēti viņsaules apraksti, protams, liek būt piesardzīgam. Šādas versijas, manuprāt, var rasties kā, piemēram: “izskaitļotas” ar prātu un ieviestas sabiedrības audzināšanai un pārvaldīšanai; no miglainām liecībām pēc klīniskās nāves vai atklāsmes-transa; nodotas no kādas pirms/virscivilizācijas vairāk vai mazāk daļējas saprašanās apstākļos. Vai drīzāk no šādu un līdzīgu apstākļu kombinācijas. Un tomēr – “kaut kas tur ir”, vai ne? I.L.

Atbildēt

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s