Kop līksmes ieradumu. Šri Šri Ravi Šankars

Patandžali Mahariši nosauc piecus iekšējās disciplīnas, ētiskas prakses likumus jeb Nijamas (Jama nozīmē “zvēresta pieņemšana, stingra apņemšanās utt.”; Nijama ir “principu ievērošana, respekta izrādīšana”.).

Shoucha santosha tapaha swadhyay eshwarapran ‘idhan ani niyamaha’ (Sutra 32) Shoucha = garīga un miesīga šķīstība; santosha = laime-apmierinātība; tapaha = grēku nožēla-atbrīvošanās, askētisms; swadhyaya = pašizpēte; eshwarapranidhana = nodošanās Dievam; niyamaha = likumi.

“Šķīstība, laime, grēku nožēla, pašizpēte, nodošanās Dievam ir pieci nijamas likumi.”

Ko tu iegūsti, ievērojot šos likumus?

Shouchat swanga jugupsa parair asamsargaha. (Sutra 40) Shouchat = šķīstība; swanga = paša ķermenis; jugupsa = nepatika; paraihi = ar citu; asamsargaha = saskarsmes iekāres pārtraukšana.

“Ievērojot personīgo higienu un sava fiziskā ķermeņa tīrīgumu, radīsies atturība pret vienām ķermeņa daļām un izzudīs iekāre aizskart citas ķermeņa daļas (radīsies vēlme neaptraipīt citas).” Pie personīgās higienas un tīrīguma uzticība savam fiziskajam ķermenim palielinās. Tu kļūsti vērīgāks pret savu iekšējo ķermeni, iekšējo Es, gaismas ķermeni, kas tu esi. Tieksme uz dažādām un noteiktām ķermeņa daļām rodas prātā, jo neviens pilnībā neizprot savu ķermeni.

Ko izveido Shoucha jeb šķīstums? Mahariši turpina:

Sattva shudhau sowmanasya ikagry endriya jay atma darshana yogyatvani cha. (Sutra 41) Satva = prāts; shuddhau = skaidrs; soumanasya = līdzsvarots prāts; ekagra = mērķtiecība; indriya = sajūtas; jaya = vara; atma = pats; darshana = zināšana; yogyatvani = spēja izprast.

“Prāts kļūst skaidrs un līdzsvarots, mērķtiecīgs; ar skaidrību tev nāk vara pār sajūtām un spēja izprast sevi.” Tu vari to pārbaudīt. Redzi, kad tu esi nelaimīgs vai nomākts, dažreiz palīdz izvairīšanās no saskarsmes ar citiem. Tā ir ļoti dabiska un iedzimta lieta mūsu organismā. Vai ne?

Kad tu jūties nepatīkami vai nomākts, tu vēlies noslēgties prom no ikviena un palikt tikai ar sevi. Vai tā nav? Arī nesaskaršanās ar vēl kādu var nest tev noteiktu šķīstibas devu. Vai saproti, ko es saku? Jebkāda nošķiršanās, pat garīga, var nest spēju izprast sevi. Tas var padarīt tavu prātu mērķtiecīgāku. Tas nes lielāku domu skaidrību.

Tāpēc pasaules lielie darbi ir radušies vientulībā. Kad ir radusies lieliska dzeja, cilvēks ir sēdējis viens, rakstot lielisku dzeju. Dižam gleznotājam ir jābūt ar sevi, kad tas grib kaut ko uzgleznot. Nesaskaries ar nevienu dienu vai divas, un tu redzēsi, ka tavs prāts atgūsies. Tāda ir Shoucha jeb šķīstības ietekme.

Santoshat anuttamaha sukha labhaha (Sutra 42) Santoshat = ar laimi, apmierinājumu; anuttamaha = dižākais; sukha = līksme; labhaha = ieguvums.

“Ar apmierinātību var gūt lielāko līksmi.” Laime vai apmierinātība tev sniedz lielāko prieku. Tikai kop šo laimes stāvokļa ieradumu. Tas ir tikai attieksmes jautājums.

“Nu labi, būšu laimīgs. Es tā darbošos”. Un tas tev nesīs lielāko laimi dzīvē. To nevar salīdzināt ar neko citu.

Ja neesi laimīgs iekšēji, nekas tev prieku atnest nevar. Ja tu pūlies remdināt kādu ļoti nomāktu cilvēku, ja tu pūlies viņu padarīt laimīgu, pat ja tu paņem viņu līdz uz jauku filmu, vienalga, viņš nepiedalās.

Bet ja tevī iekšā ir Santosha (apmierinātība), tu baudīsi pat muļķu sabiedrību! Ja citi ir virs tava līmeņa, tu jūties neērti. Ar cilvēkiem, kas ir muļķi, zem tavas atzīmes, tu jūties neērti. Cilvēkus, kas ir vienlīdz ar tevi, tos tu apskaud un jūties neērti ar tiem.

Tad ar ko tu jūties ērti? Tu esi atstāts viens!! Ja tu jūties daudz saprātīgāks par apkārtējiem cilvēkiem un ja tu jūti, ka tie visi ir muļķi, nu labi. Izbaudi viņu sabiedrību. Muļķi dara šo pasauli jocīgāku. Ja nebūtu muļķu, pasaule būtu bez jautrības.

Lielākā mīlētāju nelaime ir, ka tie mīl viens otru un sāk uzstādīt prasības viens otram. “Skaties kā es tevi mīlu. Ko tu esi darījis manā labā?” Jeb tie saka: “Vai tu tiešām mīli mani? Pierādīsi man tagad?” Mīlestības pierādīšana viens otram kļūst par nastu.

Laimes avots esi tu. Neviens cits kā tu pats nedarīs tevi laimīgu. Tev ir jāsaka bez vārdiem, “Ei, panāk šurp. Jūs nevarat mani nolikt, nedz sabojāt manu garastāvokli”. Tādam ir jābūt vēstījumam no tevis.

http://www.newindpress.com/sunday/colItems.asp?ID=SEE20080629010336

Atbildēt

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s