Dievs tevī. Šri Šri Ravi Šankars

Dievs nekādā ziņā nav nošķirts, bet gan ir pati tavas būtības serde. Atšķirība starp Es un Dievu ir kā starp pilienu un okeānu. Vai var būt vilnis bez okeāna?

Kas esi tu? Vai tu pazīsti sevi? Atrodi vispirms sevi. Ja tu domā, ka esi tikai ķermenis, tas nav pieņemams, jo ķermenim ir tā ierobežojumi. Ja tu domā, ka esi prāts, arī tas nav pieņemams, jo prātam arī ir tā ierobežojumi. Prāts ir tikai mūsu esamības cits slānis. Ja tu zini, ka esi Klusums vai esi Izplatījums, tad ir iespējams, ka Dievs ir arī izplatījums.

Tāpat kā tavs ķermenis sastāv no proteīniem, aminoskābēm un ogļhidrātiem, tavs prāts un dvēsele sastāv no mīlestības. Tu esi darināts no mīlestības.

Ikviens ir pildīts ar mīlestību, un mīlestība ir Dievs. Tātad, tu esi darināts no Dieva! Katrs tava ķermeņa sīkākais atoms ir darināts no mīlestības, un tā ir Dievs. Nedomā, ka Dievs sēd kaut kur debesīs. Dievs ir šeit un tagad!

Dievs nav kāds ar lielu baltu bārdu, kas sēd debesīs. Dievs ir mīlestība. Viņš ir izplatījums. Kad tu esi meditācijas stāvoklī, kad tu peldi mierā, mājīgi ar it visu, tu esi saskarē ar Dievišķiem spēkiem. Vai tu spēj dzīvot bez mīlestības? Upanišādās (Vēdu pēdējā iztirzājošā daļa), ir teikts kham kham brahma – izplatījums ir Dievs, tajā ir visas lietas, un tajā viss izšķīst.

Kas Dievs nav? Kāda ir Dieva definīcija, ja visur ir viens? Jūs aprakstāt to kā tādu, kas ir visur, kam piemīt visi spēki, kura varā ir visa radība, visa uzturēšana un visa izšķīdināšana; kā tādu, kurš ir Visuresošs, Visspēcīgs un Visuzinošs. Jūs sakāt: “Es vēlos redzēt Dievu”. Ja vēlaties redzēt Dievu kā kaut ko noteiktu, kā objektu, tad tas nevar būt visur. Tad tu neesi Dievs. Šī vēlme redzēt Dievu kā nošķirtu no sevis arī ir maldi. Dievs nav sajūtu objekts, bet gan izjūtu izjūta, klātbūtņu klātbūtne, klusuma skaņa, gaismu gaisma, pasaules būtība un svētlaimes garša.

Tāpat kā mīlestība ir sajūtama sirdī, tāpat ir sajūtama Dieva klātbūtne. Dievs nekad nav nošķirts. Dievs ir visuma kopums. Kad tu izšķīdīsi, Dievs paliks. Kad tu esi noteiktā vietā, Dieva nav. Tur vari būt vai nu tu, vai Dievs, ne abi. Bet kad tu meditē, tu kļūsti vienots ar Dievu. Tu esi Dievs. Tāpēc ir teikts, Tat tvam asi, kas nozīmē: “Tas tu esi.”

Dievs ir jāsajūt savas sirds dziļumos. Dievu nevar uztvert nedz ar maņu orgāniem, nedz ar prātu. Dievs ir paš-gaišreģis. Kas redz? Tas ir Dievs. Izplatījums ir Dievs. Izplatījums ir visur, un viss ir izplatījumā. Nekas nevar sataustīt izplatījumu. Nekas nevar sagraut izplatījumu. Un tu nevari redzēt izplatījumu kā atsevišķu objektu.

Ir trīs izplatījuma veidi: Bhuta Ākaš: tālais izplatījums, kurā pastāv visums, Čitta Ākaš: iespaidu, domu un sapņu izplatījums, kas pastāv tavā prātā, un Čida Ākaš: apziņas izplatījums, kas caurstrāvo visu, ir visur; apziņa, visas radīšanas pamats, Dievišķais – tas, kas zin visu.

Tu nevari padarīt Dievu par savu redzes objektu. Ja tu to dari tā, tas vairs nav Dievs. Tu vari dzīvot Dievu, vari būt Dievs, bet tu nevari uzskatīt Dievu par objektu, kurš tev rāda ceļu.

Visai esamībai piemīt savs prāts. Tāpat kā tev. Tev ir prāts, un tam ir saprāts (inteliģence), tādā veidā tas satur visas tavas lietas kārtībā. Tāpat patreizējo (tekošo) brīdi pārredz šis dižais prāts. Patreizējais brīdis skaidri zina, kas jādara. Visā radībā notiek tik daudz norises. Tieši tagad ir cilvēki, kas guļ, ir, kas mostas, tādas vai citādas norises notiek visā pasaulē. Tieši šobrīd milzīgas norises ir prātos, tieši tagadnes vilnī. Šobrīd! Šis prāts ir tas, ko tu vari saukt par Ātma jeb Dievu, un tas esi (arī) tu.

Tas aiz tava Es ir Dievs. Pirmkārt, katram ir jāsasniedz vismaz savs Es. Atšķirība starp Es un Dievu ir kā starp pilienu un okeānu. Vai var būt vilnis bez okeāna?

DIEVS ir Radītājs, Rīkotājs, Iznīcinātājs (Brahma, Višnu un Mahešvara). Patreizējais brīdis ir radīts, patreizējais brīdis norit, patreizējais brīdis ir iznīcinājis iepriekšējo brīdi. Tādā veidā tu esi Dievā, un Dievs ir tevī. Katram ir sava vieta Dievišķā sirdī.

Prāts tiek lietots, lai aplūkotu noteiktas lietas, un ir paredzēts, ka tas nespēj izprast kaut ko vispārīgu. Prātam ir vajadzīgi apsolījumi. Kad tu kādu mīli, tu vēlies solījumu, ka tas patiesi mīl tevi. Tāpēc Jēzus saka: “Es esmu atvērts daļēji, tā ka jūs zināsit (lai jūs saprastu), ko es jums saku. Bet jūs pazīstat mani daļēji, un ir liela daļa no manis, ko jūs nepazīstat.”

Ja jūs esat mājās, durvis jums neko daudz nenozīmē. Jums nevajag, lai durvis ir aizvērtas vai atvērtas, kad esat jau iekšā mājā vai istabā. Bet ja jūs neesat iekšā, jums vajag, lai durvis būtu vaļā. Jēzus teica: “Jūs diezgan esat deguši saulē, karstumā. Jūs esat klīduši visapkārt. Nākat tik iekšā; šis mājoklis ir gatavs jums.” Tā ir uzticība, ko jums sniedz skolotājs.

Tu netici tam, ko nepazīsti. Jūs mēdzat teikt, ka neticat Dievam. Dievs ir pati tavas esamības serde. Tāpat kā ar sīpolu, kad jūs sākat atdalīt slāņus vienu pēc otra; kad sasniedzat vidu, tur nekā nav. Jebkas ir veidots no šīs vietas. Viss savā veselumā ir Dievs, jebkas ir Dievs, un apziņa ir klātesoša visur. Es esmu šeit, es esmu tur, es esmu visur. Tā būtne, tā vieta, pati apziņa ir tas, ko cilvēki ir nosaukuši par Dievu, jo tas ir klātesošs jebkur jebkad. Tas (vārds Dievs) ir dots šai visuresamībai, šai visspēcībai, visiem šiem dažādajiem vārdiem.

Tu vari skatīt šādā veidā. Ķermenī ir daudz šūnu, un katra no tām dzīvo savu dzīvi. Rodas jaunas šūnas un mirst vecās, bet tās nezin par tavu esamību. Tomēr tu šīs šūnas ietekmē, un tevi ietekmē katra viena šūna. Tāpat var iedomāties, ka milzu dzīvība un milzu saprāts, kas ietver visus mūsu prātus un visas mūsu dzīves, ir tas, kam mēs varam dot vārdu Dievs. Ir bezcerīgi meklēt nozīmi. Puķe zied. Kas ir skaistuma mērķis? Tu vari teikt, ka tas ir priekam. Kas ir prieka mērķis? Nav mērķa priekam, tas ir gals sevī.

Dzīve, ja tā ir dzīvota visā pilnībā, ir gals sevī un sākums sevī. Mīla, līksme, skaistums, viss, kas ir dārgs un vērtīgs dzīvē, īstenībā ir viņpus vērtības, viņpus nozīmes, viņpus nolūka.

http://www.srisri.org/god_within.html?linkID=teachingsMenuGodWithin

1 thought on “Dievs tevī. Šri Šri Ravi Šankars

Atbildēt

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s