Augstākais Skaistums. Šri Šri Ravi Šankars

Adi Šankara (Hindi filosofs, Advaita Vedanta nostiprinātājs) ir runājis par bezkaislīgumu, nošķirtību un atsacīšanos. Tomēr viņš paredzēja, ka, viņam runājot tikai par atsacīšanos, cilvēki var sākt vēlēties un veicināt grūtsirdību. Viņš nevēlējās, lai cilvēki pārtrauktu cienīt skaistumu; tad viņš dziedāja simts vārsmas par skaistumu.

Skaistumam ir trīs slāņi: ierosme, izteiksme un izpausme. Garīgums ierosina, māksla izsaka un zinātne izpauž.

Dievisķais ir skaists, un skaistums ir Dievišķs. Deva (starojošais, vīrišķs debesu iemītnieks) nozīmē

tādu, kam tīk spēle, kas ir mirdzošs, spožs, un kas rotaļājas. Demoni karo, cilvēki dzīvo mierā, un Dievi rotaļājas. Rotaļīgums nevar būt bez skaistuma, tie iet rokrokā. Aizrautība – tas pats spēks, kas skaistums – rada rotaļīgumu. Skaistums ir saistīts ar kautrumu, un kautrums vairo skaistumu. Piemēram, mazs bērns dažkārt sataisa ļoti kautrīgu seju. Kad kāds bērnu ievēro un novērtē, tas tikai slēpj savu seju. Līdzīgi kauns ir daļa no neglītuma. Kautrīgums tevi atmaidzina; neglītums vai kauns tevi nocietina. Kad cilvēks jūtas apkaunots, tas iekšēji nocietinās un kļūst vardarbīgs.

Dieva ceļi, viedā ceļi vienmēr ir bijuši netieši. Sanskritā ir teikts “Paroksha priya hi vai devaha?“, kas nozīmē: “Dievam patīk netieši paņēmieni“. Netieša ir dzeja. Tā ir pārspīlējums. Sirds vienmēr pārspīlē, kamēr prāts bruņojas ar faktiem. Fakti ir saprātīgi. Bet kad tas nāk no sirds, tas ir grezns. Tas kļūst divtik skaists.

Kamēr kāds nav garīgi atmodies, ir vajadzīga tieša izteiksme. Ar Atmodušos mājieni un netieši izteicieni dara visu valdzinošāku. Bet tas nenozīmē, ka kaut kas ir labs vai kaut kas ir slikts. Visam ir sava vieta un savs laiks. Dzelžaina izpausme nav sirds valoda. Neapstrīdama izpausme izaicina, bet slēpts skaistums pievelk. Tāpēc daba naktī ieslēpj sevī visu radību un atklāj to atkal no rīta.

Mīlestība ir pašā plaukumā, kad tā izpaužas pati bez kādām pūlēm. Nav jau tā, ka tu nedrīkstētu to šad tad izpaust – citādi vari pārplist! Skaistums ir nepilnā izpausmē. Šajā mīlestības slēptībā un plīvura noņemšanā ir zināšana, ir atsegšana, ir līksme un ir skaistums. Tā ir Dievišķa īpašība. Saprātam ir sava vieta, un dzejai ir sava vieta. Abi padara dzīvi pilnīgāku. Tas ir skaistums.

Meklējiet cilvēku (,kas slēpjas) aiz viņa izpausmes. Tas, kā cilvēks izpaužas, nav tas, kas viņš ir būtībā. Katrā dzīvē ir milzums neizteiktas mīlestības. Tikai to atzīstot, tu izvērsies. Tava sirds izvēršas. Ar šadu atziņu tu nekad neapstāsies pie tā, ko kāds saka vai dara. Tas, ko kāds saka, ir ļoti maz, un tas, ko kāds dara, ir tikai dāvanu paciņas lente. Ja tev nepatīk lente, noņem to un palūkojies iekšā.

Katrs ir iesaiņota dāvana. Apskatiet vairāk kā tikai ietinamo papīru. Iekšēji ikkatrs cilvēks ir ļoti vērtīga dāvana. Daži iepakojumi ir ar ugunsblīkšķi! Daži iepakojumi ir ar saldumiem. Neviena paciņa nav tukša. Dievišķā sirdī ir vieta ikkatram. To ir domājis Jēzus, teikdams: “Mana tēva namā ir daudz mājokļu“.

Tā ka nesatraucies par to, ka cilvēku ir tik daudz. Neprašņā, kā tikt tuvāk Dievam. Neraizējies par to, kā tu tur varētu iederēties. Ir daudz mājokļu, un ikkatram tur būs sava privāta vieta! Un Jēzus apsola: “Ja nepietiek mājokļu, es sataisīšu vietu jums un tad nākšu paņemt jūs uz turieni.“. Prāts nespēj vērtēt vispārīgo; tas ir paredzēts noteiktu lietu un solījumu aplūkošanai. Prātam ir vajadzīgi solījumi. Kad tu kādu mīli, tu vēlies solījumu no viņa vai viņas. Tu vaicā: “Vai apsoli man? Vai tu patiesi mīli mani? Saki man to drošības pēc!”

Otra skaistuma puse ir pateicīgums. Kad tu nejūti kaut kā trūkumu, tad esi pateicīgs. Tu nespēj būt pateicīgs un just kaut kā trūkumu. Šie divi nevar iet kopā. Tu vari piedzīvot abus, bet ne vienlaicīgi. Kad jūti iztrūkumu, sākas žēlošanās. Ja tev ir izpratne, tu kļūsti pateicīgs. Būdams pateicīgs, tu pēc dabas likuma saņem vairāk. Kā ir teicis Jēzus, “Kam ir, tam taps dots vēl. Tiem, kam nav, pat tas mazums, kas tiem pieder, tiks atņemts.

Lai kuru tu vēlies mīlēt, visupirms esi pārliecībā, ka tas tevi mīl ļoti. Ja tu šaubies par kāda(s) mīlestību, tavas šaubas pieaugs neatkarīgi no tā, vai tu pretmīlestību saņem vai nesaņem. Ja vēlies būt tuvs kādam, vispirms sāc justies, ka viņš jau ir tev tuvs. Kad tu vaicā cilvēkiem, vai tie tev uzticas, tu jau šaubies par to uzticību. Tavas šaubas pieaug. Tādām šaubām nav robežu; nav gala cilvēku pārliecināšanai par kāda mīlestību, kāda uzticīgumu, kāda labestību. Tāpēc ir teikts, ka no tā, kam nav, tiks atņemts arī tas mazums, kas tam ir. Un tam, kam ir, tiks dots vairāk un vairāk un vairāk. Tas ir dabas pamatlikums.

Trūkums ir tikai attieksme tevī. Tas ir virziens, kādā tu ej (kurp skaties, turp aizej.). Lai kas būtu tevī, tas pieaug. Sēkla jau ir tur. Tu iesēj sēklu, un tā augs. Tā vairojas. Bet ja sēklai pašai kaut kas pietrūkst, kā var kaut kas izaugt? Atver acis un ieraugi, kas tev ir dots! Kad tu pamani, kas tev dots, tu kļūsti pateicīgs. Pateicībā pieaug dzīve.

Kāda bija komunisma kļūda? Tā lielā politika bija dot tiem, kam nav. Kad katrs tika nodrošināts, ļaudis kļuva arvien nabagāki un nabagāki gan materiāli, gan apziņā. Bez gudrības, bez viedības nav attīstības.

Šis spēks, šis spars, šis skaistums, šī turība ir dota. Tas caurstrāvo visu Radību, un bez tā ne smildziņa nešūposies. Lai cik gudri ir devas vai eņģeļi, tie nespēj kustēties, nespēj darīt neko bez apziņas spēka un dzīvības. Bez dzīvības nav skaistuma. Augums ir skaists, kamēr tajā ir dzīvība. Visa radība – koki, putni, dzīvnieki, akmeņi un upes ir dzīvības pilni. Dzīvība nav tikai bioloģiska. Dzīvība ietver apziņu, kas caurstrāvo tālu viņpus.

Skaistums ir radībā, skaistums ir radības rosībā, un skaistums ir radības iznīcībā. To tu vari saskatīt dabā pastāvīgi. Savs skaistums ir pavasarim, vasaras plaukumā viss zaļo, lapkritī lidinās lapas, un viss ir tik aizraujoši! Skaists ir Niagaras ūdenskritums. Lai uzturētu šos sensenos ūdenskritumus gadu no gada, ir vajadzīgas noteiktas norises. Jāpaceļas ir mākoņiem, un Lielajiem Ezeriem ir jāsaņem lietus, un Lielajiem ezeriem ir jāplūst uz kritumu. Tikai tad Niagaras ūdenskritums var turpināties mūžam. Citādi, ja ūdens tikai vienreiz notecēs lejā, vairs nebūs kam plūst. Ja nav lietus, viss skaistums ir beidzies!

Aiz radības skaistuma stāv uzturēšanas likums, kas to visu uztur reizi pēc reizes, gadsimtiem. Pat koka bluķī ir iedarināts tā raksturojums; tā skaistums, bijušais un patreizējais ir ierakstīts tā gēnos un daļiņās. Skaistums ir pat iznīcībā, pārveidē. Pat dusmās ir skaistums. Tik paraugies uz kādu, kas ir ļoti satraukts. Labāko novērtējumu kinofestivālos saņem tie aktieri, kuri rāda spēcīgas jūtas, kā naidu un izmisumu. Visas izrādītās jūtas tiek novērtētas.

Tikai iztēlojieties kādu, kas brēc pilnā balsī, griežot zobus, dūres sažņaudzis, sarkanām acīm un pietūkušām kakla vēnām. Tik daudz uzjautrinājuma ir šajā skatā! Bez tā visa pasaule būtu ļoti trula. Iztēlojieties kādu, kas visu laiku staigā apkārt ar bortpavadones smaidu sejā. Tas nav jauki! Tas pats ir ar bērna raudām. Ir kāds jaukums pat raudās. Kad tie smej vai smaida, tas ir skaisti. Ja tie dusmojas, tas ir skaisti. Skaistums pārņem visus. Tev tikai jāatver acis un jāpamana īstenība, kas ir visapkārt.

Šri Šri Ravi Šankars

http://www.srisri.org/beauty_full.html?linkID=teachingsMenuBeautyfull

3 thoughts on “Augstākais Skaistums. Šri Šri Ravi Šankars

 1. Paldies par iespēju pasmelties no Viedības neizsmeļamo bagātību akas. Jo vairāk lasu, jo vairāk saprotu, cik niecīgas ir manas zināšanas, bet tagad es zinu, kur varu atrast atbildes uz ļoti daudziem mani interesējošiem jautājumiem. Paldies!

 2. Paldies, ka pateicāt – man ir svarīgi zināt, ka nestrādāju velti.
  Tas īstais paldies jau ir manis tulkotajiem (kā nu māku) autoriem.

  Par to zināšanu niecīgumu – kam gan tās nav niecīgas, bet tie nav tukši vārdi, ka:
  – Dievs, tātad arī viedība mājo sirdī, to ir vērts sargāt skaidru un atvērtu viedībai,
  – ir vērts mācīties valdīt pār lēkājošo prāta mērkaķi,
  – un vienmēr ir vērts noslaucīt vispārējo aizspriedumu un aprobežotības putekļus no sava īstenības spoguļa.

  Ivars

 3. Viss, ko Jūs darāt, pirmkārt ir vajadzīgs jums pašam, vai ne tā?
  Un ja vēl kādam tas viss noder, lai piekļūtu tuvāk sev – vēl viens iemesls priecāties 🙂

Atbildēt

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s